۲۴ ساعت

آرشیو 'موعظه ای  از شیخ الاسلام  خواجه عبدالله « انصاری »'

31 آگوست
۳دیدگاه

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

تاریخ نشر  دوشنبه  دهم   سنبله  ۱۳۹۹ –  ۳۱  آگست  ۲۰۲۰ هالند

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله «انصاری »

در امر به اوصاف جمیله و نهی از اوصاف سیئه .

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی »

« بخش دوازدهم و آخر » 

ای عزیز !  

بدان که نیکبختی دنیا و آخرت ؛  در همنشینی عاقل است .

از گفته راست ؛  پشیمان مباش و در جواب عجله مکن .

ادامه نوشته…

02 آگوست
۲دیدگاه

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

تاریخ نشر  یکشنبه  ۱۲  اسد  ۱۳۹۹ –  دوم  آگست  ۲۰۲۰ هالند

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

در امر به اوصاف جمیله و نهی از اوصاف سیئه .

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی »

« بخش یازدهم » 

 ای عزیز !

بدان که شریعت ، مانند جسد است و طریقت،  مانند قلب و حقیقت،  مانند روح .

ادامه نوشته…

01 جولای
۲دیدگاه

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

تاریخ نشر چهارشنبه  ۱۱ سرطان  ۱۳۹۹ –  اول جولای  ۲۰۲۰ هالند

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

در امر به اوصاف جمیله و نهی از اوصاف سیئه .

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی »

« بخش دهم » 

ای عزیز !

بدان که صداقت دل با سکوت و بی ضرری به دست می آید .

کاری که شایسته تو نیست ؛ انجام نده .

ادامه نوشته…

31 می
۱ دیدگاه

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

تاریخ نشر یکشنبه ۱۱ جوزا  ۱۳۹۹ –  ۳۱ می ۲۰۲۰ هالند

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

در امر به اوصاف جمیله و نهی از اوصاف سیئه .

« بخش نهم »

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی » 

ای عزیز !

به زهد جاهل ؛  باورمکن .

 صواب در کلام ؛ را مطالبه نما .

ادامه نوشته…

05 می
۲دیدگاه

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۶ ثور  ۱۳۹۹ –  پنجم  می ۲۰۲۰ هالند

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

در امر به اوصاف جمیله و نهی از اوصاف سیئه .

« بخش هشتم »

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی »

ای عزیز !

بدان که توفیق  هدایت ؛  از خدای تعالی  به دست می آید .

با فرومایگان ؛ منشین .

ادامه نوشته…

10 آوریل
۲دیدگاه

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری » 

تاریخ نشر  جمعه  ۲۲ حمل ۱۳۹۹ – دهم  اپریل ۲۰۲۰ هالند

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

در امر به اوصاف جمیله و نهی از اوصاف سیئه .

« بخش هفتم »

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی »

ای عزیز !

بدان که نیکوترین کارها ؛  معرفت حق است .

پس اولآ لازم است معرفت خداوند تعالی ؛ زیرا او اول است .

ادامه نوشته…

02 آوریل
۲دیدگاه

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۴ حمل ۱۳۹۹ – دوم اپریل ۲۰۲۰ هالند

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری » 

که به معرفت اخلاق و فضایل پسندیده تعلق  دارد .

« بخش ششم »

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی »

شیخ الاسلام گفته است :

خدای تعالی برای عبد سه چیز را عنایت کرده است ،  زبان ، قلب و تن ؛ تا  او را با زبان  بخوانی  و به قلب دوست بداری و با تن خدمت نمایی .

ادامه نوشته…

28 مارس
۲دیدگاه

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

تاریخ نشر شنبه  نهم  حمل ۱۳۹۹ – ۲۸ مارچ ۲۰۲۰ هالند

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری » 

که به  معرفت اخلاق  و فضایل پسندیده تعلق  دارد .

« بخش پنجم »

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی »

ای عزیز !

هر که مواظبت  بر ده  صفت داشته  باشد ، کار دنیا  و آخرت خود را سامان  داده است ، که  عبارت اند از :

ادامه نوشته…

09 مارس
۲دیدگاه

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری»

تاریخ نشر دو شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۸ –  نهم  مارچ ۲۰۲۰ هالند

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری»  که به رهبت  و رغبت  تعلق دارد .

« بخش چهارم »

تالیف زنده یاد مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی »

ای عزیز !

به راستی که دنیا دار عبور است و نه جای سرور .  

کاروانسرایی است بی اقامت و ساباطی « گذرگاه سرپوشیده و سقف زده »  است بی استقامت .

ادامه نوشته…

20 فوریه
۲دیدگاه

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

تاریخ نشر  پنجشنبه  اول حوت   ۱۳۹۸ –  ۲۰  فبروری ۲۰۲۰ هالند

حاصل موعظهّ  شیخ الاسلام  خواجه عبدالله « انصاری » 

که به احتراز و اجتناب از تضییع او قات باارزش تعلق دارد .

« بخش سوم  »

تالیف زنده یاد مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی »

ای عزیز !

به راستی که ارزشمند ترین  نعمت و خوب ترین لذتها  زندگی است ، و به راستی  که زندگی ای که درغیر ذکر خداوند  فانی می شود، مرگ است.

ادامه نوشته…

26 نوامبر
۲دیدگاه

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »

تاریخ نشر سه شنبه  پنجم  قوس  ۱۳۹۸ – ۲۶ نوامبر  ۲۰۱۹ هالند

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری »  در رسیدن 

به  سعادت و مراتب عالیه و در صحبت  با اهل و نفرت از غیر اهل .

تالیف زنده یاد مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی »

« بخش دوم »

ای عزیز ! 

به راستی که مصباح سعادت ابدی د مفتاح دولت سرمدی در حصول طریق حق است .

کسی  که آن را نشناسد ، جاهل مطلق است .

ادامه نوشته…

26 اکتبر
۲دیدگاه

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری » 

تاریخ نشر شنبه  چهارم  عقرب ۱۳۹۸ –  ۲۶  اکتوبر  ۲۰۱۹ هالند 

دوستان عزیز !
موعظه خواجه عبدالله « انصاری » که در سال ۱۹۶۶ از طرف مولانا سعید افغانی به زبان عربی  تالیف شده بود و بعدآ به دری ترجمعه و  نشر شد و اخیر آ دوست دانشمندم جناب آقای برهان الدین سعیدی برای من فرستادند که در سایت ۲۴ ساعت  نشر نمایم و تقدیم عزیزان خواننده نمایم .
مهدی بشیر

*******************************

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله « انصاری » که به عبادت و معرفت

و نظر به عواقب تعلق دارد

« بخش اول »

تالیف زنده یاد مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی »

موعظه ای  از شیخ الاسلام  خواجه عبدالله « انصاری »  که به عبادت و  معرفت و نظر  در عواقب امور ارتباط  دارد،  ذیلآ  از نظرتان  می گذرد :

ادامه نوشته…