۲۴ ساعت

27 ژانویه
۲دیدگاه

آزموده را میازما

تاریخ نشر یکشنبه  هفتم  دلو ۱۳۹۷ –  ۲۷ جنوری  ۲۰۱۹هالند

آزموده را میازما

محترم ر سول پویان

انتخـابات دروغین ننگ آزادی شدست

گویی اسـتقلال و آزادی شیادی شدست

حیلۀ فرهنگ ستیزان را چرا باور کنم

دور تاراج تمدن، ارث اجدادی شدست

شیخ درباری فـراوان دیده ام اما کنون

پابوسیهای فرهنگی هـم  عادی شدست

گرگ هـای بادیه پوسـتین پشمین بافتند

قتل گوسـفندان با ترفند صیادی شدست

دشمن فرهنگ وعرفان وتمدن با فریب

در لباس دوستی بهر شما هادی شدست

کوژپشت پیر بررخ میکشد پوست پری

بوتۀ خارمغیلان شـاخ شمـشادی شدست

سرنوشت خودبه تارخام کس هرگزمبند

ریسمان پوده کی زنجیر پولادی شدست

آزمـوده را مکـن هـرگـز آزمــون دیگـر

چـالـبازی هـا کجا اقـوال میعادی شدست

وعــده هــای انتـخـابـاتی شــده باد شـکـم

تا دهـان حـاکمـان انبـان پـربـادی شدست

ماتم و درد و غم مـردم زبس افـزون بود

خاک گورستان میهن برسرشادی شدست

برعروسان جشن شادی روز ماتم میشود

دروطن آری کفن پوشاک دامادی شدست

میهن ما را فسـادسـتان، جهـنـم کـرده انـد

لیک برحکّام وطالب قصرشدادی شدست

طالب و پنجـاب و امریکا باهـم گشـته اند

روزگار وحشت افـراط و بربادی شدست

قلـب آهـوگان زیـبا را بـه گـرگان میدهند

بین امریکا و پاکـستان قـراردادی شدست

مافیا و طالـب و فاشـیزم دولـت از هـم اند

این تعامل بافساد وخون به استادی شدست

تا بکی دیموکـراسـی گفـته ما را می کشند

درعمل افـراط طالب خصم آزادی شدست

حـق زن ها را بـه اسـتبداد طلـب داده انـد

ظلم بـر انـسـانیت کار خلیل زادی شدست

دیگـر از فاشـیـزم و اسـتـبداد طالبی مگـو

محو هـردو در سر ما فکر بنیادی شدست

دور بـیــداد امیــران امــارت هـا گـذشــت

خشم مردم جیغ قرن وپتک حدّادی شدست

۲۴/۱/۲۰۱۹

 

۲ پاسخ به “آزموده را میازما”

 1. admin گفت:

  درود به جناب پویان عزیز ، تشکر از سروده عالی و مملو از احساس پاک وطنپرستانه تان. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 2. برادرعزیز وشاعر فرزانهء کشور عزیز ما محترم رسول پویان!
  بعداز تقدیم سلام ،بسیار زیبا سروده ای ودرهرفرد آن واقعیت های جامععه وخیانت های دزدان حرفوی را که امروز دراریکهء قدرت قرار دارند زیبا بیان نموده اید. مثلاً چه زیبا فرموده اید:
  دشمنن فرهنگ وعرفان وتمدن بافریب
  در لباس دوستی برشما هادی شدست.. جای دیگر می فرمائید:
  برعروسان جشن شادی روز ماتم میشود
  در وطن آری کفن پوشاک دامادی شدست. یا جا دیگر می فرمائید:
  میهن ما را فسادستان جهنم کرده اند
  لیک برحکام وطالب قصر شدادی شدست
  هر فرد ریبا ودارای پیام عالی وعینی می باشد. موفق باشید، داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما