۲۴ ساعت

23 می
۱ دیدگاه

پیچ وخم زنده گی

تاریخ نشر: پنجشنبه  سوم جوزا ( خرداد )  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۳ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

پیچ وخم زنده گی

شده آیا که جوان   ناشده  و… پیر  شوى؟

مثل  یک   کوه  به   یکباره   سرازیر شوى

شده آیا که دلت از  تو به   تنگ  آید و تو

از دل ِسختْ به تنگ آمده ات  سیر شوى؟

شده در قاب  زمانى  که   فراموشت  کرد

رفته از  یاد تر از غربت   تصویر شوى؟

مثل یک خواب که رؤیاى پُر از کابوسى ست

شده آیا که به  هر گونه ى   تعبیر شوى؟

شده    در  پیچ  و  خم   زنده گى  ناکرده

نا رسیده به هدف، سخت زمینگیر شوى؟

شده آیا که به رَغْم  همه ى   باور  خود

بار ها  منفجر  از  نعره ى  تکبیر شوى؟

و شده این که به جرم دو غزل حرف دلت

اهل  دوزخ  بشوى،  لایق  تکفیر  شوى؟

شده آیا  که  اگر   تن   به  بلاهت  ندهى

سُخره ى  خیل  رسولان  اساطیر شوى؟

من که آرى شده ام، حال خودت چیست سخا!

شده آیا که جوان ناشده و…

                              پیر شوى؟!

سید ضیأالحق سخا

۲۲ می ۲۰۲۴

12 می
۱ دیدگاه

باور

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۳  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۲  می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

باور

شک داشتم که دل ببرى، … دلبرم شدى

آخر بلاى این   دل  خوش  باورم  شدى

چون برق بى امان که در افتد به خرمنى

آتش فروز سینه ى  چون  مجمرم شدى

اى    خارِدر نگاه ِ پر از  اشتیاق   من !

ابریشم    نوازش    چشم    ترم    شدى

پنداشتم    فریب   سرابى  ،    ننوشمت

اما    زلال   آبى    و در   ساغرم شدى

مثل  گلى  که   در دل   مرداب   بشگفد

عمرت   دراز   باد   که   نیلوفرم شدى

سِحر ات چه بود بر من شکاکِ  بى یقین

کاین  گونه  پایدار  ترین  باورم   شدى

سید ضیأالحق سخا

03 می
۱ دیدگاه

سخن خلاص

تاریخ نشر : جمعه ۱۴ ثور (اردیبهشت) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

سخن خلاص

بهشت را چه  کنم  با  رسیدنم  بى تو؟!

خداى   من  ندهد  چشم   دیدنم   بى  تو

کنارچشمه ى کوثر، تنورتخت من است

اگر   به  بخت  من  افتد   لمیدنم  بى تو

ز هر چه دامن  وصلم به این و آن بدهد

به   کار  دست  ز دامن  کشیدنم  بى  تو

غزال من که نباشى به دشت هاى  گریز

پلنگ    هم     بشوم  در خزیدنم  بى تو

اگر  که  بال  من  از کهکشان  برارد پر

مچاله ى   قفسم  ،   در  پریدنم   بى  تو

به جنگلى که جدا از هجوم توفان هاست

چنار   هم  بشوم  ،  در خمیدنم  بى   تو

زمین اگر همه دریا… و من شوم ماهى

به  روى   آتشم  و  در  تپیدنم    بى  تو

سخن خلاص: جهان را وهر چه هست دران

خداى   من   ندهد   چشم    دیدنم  بى تو

سید ضیأالحق سخا

23 آوریل
۱ دیدگاه

سکوتِ آسمان

تاریخ نشر : سه شنبه ۴ ثور ( اردیبهشت ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۳ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

سکوتِ آسمان

بسیار شد کوشش ولى، قـفل درِ شب   وا نشد

آرى!   کلیـــد ِ  گمشده ،  پیدا  نـشد پیـدا  نشد

شاید که پشت کوه ها،  اسپ سحر زخمى شده

کز هیچ سو هنگامه ى ، از هى هى ِ فردا نشد

فرسنگ ها فرسنگها ، پاى خطــر فرسوده ایم

اما  به  قدر یکـ  قدم  از  خـاک  ما  از مـا نـشد

صد آسمان غُرید و هم صد  ابر  بارانى  رسید

بارید و بارید و…ولـى،  برهوت ما  دریا  نشد

سبزه قباها دوختش ، گل  خنده  ها   آموختـش

لاله چراغ   افروختـش ،  اما زمین   زیبا نشد

ازخون چراغ  افروختیم ، بسیار دیده  دوختیم

چشم ِ  تماشا  سوختیم  ، اما  کسى   پیدا  نشد

پیدا  نشد آن  ساربان ،  آن  ساربان ِ   راه دان

یا خود اگر آمد  ولى   جز  در  پى ِ  سودا نشد

این  رازِخون  آلود  را ، از آسمان  پرسیده ایم

اما   سکـوت   آسمان   ،  روشنگر   معنا  نشد

سید ضیأالحق سخا

١٣٧۴/هرات