۲۴ ساعت

15 جولای
۱ دیدگاه

اورپا کی د افغانانو د جرگی دوهم نریوال …

تاریخ نشر یکشنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۵ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

یکشنبه ۱۵ جولای ۲۰۱۸

اورپا کی د افغانانو د جرگی دوهم نریوال کنفرانس ته :

تر تولو نه د مخه د جرگی د اجرائیه هیات بلینلیک نه مننه   او د دی کنفرانس دیره بریا مو  ته آرزو کوو .

جای مباهات است که افغانان متعهد به منافع و مصالح علیای افغانستان در داخل و خارج کشور، مدافع داعیه بر حق کشور شان میباشند و در همین راستا کار و زحمات دوستان عزیز ما در جرگه افغانان اروپا سزاوار تحسین است .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از حسن مناسبات با جرگه افغانان  استقبال و خواهان توسعه بیشترهمکاریها در راستای اهداف مشترک میباشد .

کنفرانس تحت عنوان : ” پاکستان مرکز بنیادگرایی و تروریسم ، عامل بی ثباتی افغانستان ”  تدویر یافته است .

امیدواریم دوستان عالیقدر با ما همنوا باشند که این عنوان برای توضیح نقش مخرب پاکستان کافی نمی باشد .  پاکستان  بمثابه مرکز تولید ذهنیت تکفیری  و تربیه تروریستان ، یکی از عوامل عمده بی ثباتی افغانستان ، منطقه و جهان میباشد و دولت انکشور حامی آنان محسوب میگردد . 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا افتخار دارد که از بدو تأسیس به نقش پاکستان بحیث مرکز تروریسم بین المللی ، تولید ذهنیت تکفیری و حمایت دولت انکشور از تروریستان و استفاده از تروریسم بمثابه افزار تحقق اهداف سیاست خارجی ، هشدار جدی داده و بویژه بعد از کشته شدن اوسامه ، ملا منصور و مرگ مشکوک ملا محمد عمر ، دلایل قوی ، مستدل و مستند حقوقی را به جهانیان ارائه و متون انگلیسی انرا بمراجع ذیربط بین المللی و سازمان م م تقدیم داشته است .

با افتخار میتوان از بذل توجه و استناد به این اسناد انجمن در سطوح ملی و بین المللی بخاطرالزام حقوقی علیه دولت پاکستان ، به دوستان عزیز، یادهانی نمود .

( انجمن مجموع این اسناد را در یک کتاب جداگانه منتشر نموده است که لینک ان تقدیم علاقمندان میگردد )

 http://www.hoqooq.eu/pakteror/mobile/index.html

البته اکنون که دیگر طشت رسوایی پاکستان از بام افتیده و این حقایق از کفر ابلیس معروفتر تا جاهیکه خالق این ” کشور  غیر طبیعی ” ، انگلستان نیز بدان اعتراف و بزرگترین حامی بین المللی آن ، ایالات متحده امریکا نیز از شراکت با مرکز شرارت به فغان رسیده و تا جائیکه رئیس جمهور ترامپ در اولین تویتر سالجاری تداوم پرداخت پول را حماقت خواند ، ارائه دلایل بیشترخرما بردن به بغداد باشد .

اظهر من الشمس است که تراژیدی خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است و درین راستا  دسایس پاکستان بر ضد نخستین جمهوریت و  آغاز جنگ اعلام نا شده انکشور در سال  ( ١٩٧۵ م ) و تا امروز و طی این چهل و سه سال یکی از عوامل اساسی تداوم آتش و خون در سرزمین افغانان میباشد و باعث گردیده تا  حقوق مردم و کشور ما  پامال و منجمله از سه حق اساسی محروم ساخته شوند : 

– حق حیات و زندگی 

– حق اعمال حاکمیت ملی 

– حق گذار بشاهراه صلح و ترقی

از دید انجمن حقوقدانان ضرور است تا کنفرانس امروز به ارتباط پاکستان بحیث یک رکن شرارت بین المللی به موارد اتی مکث نماید : 

– پاکستان هم ” عضو ” سازمان ملل متحد است و هم ناقض منشور آن سازمان بوده و مغایر مصوبات و فیصله های ان عمل مینماید و تعهدات حقوقی خود را ایفا نمینماید . 

پاکستان درین هفده سال اخیر هم با جامعه بین المللی ، گویا ،  ” أنشااله ”  مینماید و هم در تمام این سازمان ناتو و امریکا را پشت نخود سیاه سرگردان ساخته است و با دسایس الحیل و نیرنگ به تقویت تکفیریان شریر و صدور تروریسم مبادرت میورزد . 

–  در حالیکه پاکستان به لانه تروریستان بین المللی مبدل گردیده و ناقض موافقت نامه ( N . P . T )  مراکز سلاح اتومی انکشور و ” بمب إسلامی ” ان ، یکی از منابع خطرناک تهدید جهانی میباشد . 

– دیگر به إثبات رسیده است که پاکستان مرکز تولید فکر و ذهنیت تکفیری و تربیه و تجهیز تروریستان شریر بین المللی میباشد ، بدینرو : 

باید بر اساس أصول قبول شده حقوق بین المللی ، اصل ( UN Sancations )  مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد و بر اساس اصل ( تهدید صلح ، نقض صلح و عمل تجاوز ) دولت پاکستان بمثابه حامی تروریسم مطابق به اصل ( Legal settlement Sancation) مورد تعزیرات شدید بین المللی قرارگیرد . 

– مقابله واقعی با مرکز شرارت بین المللی ( پاکستان ) مستلزم ان است تا مهره های درشت حامی در دولت و مدارس  ( جنرال ها  ، مسؤولان استخبارات و مولاناهای) انکشور درفهرست سیاه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد قرارگیرد .

– جنگ اعلام نا شده پاکستان و صدور تروریستان در  بیشتر از چهل سال اخیر عواقب هولناک و زیانبار انسانی ، مادی و معنوی را بر افغانستان بوجود أورده است . 

افغانستان قربانی تروریست پروری پاکستان میباشد و انچه را تروریستان طالب و داعش انجام میدهند ، در مطابقت با تمام معیار های حقوقی ، موازین قبول شده حیات مدنی ، مرگ انسانیت و مطابق معیار های بین المللی از کنفرانس لا هه ( ١٩٠٧ م ) ، تا اساسنامه نورنبرگ، دیوان جزائی بین المللی ، دادگاه لندن و کنوانسیون های چهار گانه ژینو ( ١٩۴٨ م ) شامل : 

– جنایات جنگی 

– جنایات ضد بشری 

– جنایات علیه بشریت 

میگردد و باید بر عاملان ، سازمان عامل و دولت حامی  ، الزام  در مراجع و محاکم بین المللی وارد گردد . 

  • پاکستان غاصب حقوق اقوام و مردمان میباشد و در طول تاریخ موجودیت ان صدای ازادی و حق تعین سرنوشت خلقهای پشتون و بلوچ را خفه ساخته است . 
  • وقت ان رسیده است تا مدافع صدای صادقانه ازادی و حق تعین سرنوشت انان باشیم . 

مقابله عملی با پاکستان بدون عوامل آتی ملی و بین المللی یک سراب خواهد بود : 

  • بیداری عمومی و اتحاد تمام مردمان و اقوام بخاطر دفاع از داعیه برحق  ملی. 
  • هرگونه برخورد قومی با تجاوز پاکستان و طرح شعار ها و موارد غیر ضروری و عملی ریختن اب به آسیاب دشمن است . بسیار ضرور است تا عوامل نفوذی پاکستان در مجموع سیستم سیاسی و جامعه شناسائی ، افشاٌ و به پنجه قانون سپرده.
  • دولت مقتدر ملی که بتواند رسالت بسیج همگانی ملی را عهده دار گردیده و خواست واقعی وطندوستان افغان را در شکل دهی منشور ملی مقابله با پاکستان عملی نماید . 
  • جامعه بین المللی ، سازمان ناتو از آبیاری ریشه تروریسم در پاکستان و شاخ بری به قیمت خون افغانان.

  –   اجتناب امریکا و انگلیس که اکنون معترف بحقایق شده اند از سیاست های کجدار و مریز و در غیر ان باید به این حقیقت تلخ نیز اعتراف کرد که پاکستان شکست تاریخی انان را در قلب اسیا رقم خواهد زد . ( کافی است فقط همین ده ماه بعد از اعلام ستراتیژی اقای ترامپ را بدقت ارزیابی نماییم تا به کنه حقایق پی ببریم

جامعه جهانی در قبال تراژیدی خونبار افغانستان مسوولیت اخلاقی دارد و ادای این دین با استغاثه  چند ورق اعلامیه و اعلام ستراتیژی کافی نیست ، خوب است همیشه از یاد نبریم که : 

تراژیدی خونبار افغانستان و زخم خونین ما محصول و معلول مداخله و تجاوز خارجی است و افغانستان قربانی تروریست پروری میباشد که مرکز و حامی ان پاکستان میباشد .

با حرمت

هیات اجرائیه انجمن

میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن

 

یک پاسخ به “اورپا کی د افغانانو د جرگی دوهم نریوال …”

  1. admin گفت:

    تشکر از پیام عالی دوستان عزیز انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، بنده با شما همنظر هستم . موفق باشید مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما