۲۴ ساعت

20 آگوست
۲دیدگاه

جهل خونین

تاریخ نشر  سه شنبه   ۲۹ اسد ۱۳۹۸ –  ۲۰  آگست ۲۰۱۹ هالند

جهل خونین

جشـن شـادی را برای خلق درد و غم کنند

دامـن دل هـای مـردم را پـر از مـاتـم کنند

خشم افراطی چه می آردغیرکُشت و خون

از خشـونـت انتحـاری را صفـیـر بـم کنند

امنیـت را از دل و جـان بشـر دزدیـده انـد

اضطراب وترس مزمن را زبس پیهم کنند

از بـرای سـلطـۀ اشـغـال و افـراط و سـتـم

نظم و قـانـون جهان را درهم و برهم کنند

زیـر نـام صلـح افـراط و سـتـم می آورنـد

تیغ خون آلـوده را بر زخـم دل مرهم کنند

گرگ ومیش وببر وآهورا بمیدان می برند

تا خشونت را بـه شکل دیگری محکم کنند

حرمتِ صلح و مـدارا و کرم را می کُشند

تاکه خشم وخون ونفرت را بهم مدغم کنند

در طلسـم کیـنـه می پـیچـنـد خـوی نرم را

دیـو را بـا حیله و چـم با پـری محرم کنند

طالبان را قدرت و پول و امارت می دهند

جهل خونین را به مردم حاکم و حَکَم کنند

آتـش افـراطـیت در بـاغ دل هـا می زنـنـد

تـا روان آدمـی را پـــر ز دود و دم کنـنـد

انفجار وانتحاری بهررعب ووحشت است

تا که جـنگ مـافـیـایی را بسـی مبهـم کنند

مرد و زن را بی گناه و آشکارا می کشند

چـشم اطفـال یـتـیـم را تا بکی پـر نـم کنند

افتخـاری نیسـت بـر ابـزار این جنگ پلید

گرچه پُف ولاف کاذب طالبان سرهم کنند

داعش و طالب ز آیین خراسـان خارج اند

چون که افـریت سـتم را دشمن رستم کنند

ارث فرهنگ و تمدن را به آتش می کشند

غارت مهر و خرد در مـرز جام جـم کنند

عـامـل اشـغال امـریکا و پـاکــستان شـدند

خاک ومردم را فرودرشطّ خون وسم کنند

حامیان رنگ رنگ وحشتِ جنگ و ترور

با شتر دزدی بـه پیش چشم ما خم خم کنند

خاک بفروشند و لافِ جشـن استقلال زنند

سجده بر فاشیزم و افراط و ستم باهم کنند

رسول پویان

۱۹/۸/۲۰۱۹

 

۲ پاسخ به “جهل خونین”

  1. admin گفت:

    درود به دوست محترم آقای رسول پویان ، تشکر از سروده عالی و مملو از احساس تان.لعنت به طالبان وحشی وقاتلین مردم افغانستان. از قبیل کرزی خاین ، غنی فاسد دولت وحشت ملی ، گلبیدین راکت انداز و حامیان داخلی وخارجی آنها. جناب پویان عزیز ، سروده دوهفته قبل تان هم دو روز قبل نشر شده است . مهدی بشیر

  2. از روشنگری و تلاشهای فرهنگی سایت ۲۴ ساعت به همت دوست گرانقدر مهدی بشیر جهانی سپاس.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما