۲۴ ساعت

آرشیو 'جالب ، دیدنی ،خواندنی ، معلوماتی و شوخی'

21 نوامبر
۲دیدگاه

عـدد ۳۹ ،حروف ابجـد و تقوای بزرگان! ملت

حمید عطاء

عـدد ۳۹ ،حروف ابجـد و تقوای بزرگان! ملت

تاریخ نشر دوشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۰ –  ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱

یاد واره : قضیه بدنامی ! شماره ۳۹ گرچه در هفته گذشته توسط ( باتأسف ) اعضای لویه جرگه انعکاس وسیع یافت، اما آنچه مرا علاقه مند به نوشته زیر ساخت ، خبری بود در بی بی سی فارسی در رابطه به این موضوع که در آن خواسته بودند تا تاریخ این عدد ” رسواشدۀ خاص وعام ” را روشن سازند و ان اینکه خانه کدام ادم خراب دارای شماره ۳۹ بود!. ولی انچه را من دراین مورد خیلی ها قبل میدانستم خواستم با کسانی که علاقه داشته باشند شریک سازم .

ادامه نوشته…