۲۴ ساعت

30 آوریل
۳دیدگاه

زنده گینامهٔ خانم انابت ایماق

تاریخ  نشر دوشنبه دهم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۳۰ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

زنده گینامهٔ  خانم انابت ایماق

ژورنالیست سابقه دار مقیم کانادا

از محترم امان معاشر که معلومات ذیل  را در اختیار ما قرار دادند

اظهار سپاس و امتنان نموده سعادتمندی ایشان را تمنا داریم .

محمد مهدی بشیر

مدیر سایت ۲۴ ساعت

بی بی حاجیه انابت ایماق اکبری فرزند الحاج احمد علی خان اکبری ، به تاریخ ۲۱ مارچ سال ۱۹۵۸ میلادی  برابر با  اول حمل ۱۳۳۷ خورشید، در شهر کابل دیده به جهان گشود.

ادامه نوشته…

25 آوریل
۳دیدگاه

شاه”مشرب”

تاریخ  نشر چهار شنبه پنجم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۵ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

یادی ازغزلسرای معروف و محبوب اوزبیکی و فارسی شاهمشرب

محترم امان معاشر،خبرنویس مجلۀ زن کانادا

*************************

غزلسرای معروف ومجبوب اوزبیکی وفارسی بابا عبدالرحیم مشرب” در سال   ۱۶۵۳میلادی در نمنگان تولد یافته است.

ادامه نوشته…