۲۴ ساعت

14 مارس
۲دیدگاه

قلزم خونین

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۳ حوت ۱۴۰۰ –  ۱۳ مارچ  ۲۰۲۲ هالند 

طالب نمـاد تیرۀ شـب هـای کـشور است

تاریک دلی که دشمن خورشید باوراست

در کشتزار عقل و خـرد خـار آفت است

فـرزانـه کـش جـاهــلِ ضـد مـنـور است

آزادی بـیــان شـده در زیــر پـای جــور

در چشـم تیز بین قـلـم نیش خنجـر است

حق حـریـم امنِ خصوصی شـده خـراب

گـرگان رهـا و خانـۀ مـردم بی در است

زندان و چـوب دار شـده آب و نان خلق

هرلقمه یی به خون دل و دیدگان تراست

اقـوام را بــه دون محـاکـمه مـی کـشـنـد

فـاشـیـزم طالبانی پلـیـد و سـتـمگـر است

ویـرانگـر تمـدن و فـرهـنـگ ایـن وطـن

فارسی ستیز و بی ادبِ زشت منظراست

هرگاه صدای زن شود از گوشـه یی بلند

بگداخته صرب دردهن دخت ومادراست

خـرد و کلان ز وحشت طالب رمیده انـد

زیـرا که دیـو و دد سپهـدار لشکـر است

دیـن و خـدا که بـازیچـۀ مافـیــا شـدسـت

سودای خون و قصۀ تریاک در سراست

درعیش ونـوش طالب وحشی فتاده است

هریک سران صاحب چندین همسراست

چشم طمع بـه سـوی معادن بـدوخته انـد

گویی که چـور ملی یی فردا مقرر است

داد و فغان خلق به گـردون رسیده است

گوش جهان و مردم آن تابکی کـر است

عقد قطرکه عامل کشتارو وحشت است

انسـانیت ازان چـونین زار و ابـتر است

باور کنید که طالـب و داعش با هـم انـد

هریک غلام و چاکر کلدار و دالر است

شـرق میـانـه قـربـانـی امـریکا شـدسـت

امروز نـوبت همه اعضای خـاور است

ما را رسـانـه های جهان گول می زنند

انسـانیت بـه قـلـزم خـونین شـناور است

افـراطـیـت را همه جـا پخـش کـرده انـد

زهر کشنده یی که پراز نیش اژدراست

آزادگی و عـزّ و وقــار اســت افـتـخـار

از زندگی به زیر ستم مرگ بهتر است

خـورآســتـان گـور تجــاوزگــران بُــوَد

این سـرزمین خلق غیور و دلاور است

رسول پویان

۱۲/۳/۲۰۲۲

 

۲ پاسخ به “قلزم خونین”

  1. admin گفت:

    سرودۀ زیبا و عالیست. درود به جناب رسول پویان عزیز.
    مهدی بشیر

  2. جهانی سپاس از تلاشهای فرهنگی دوست محترم مهدی بشیر؛ شاد، تندرست و سربلند باشید.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما