۲۴ ساعت

14 جولای
۲دیدگاه

مهتاب باغ یا باغ مهتاب :

تاریخ نشر شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۴ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

مهتاب باغ یا باغ مهتاب :

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

با این نام دوباغ وجود دارد یکی باغ مهتاب آگره یا اخرین باغ از جمله یازده باغ دوره گورگانی ؛ که در کنار دریای یمنا [ جمنا ] در پایان باغ تاج محل و یا در مقابل تاج محل و قلعه آگره موقعیت دارد و دیگری باغ مهتاب کابل است .

فاصله زمانی عمران این دو باغ زیاد است اولی در زمان شاه جهان و دومی احتمالا” در زمان بابر ساخته شده است .

بابر هنگامی که وارد کابل شده و انرا به تصرف خود د آورد و به دلیل علاقه‌ خاصی که به احداث باغ داشت چندین باغ به دستور وی ساخته شد. باغ های کابل که در بابرنامه نامبرده شده است و در ساخت و ساز آن بابر دست داشته است ؛ عبارتند از :

باغ بنفشه ، باغ بهشت، باغ پادشاهی در استریخچ، باغ چنار، باغ حیدرتقی، باغ خلوت، باغ خلیفه ، باغ کلان در استالف، باغ ملا بابا ، باغ نوروزی، باغ یورو نچقه میباشد .

اما ازباغ مهتاب ذکری به عمل نیامده است .بابردرهریک از این باغ ها خاطرات  خوش و مجلس بزم و شراب نوشی داشته است و در صفحات متعدد بابر نامه از آنها به خصوص در هنگام طرب نامبرده شده است .(۱)

در حالیکه عبدالحمید لاهوری در شرحی که راجع به باغهای کابل وسایر باغهای کشورکه در عهد بابرموجود بوده ، میگوید :

سرزمین بهشت آیین کابل هنگامی که این نزهت گاه را به انوار عدالت آن پادشاه رضوان بارگاه فروغ تازه بود، که باغ شهرآرا وچهار باغ جلو خانه [ خلوتخانه ] واورته باغ وباغ صورت خانه وباغ مهتاب وباغ آهو خانه و سه باغچه اطرافش  را بابر احداث نمود (۲ )
حینیکه شاه جهان به کـابل می آید درهربار باغ های کابل اولا ترمیم و به احداث بنایی عمرانات جدید در بین آنها می پردازد. درسال دوازدهم جلوس خود امرداد تا اورته باغ ومهتاب باغ دوباره ترمیم و احیا و عمارات جدید بسازند که درخور آرامش شاهی باشد. این عمارت تا سال نزدهم جلوس که شاه جهان باردوم به کابل آمد به اتمام رسید و تمام مصارف این ابینه دونیم لک روپیه بود.

عبدالحمید لاهوری در پادشاه  نامه مینویسد که اورته باغ (۳) و باغ مهتاب که متصل همدیگر قرار داشت ؛ برای دولتخانه برگزید و آنرا محل  معلی و این را   [ باغ مهتاب ] دولتخانه خاص قرار داد .

عمارات عالیه طرح افگندند چنانچه در سال میمنت سال نوزدهم که دارالملک کابل مرتبه دوم بقصد کشایش بلخ و بدخشان مرکز الویه [ اولیه ] ظفر طراز گشت منازل مذکوره با جمیع عماراتی که در سال دوازدهم حکم شده بود بحسن اختتام رسیده بود و دولت خانه کرامت آشیان به نطول فیض موصول فروغ تازه یافته پنج لک روپیه صرف جمیع عمارات شده است .

دولک پنجاه هزار روپیه بر دولخانه مقدس [ اورته باغ و باغ مهتاب ] و دولک پنجاه هزار روپیه برعمرات شهرآرا و جهان آرا و چارباغ و دیگر باغات و روضه مقدسه جنت فردوس مکانی مصرف شده بود.( ۴ )

ضمنا” بنابر یادداشت پادشاه نامه شاه جهان … دوازده لک روپیه بر عمارات کابل ؛ از مسجد و دولت خانه معلی [ اورته باغ ] و قلعه ارگ [ بالاحصار] و قلعه دور شهر [ برج و باره و دیوار کوه شیردروازه و کوه اسمایی ] … ( ۵)

شاه جهان این همه مصارف را از عایدات کابل از وجه عایدات کابل منظورنموده بود . پادشاه نامه عواید و مالیات کابل را چنین برشمرده است : عایدات صوبه کابل شانزده کرور دام بود . (۶ )

مهتاب باغ در دوره درانی ها :

در عهد سلطنت احمد شاه درانی شخصی به نام عبدالرحمن بارکزایی منصب توپچی باشی را داشت که بعد از آن پسرش یعقوب علی خان [ پدر عایشه درانی شاعر مشهور ] به این منصب نظامی رسید.

در زمان تیمورشاه درانی بعد از انکه پایتخت افغانستان از قندهار به کابل انتقال داده شد باغ های متعددی احداث گردید و توجه به آبادی و نگهداری باغ های قدیم نیز صورت گرفت. چون :

باغ قاصی، باغ علی مردان خان، باغ علم گنج، چهارباغ، باغ لطیف، باغ شهرآرا و جهان آرا و باغ دیوان بیگی و وو . همچنان شهر به گذر های جداگانه تقسیم شد و برای برخی به قسم جاگیر اراضی داده شد از جمله خاندان توپچی باشی فوق الذکر در چهاردهی در جوار راه کابل – قندهار مالک ۹ قلبه زمین زراعتی شدند که به شکل جاگیر و یا زرخرید صاحب شده بودند و تا پایان سلطنت شاه شجاع ( ۱۸۴۲ م ) جایداد خانواده توپچی باشی که شامل باغ مهتاب و قلعه آن؛ در اختیار شان بود.

در زمان سلطنت دوست محمد خان ؛ املاک مورثی توپچی باشی ها را ولی محمد خان پسر دوست محمد خان تصاحب نمود و احتمالا” قلعه جدید در آن جا اعمار کرد. در زمان امیر عبدالرحمن خان ؛ سردار حبیب الله و برادرش سردار نصرالله خان متصرف املاک توپچی باشی ها شد. بنابران در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان سراج المله والدین در سال ۱۳۲۱ هـ ق = ۱۹۰۴ م در محل قلعه ولی محمد خان ؛ تعمیر جدید و عصری به نام مهتاب قلعه و در ساحه املاک زراعتی آن باغ احداث نمود که بنابر بیان عزیزالدین وکیلی فوفلزایی مهتاب باغ نام گرفت.[ احتمالا” امیر حبیب الله خان همان نام قدیمی باغ را دوباره احیآ نموده باشد ]
این قلعه و باغ شکل منزل باغ را داشت و قصر برای پذیرایی مهمان بود چون اولین منزل از طرف کابل و منزل اخیر از طرف قندهار بود. در زمان شاه امان الله خان از نیمه سال ۱۲۹۸ هـ ش = ۱۹۱۹ م قصر و باغ مذکور که در تصرف کاکایش سردار نصرالله خان بود ، مصادره نمود و آنرا ملکیت دولت ساخت . و آن را تعلیم گاه عسکری و مکتب فنون حربیه و قطعه نمونه که تعداد آن به سه صد نفر میرسید؛ تحت سرپرستی جنرال محمود سامی، و به معلمی حسن حسنی بیگ و شوکت بیگ و ضیا بیگ که از ترکیه استخدام شده بودند و عبدالقیوم خان ابراهیم خیل و کپتان شیراحمد خان محمد زایی ؛ اداره و تدریس میگردید . اما در سال ۱۳۰۸ هـ ش = ۱۹۲۹ م اقامتگاه افراد امیر حبیب الله کلکانی گردید.

در زمان نادرشاه ۱۳۰۹ هـ ش = ۱۹۳۰ م مجددا” تعلیم گاه رساله شاهی و سپس فرقه پیاده عسکری و در سال ۱۳۱۵ هـ ش = ۱۹۳۶ م در سمت شرق املاک مذکور عمارت حربی شوونځی و تلگراف خانه طرح و تکمیل گردید . همچنان در سمت جنوب املاک توپچی باشی ؛ قریه گاو خانه وجود داشت که امیر حبیب الله خان سراج المله والدین آنرا به گلخانه نامگذاری نمود که تا امروز به همان نام یاد میشود. ( ۷ )

 

۲ پاسخ به “مهتاب باغ یا باغ مهتاب :”

  1. admin گفت:

    درود ها نثار برادر بزرگوار و دانشمند گرامی جناب استاد شاه محمود محمود ، تشکر از اینکه بازهم زحمت کشیده و گوشۀ از تاریخ و فرهنگ کشور عزیز ما را که اکثر هموطنان ما از آن بی خبر اند ، این بار به معرفی باغ های زیبا کابل پرداختید و تقدیم دوستان ، علاقمندان و هموطنان کشور نموده اید که با خواندن آن از معلومات کافی و جالب این نوشتۀ پژوهشی مستفید میشوند . قلم تان همیشه رسا و خودتان موفق وسلامت باشید .مهدی بشیر

  2. برادر عزیز مهدی جان بشیر را سپاسگزاریم که با وجود مصروفیت ها و مشاغل ، سایت وزین و زیبا و مملو از معلومات و اشعار و نظریات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هموطنان را گراننده گی و سرپرستی و مدیریت مینماید.
    دیزاین تصاویر با خطوط رنگین مطالب و برجسته نمودن منابع و مآخذ کلا” سلیقه و حوصله مندی فراخی را می طلبد که انشالله شما با همه زیبایی ، این مشخصه عالی را دارا هستید .
    واقعا” تا حال با وجود کاستی ؛ همه مطالب که تهیه و یا اکثرا” پژوهش میکنم ، تماما” برای هموطنانم و محصلان و محققان جوان است تا توشه ازاین خرمن بردارند. دست شما همچنان درد نکند که با آیینه سایت ( ۲۴ ساعت ) آنها را به روی هموطنان ما قرار میدهید .بهروزی ها و سعادت دارین نصیب تان باد

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما