۲۴ ساعت

23 فوریه
۸دیدگاه

درد ها ورنج های وطن

تاریخ  نشر جمعه چهارم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۳  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

درد ها ورنج های وطن

مشتمل از : چند مناجاتیه و اشعار مختلف میهنی

درد و رنج های تو میهن ، نتوان کرد جساب

که تواند بشمارد ، قطرات باران را

محترم پوهنوال داکتر اسد اسدالله حیدری

—————-

تقدیم کننده : محمد مهدی بشیر

حدود دوهفته قبل برادر بزرگوار و همکار عزیز سایت ۲۴ ساعت ، جناب  دانشمند گرامی محترم پوهنوال داکتر اسد الله حیدری باز هم لطف نمودند  یکی از آثار زیبا و با ارزش شانرا بنام درد ها ورنج های وطن از شهر سدنی کشور آسترالیا که چند ماه قبل در چاپخانۀ دنیا شهر سدنی  زیور چاپ یافته است و در دسترس علاقه مندان آن قرار گرفته ، توسط پست برایم فرستادند.

در گوشۀ صفحۀ سوم آن چنین نوشته اند : ( خدمت  برادر نهایت عزیز و گرامی آقای محمد مهدی بشیر تقدیم است ).

این کتاب زیبا که با قطع و صحافت عالی در ۲۶۶ صفحه نشر شده است دارای :

 • پیشگفتار
 • خلاصۀ اتو بیو گرافی
 • اشعار مناجاتیه
 • درد و رنج های مردم
 • مخمسات
 • قصاید
 • و اشعار میهنی میباشد.

جناب داکتر حیدری عزیز در صفحه اول این کتاب نوشته اند که : اهدا به شهدای مظلوم افغانستان عزیز و والدین مرحومم

جناب محترم پوهنوال داکتر حیدری قبلا هم این کتابهای جالب و خواندنی  را به کتابخانه سایت ۲۴ ساعت توسط پست از آسترالیا فرستاده بودند :

      * تعلیم قران عظیم الشان برای نو آموزان 

     *   مختصری از تعلیم تجوید قرآن کریم

     * شمۀ از ولادت تا شهادت حضرت فاطمۀ زهرا سلام الله علیها

     * مجموعه شعری « فریاد مهاجر »

     * راهنمای مناسک حج

     * قلب آسیا

     * برگ سبز

و با فرستادن کتاب درد ها و رنج های وطن مجموعآ هشت جلد کتاب را به این کتابخانه کوچک فرستادند که از ایشان جهانی سپاس مینمایم. 

با عرض معذرت که نسبت بعضی مشکلات تخنیکی و صحی نتوانستم و به وقتش از ایشان تشکر کنم. واکنون چند پارچه از اشعار زیبا این کتاب که قبلا در سایت نشر نموده بودم انتخاب و تقدیم شما عزیزان مینمایم و موفقیت بیشتر جناب پوهنوال داکتر اسد الله حیدری را خواهانم .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

************

وطن فروش

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۴ / ۱۲ / ۲۰۱۵ ،سدنی

**

وطن دارم عجب میهن فروشی!

وطـن رانرخ ارزن می فروشی

توداری میکنی خدمت به دشمن

 که کشوربعد غـضبیدن فروشی

توئـی یک نـاخـلـف اولاد لـوگـــر

نـــداری ارزش افـــــراد لـــوگـــر

بـود نـامـت غـنـی،ازعقـل مـفـلـس

خجــالـت کـرده ئـی احـفـاد*لـوگـر

به لوگرکی توجـرئت داری رفتن؟

به کنج ارگ زترس بنموده مسکن

نمــائـی تـابـه کـی اینگــونـه خفّـت

بشــومــرد وبکـن خدمت بـه میهـن

نـمـودی جـانـیـان آزاد ززنــدان

بخواندی طالبان جمعی عزیزان

عزیزانت بکشورآتـش افـروخت

نمـودنـد ملک ما،زنـدان وویران

شنـواز”حیـدری”ایـن راه وچـاره

اگــرعـقـلـی بــداری، رَو کـنــاره

بکـن مـردانـه اسـتـعـفــاء زکارت

که تـاکـشـور شـود بهـتـر دوبـاره

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۴،۱۲،۲۰۱۵،سدنی

احفاد- فرزندزادگان،نوادگان،نبیرگان

(فرهنگ فارسی عمید)

*************

آ زادی زنـــان

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۱ / ۱۱ / ۲۰۱۵ ،سدنی

خواهم ازخالق یکتا

که زنانِ وطن ما

مانندهرآزاده زن دنیا،مثل هرانسان

شکنند بند اسارت

شوند آزاد زحقارت

رسد آن روز بزودی

که همه شاد وسرحال

لیک

آن جمع خبیثان

 پیروان شیطان

اخلاف یزیدان

از طالب جاهل و

ازداعش نادان

از حاکم مفسد

از قاضی بی علم

آن مرتشیِ خونخوار

آن کله ودستار

هردشمن قرآن ومسلمان

آن نوکردالرودینار

دشمن دیرینه وپرکینهءمیهن

منحل گراردو

پا بوس پلیدان

آن دولت بی همت و

مزدوراجانب

آن کله بی مغز

اما، متفکر!!!

درسطح جهان

اعجوبهء مخلوق

آن حامی اشرار

آن عامل سنگسارو

بریدنِ های سرها

بی ترس خدا

آن قاتل فرخنده ورخشانه و

صدها هزاران

ازعسکروهم مردم بیچارهء بی نان

مُثله گرزن ها

وآن زانی طفلان

آن جمع ستمگر

آن نوکروچاکر

هریک زدگر بدتروبدتر

ازقهرخداوندجبّار

دردوزخ ونیران

گرفتار

گرفتار
 
انشأالله

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۱،۱۱،۲۰۱۵،سدنی

*************

خجالت پروفها

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

شـرم است زنـدگــی به آقــایـــان “ع وغ

 زیراکه نیستند حاکم اوضاع وشوروشین*

بـا ایـنهــمـه قــتــل وقــتـــالـهـــا دروطـن

ابــرو خــم نـکـــرده وبـاشـــنــد، دراتــن

هرگاه بـرون شود شجـری ازدرون شـان

گویند که سایه ی سرما است به هرمکان

اینهـاسـتـنـد قهـرمـان خجـالـت پروف مـا

اینهـاسـتـنـد چاکـران،عـدوی مخـوف مـا

اینهـاسـتـنـد رفـیــق، شـبــاروز طـالـبــان

اینهـاسـتـنـد بـرادر،وحــامـی قـــا تــــلان

دزدان حــرفــوی وتـوانـمـنـد دولــت انـد

شــرمسـارو روسیـاه، بروز قـیـامـت انـد

آخـربـس اسـت “حیدری“زین بیـشتـرمگو

حیف است صرف وقت و،زایشـان گفتگو

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۸ / ۴ / ۱۳۹۴ سدنی

*شور وشین – آشوب وغوغا وزشتی،فریادوفتنه وهیجان وآشفتگی وزشتی

فرهنگ فارسی عمید

*************

مصاحبۀ ع و غ

محترم پوهنوال داکتر اسد الله حیدری

****

به رستـوران* برفتـه شـاغلی “ع”

برای خـدمـتش حـاضـر شـــده”غ”

کندعرضی،چه خواهش دارد آقا ؟

بگیـرد مینـورا ازدســت”غ”، “ع”

 

اگـرلطـف کرده آریـد کله پـاچه

کباب شامی، ازگوشت موسیچه

زمشروبات عالی،هـرچـه بهتــر

نمایـد کاملـم سـرگنگـس وگیچه

 

بـرد یاد وطن،هـم یــاد مــردم

وهم آن وعـده هــای داده بودم

مرا مقصد بُدی چوکی وقدرت

گـرفـتـم آنچه را، لایـق نـبـودم

 

بگفتش”غ”که ای بیعقل، برادر!!

نظـربرمن نما چهل ساله چـاکــر

نـمـودم دائمـا خـدمـت به اغـیــار

بگشـتـم مُلکِ بی سـر را،مَنیجـر

 

اگــرذیحـق بـودی،دردورهءپیش؟

نبگذشـتی زجـاه واز حق خـویش

مگر”کرزی”چومن شاگردشیطان

فـریبت داد ونگذاشتت، روی پیش

 

ببین مغزی که حتی گوسفندان

برایش رأی دادند شـاد وخندان

زکوه ها وچراگـاه هـای کـشور

همـه باهـم، به آشکـارا وپنهـان

 

خدایا !تا به کی این حال واحوال

بـود درمُلک ما، بیچــاره پا مـال

ببینـد”حیدری”روزی که مُـلکــش

بگشته فارغ ازاین، جمع دجّال**

پوهنوال داکتر اسد الله حیدری

۰۴،۰۳،۲۰۱۵،سدنی،آسترالیا 

*– درسایت “خاوران” مطلبی تحت عنوان “چالش های فراروی دولت وحدت ملی افغانستان”جلب نظرم راکرد.یک فوتوی آقایان “ع وغ” که مشابه به رستوران رفتن آقای “ع” وخم شدن آقای”غ”با پتکی مبارک سر شانهءشان برای اخذ فرمایش آقای “ع” را دیدم که الهام بخش سرودهء فوق گردید.

**– دجّال به معنی کذاب،بسیار دروغگو وفریب دهنده.

***********

حامد کرزی بعد از شش روز به محل لغزش کوه درولسوالی ارگوی بدخشان رفت .

عکسها از بی بی سی

**********

بدخشان مایهء عبرت

ماهمه ازخدا(ج)هستیم وبازگشت ما بسوی اوست

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

فاجعه بسیارالمناک لغزش کوه درولسوالی ارگوی بدخشان ومدفون  شدن بالغ بردوهزاروپنچصد هموطنان عزیزما درزیرصدها من خاک وهمچنان جاری شدن سیلاب های ویران کن اخیر درچند ولایت شمال کشوروحادثه انفجاردریک معدن ذغال سنگ دردرهءصوف ولایت سمنگان راکه باعث ازدست دادن جانهای شیرین یک تعدادزیاد هموطنان عزیزماگردید،خدمت تمام ملت نجیب افغانستان اخصاً برای بازماندگان آن قربانیان،ازاعماق قلب تسلیت عرض میدارم. خداوند همه آنها راغریق دریای رحمت بی منتهای خویش گردانیده وجنات النعیم را منزل ومأوای شان بگرداند. وهمهء بازماندگان شان را صبر جمیل عنایت فرماید.

آخرزندگی هر ذیروح مرگ است.مگر مرگ هیچگاه شکار خودرا از زمان فرارسیدن خود خبرنمی دهد.آنانیکه فکرمیکنند برای همیشه زنده وصاحب قدرت،ثروت ومال ومنال هستند، غافل گیرشده یا با حوادث ناگوارطبیعی،یابا حادثات گوناگون،یابا سکته های قلبی ویاعوامل دیگر دفعتاً این جهان فانی را وداع گفته وروانه جهان باقی میگردند.

در وطن عزیزما آنانیکه سالهاست ازخوردن خون ملت بیچاره ومظلوم به زندگی شرم آورخود ادامه میدهند وازبازگشت بسوی خداوحضوردرمحکمه عدل الهی غافلند وهرروزبیشترازروزپیشتردرتلاش زراندوزی وخوردن خون ملت بیچارهء ما میباشند.برای گرفتن قدرت های ناپایدار ودوروزه ازهیچگونه جنایت وخیانت خودداری واجتناب نمی ورزند.

چقدرخوب وبجاخواهد بود،اگر وجدان مرده وخوابیدهءشان ولو برای لحظات کوتاه بیدار شده ودر نتیجه از این همه مظالمیکه بر مردم کشور خود روا داشته وروامیدارند،اجتناب ودوری نمایند.

حادثات دردناک ارگوی بدخشان،سیلابهای چند ولایت شمال کشور عزیزماوانفجارمعدن ذغال سنگ درهءصوف همه مایه عبرت وزنگ خطراست اگربدانیم واززیریوغ نفس امّاره خودرا نجات بدهیم.

بدخشان

بدخشانِ وطن درخاک وخون است

صدای نــالــه ها ازحـدفــزون است

خدایــا یک نظـر ازلطــف ورحمت

که ملک بی سرِما جـوی خون است

 

زمـام مُلک مـا،در دســت دزدان

دراین حال فلاکت، مردم حیران

همه دزدان به فکرجیب خویش اند

ندارند یک نظــر، سوی بدخشــان

 

بودند درفکرکسبِ جاه وقدرت

نمـودند انتــخـابـات را کثا فت

به رأی مـردمــان کـشــور ما

خیـانت درخیـانت درخیـانت؟

 

به ظــاهربهــردلـداری مــــردم

بدخشان رفته اند خونخوارِمردم

درآنجــا بـرســرخاک شهـیــدان

به مـثـــل مـیـله رفـتـن، با تبسـم

 

برای اخذ عکسهای یادگاری

بایستـا دنـد بر فـرش مزاری

نمی دانند چرارفتند در آنجا؟

بوددرجمع شان کم،یک مداری

رسد روزی که تااین خائنان را

بـبـیـنـد “حیدری” این جانیان را

به قهــرایــزد یـکـتــا گـرفـتـــار

کنـد ازلوث شان پاک انجمن را

 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۰۱۴،۵،۷،سدنی،آسترالیا

************

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

تقلب پیثه گان

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

*******

تقـلــب هــا شـــده بـا رأی مــــردم

بـرفــتـــه انـتـــخــابــــات دور دوم

تـقـلب پیـشـه گان دررأس هــرکار

نمـودنـد انتـخـابــات رابـســـی زار

زسعی ارگ وشـاگردان شیـطـــان

تـقـلـب هـا بشـد ازحــد فــــــراوان

بـداده عـده یی رأیـش چـنــد بـــــار

بـرای اشـرف بـیـمــارو افـگــــــار

چه توصیف ! ازخیانت کرده اشرف

چه ابـرازرضـایـت کـرده اشــرف

خیانت را شهامت کـرده توصیــف

تقلب را چه ؟ همت کـرده توصیف

بریدند پوست انگشت را به چاقــو

نمــودنــد آشـکــا را، ایـن هیـاهــو

نه شــرمی ازخــدا وبـنـدگـــا نـش

نه از وجـدان ونی ازمـردمــانـش

نمودند برگـه هـای رأی پـنـهـــان

بکردند باطـل هم صدهـاهــزاران

اخـیــراً بـا فـریــب واســتـخـــاره

با فـتـا دنـد به فـکـرِ راه و چــاره

نـمــوده اسـتـخــاره زاهـدِ !! پـیـر

فـروشـد آب گـنـده، عـوض شـیـر

فریب کار،پای عمرش برلب گور

شده او زرخـرید “ کـرزی وکـور”

خـدایــا ! بهـرمظـلـومـان افـغــان

بده این خائنـانـرا قـدری وجــدان

که گیرند دست،ازظلـم وخیــانـت

برند پیش دوردوم، بــا صـداقــت

الهی “ حیدری” را شـاد گــردان

تو مُلکش رازخائن پاک گردان 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۶،۵،۲۰۱۴،سدنی،آسترالیا

 

 

۸ پاسخ به “درد ها ورنج های وطن”

 1. admin گفت:

  برادر بزرگوار و گرامی جناب محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری جهانی سپاس از ارسال کتاب درد ها ورنج های وطن به سایت ۲۴ ساعت که جدیدآ اقبال نشر یافته است.
  متاسفانه نسبت بعضی مشکلات صحی و تخنیکی نتوانستم که به موقعش آنرا تقدیم عزیزان نمایم و همچنان برایم نسبت مریضی مشکل بود که کمی در باره این کتاب نوشته کنم و اشعار انتخابی ام نماینده گی از کتاب میکند . من خواندن این کتاب ها را به کتابدوستان عزیز توصیه مینمایم و موفقیت های بیشتر چناب آقای داکتر حیدری عزیز را آرزو میکنم.
  با عرض حرمت
  مهدی بشیر

 2. براد ر نهایت عزیزوگرامی آقای محمد مهدی بشیر!
  بعد ازتقدیم سلام وآرزوی صحتمندی کامل تان، نمی دانم باکدام کلمات وجملات از جناب شما ابراز امتنان وسپاس نمایم.
  شما همیشه درباره این برادر تان لطف ،مهربانی و حسن نظر داشته اید ومطالب ارسالی ام را با علاقه ودیزان زیبا به نشر سپرده اید . تشکر خاص از این کتاب ارسالی ام که باوجود مصروفیت های زیاد و تکالیف صحی،به قدر کافی کتاب رامعرفی وچند نمونه ی از اشعارم را انتخاب وب ار دوم به نشر رسانیده اید.
  اجر این همه خدمات فرهنگی و وطندوستی تان با خداوند منّان باد! از خالق قادر و توانا طول عمر باصحت کامل و توفیقات بیشتر از پیشتر در فعالیت های فرهنگی تان استدعادارم. با درود فراوان داکتر حیدری

 3. فریدحسن شفیق گفت:

  باعرض سلام وادب حضور محترم و بزرگوار آقای مهدی بشیر مسٰول سایت وزین ۲۴ ساعت.
  عشق و علاقه به وطن و وطنداران ؛ تلاش و زحمات شبانه روزی شما با وجود داشتن کسالت جسمی و گرفتاری های کاری درجهت پیش برد کارهای فرهنگی و تشویق شعرا و نویسندگان ؛ به بیان دردهای مردم و ظلم و ستم حکام – سرزمین خون و آتش و معرفی داشمندان و فریاد دردمندان و آثار ماندگار این بزرگان در غربت و در هر نقطه از کرهٔ خاکی جای سپاس فراوان و تشکر دارد ؛ که در کلمات نمی گنجد .
  از خداوند برای آن وجود نازنین و سراپا شور و عشق و فداکاری آرزوی سلامتی ؛ عمر دراز و موفقیت های هرچه بیشتر استدعا می نمایم .
  بااحترام و قبول دعای این حقیرفقیرسراپا تقصیر – فریدحسن شفیق
  یادداشت : از طرح و دیزاین و معرفی «دردها و رنج های وطن » اثر استاد محترم داکتر صاحب اسدالله حیدری و صفحه آرایی بی نظیر شما جهان سپاس و تشکر .
  سدنی ۲۷\۲ ۲۰۱۸

  • admin گفت:

   برادر بزرگوار جناب محترم آلحاج فرید حسن شفیق ، ضمن عرض سلام جهانی سپاس از حسن نظر تان نسبت به این حقیر فقیر ، من فقط خوشی و رضایت دوستان و خواننده گان عزیز را میخواهم. شما و خانواده محترم زنده وسلامت باشید. مهدی بشیر

 4. نرادر بسیار عزیز و دوست نهایت مشفقم آلحاج آقای فرید حسن شفیق!
  جهان سپاس از توجنه شما به کتاب”دردها ورنج های وطن” وسپاس
  بی پان ازاقای محمد مهدی بشیر نسبت معرفی بسیار با حسن نظر ودیزاینهای عالی.
  تشکر ویژه ازشما آقای فریدحسن شفیق که تقریباً چهار سال قبل
  سایت وزین ۲۴ساعت را برایم معرفی داشتید که از لطف خدا واین مهربانی شما تا امروز بالغ برششصد مطلب ارسالی ام در این سایت به نشر رسیده است. موفق وکامیاب دهرین باشید.با احترام داکترحیدری

 5. سلام و درود بر جناب اقای بشیر باد !
  میخواهم در ابتدای سطورم برای ایشان سلامتی وجود را از خداوندگارحکیم ، آن حکیمی که اسمش شفاء است ، آرزو نمایم و سپس مراتب سپاسگزاریم را از جناب بشیر با این همه کار و شب زنده داری های مستمر که نشانه های ان در ٢۴ ساعت مشهود است ، ابراز نماییم .
  باید گفت که مدیریت یک رسانه کاری سهلی نیست ، انهم به شیوه و سبک که آقای بشیر به پیش میبرند ، خون دل میخواهد و عرق جبین که نثار گردد و شیره جان که اهداء گردد .
  منکه یکی ازخوانندگان این تار نمای وزین هستم به دقت می بینم که جناب بشیر چقدر به خود زحمت را متقبِل میشوند . نمونه های زیادی از کار ایشان در ٢۴ ساعت موجود است که یکی از کار کرد های اخیر ایشان معرفی کتاب بسیار ارزنده دانشمند عزیز جناب پروفیسر داکتر حیدری است که با دقت فروان برای خوانندگان پیشکش کرده اند . که من تنها در این جا شمه یی از زحمات ایشان را جهت ارج گزاری یاد آور شدم ، در حالیکه آقای بشیرسخاوتمندانه تر برای هر نوشته و اثر اندیشمندان در ٢۴ ساعت با نوشتن و تقدیر از نویسنده و کارش نه تنها وقت هزینه می کند ، بلکه دهلیزی را بر روی وی می گشاید و به او حرارت معنوی می بخشد تا دریچه های افکارش را باز تر کند و هر چه بیشتر بنویسد.
  ابتکار دیگری جناب بشیر گذاشتن تصاویر به جا و طراحی هایست دقیق در کنار پژوهش ، که به اثر و خوانندگان انرژی و جان تازه می بخشد ، و اکنون این پدیده به ٢۴ ساعت سنت ویژه یی بخشیده و انرا مستثنی از دیگران ساخته است.
  باید تاکید داشت که کار زار رسانه یی پشت کار مستمر و شب زنده داری های مداوم می طلبد که عملکرد ایشان در ٢۴ ساعت دالی بر این مدعاست .
  از ایشان باید چنان انتظار داشت ، زیرا جناب بشیر از خانواده با فرهنگ و با معرفت می آیند . و این نشان را از پدر به ارث برده اند . درود بر روان آن پدری که چنین پسر را بیادگار گذاشته است.
  یکبار دگر کامیابی و پیروزی های هر چه بیشتر اقای بشیر را در عرضه فرهنگ و به ویژه در ٢۴ ساعت تبریک عرض میدارم . طول عمر و سلامتی همیشگی برای ایشان از خداوندگار حکیم تمنا دارم .

  • admin گفت:

   برادر محترم و بزرگوار جناب استاد علی الهادی مدنی ، ضمن عرض سلام وادب تشکر از حسن نظر و لطف تان در مورد بنده و سایت ۲۴ ساعت .
   واقعآ فرموده جنابعالی بجاست و پیش بردن یک نشریه و یا یک سایت اینترنتی که صحت مسؤول آن هم چندان خوب نباشد کار سادۀ نیست و خیلی هم مشکل است . اما نظر به علاقۀ که به مطبوعات دارم ، نیم عمرم را مصروف کار های نشراتی کردم و اکنون هم ساعت هفت صبح از خانه به وظیفه میروم وساعت تقریبا پنج و سی عصر بخانه میرسم و بعد از دوساعت سری به ایمیل ها میزنم واز بین مطالب رسیده ده مطلب راکه به نظرم بهتر است مطالعه میکنم دو یا سه تای آنرا انتخاب ، دیزاین و نشر مینمایم . باید گفت که قبلا که صحتم خوب بود و مطالب را دیزاین نمیکردم مطالب زیاد تر نشر میکردم ، اما اکنون دیزاین هر مطلب وقت زیاد را میگیرد و چون از مدتها هر مطلب را دیزاین میکنم و علاقمندان آن هم آنرا پسند نموده اند میخواهم همین راه را تا وقتی که از توانم باشد ادامه بدهم .
   شما در مورد من خیلی ذره نوازی نموده اید . خداوند رفته گان شما را هم مغفرت کند و بشما و خانواده محترم طول عمر باعزت آرزو میکنم . موفق و زنده باشید. مهدی بشیر

 6. برادران نهایت عزیز، فرهیخته وخدمتگاران وطن عزیز و بلا کشیدهء ما آقایان محمد مهدی بشیر وسید عالی جناب استاد علی الهادی مدنی!
  از هر دو عالی جنابان جهان سپاس درکارهای فرهنگی و خدمت به جامعه افغانی ما. واقعاً پیشبرد سایت وزین ۲۴ساعت کارساده و آسانی نمی باشدو زحمات شبا روزی بکار دارد. ازکمک و توفیق الهی آن زحمات شبا روزی را آ قای بشیر متحمل شده اند.
  مرد می بایدکه درکشاکش دهر
  سنگ زیرین آسیاب باشد
  دراین کشاکش ومشکلات طاقت فرسای فرهنگی، آقای بشیر همان سنگ زیرین است که با وجود تکالیف صحی ،همه مشکلات را در راه خدمت بوطن عزیز ما و فرهنگیان کشور محبوب متقبل شده اند.
  همچنان آقای علی مدنی که درغرب کشور پهناور آسترالیا رندگی میکنند، ازسالها به اینطرف رادیو نوای کهسار را با پروگرام های بسیار عالی به پیش مبرند. هردو برادر گرامی تربیه یافتهء فامیلهای منور بافرهنگ و خدمتگار وطن عزیز ما بوده اند .ازخداوند برای والدین شان طلب مغفرت و بهشت برین را استدعا داشته وبرای اخلاف نیکوی شان صحت کامل وتوفیقات مزید درکارهای فرهنگی شان آرزومندیم.بادرود فراوان داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما