۲۴ ساعت

27 دسامبر
۱ دیدگاه

دونالد ترامپ و سازمان ملل متحد!

تاریخ  نشر سه شنبه هفتم   جدی  ۱۳۹۵ –  ۲۷   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

دونالد ترامپ و سازمان ملل متحد! 

محترم  دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

آقای ترامپ بر تبلیغات خویش علیه سازمان ملل متحد شدت بخشیده و آنرا سازمان بیکاره و … مذمت میکند. به ایشان باید ګفت که سازمان ملل متحد حاکمیت و دولت بالای دولتها نیست چنانچه عدهء تصور دارند.

مساله دېر جنبیدن  سازمان ملل متحد کدام ګپ نو نیست و مشکلات سازمان ملل متحد هم  کدام ګپ نو نیست. سازمان ملل متخد باید قبل از هر تصمیم به چین پیشانی کشور ھای عضو و قبل از همه کشورهای دارای حق ویتو نګاه کند. سازمان ملل متحد قبل ازینکه سربریده و انفجار یافته کودک فلسطینی و حلبی در سوریه را ببیند باید به چین پیشانی حکومات نکاه و توجه کند که حق ویتو در بحث و تصمیم بر مسایل جهانی را دارند، لذا منطقا دیر میجنبد که قابل قبول نیست اما راه حل و مشکل در خود این کشورهای بزرګ در رأس امریکاست تا در سازمان ملل متحد. 

تلاش امریکا برای لغوی سازمان ملل متحد و عدم پرداخت سهم و حق العضویت امریکا به سازمان ملل متحد در سالهای ۷۰ قرن ګذشته زمانیکه پله به زور کشور های عدم انسلاک و کشورهای سابق مستعمره میچرخید، نیز کدام ګپ محرم، جدید و نو نیست. ګپ نو و محرم نیست که صدها مرتبه سازمان ملل متحد در رابطه به ایجاد دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین  و در رابطه به عدم ایجاد شهرک ها در مناطق مغصوبه از جانب اسرائیل فیصله کرد و … اما امریکا ویتو و تصمیم عدم تطبیق و عدم بحث برین مسایل عادلانه را بر جهان تحمیل کرد. قهر ادارهء  امریکا علیه سازمان ملل متحد در فیصله اخیر خویش بنا بر توقف ادامه اعمار محلات مسکونی در سرزمینهای عرب فلسطین و این اظهارات توهین کننده ء اقای ترامپ به آدرس سازمان مان ملل متحد نیز تصادفی نیستند. آقای ترامپ با به  قدرت رسیدن برنامه های بس خطرناک  تقابل تمدن های جهان و اعمال ضد زور و تهدید صلح جهانی و ضد حقوق اساسی انسانی کاملا اعلام شده و روشن دارد که به یقین با سازمان ملل متحد مشکل خواهد داشت. 

لذا برای نجات بشریت باید دعای خیر و افشا ګری کرد و برای تنویر ترامپ باید ګفت که سازمان ملل متحد آنقدر صلاحیت و عزت دارد که کشور های عضو ء به ان قایل اند و در اختیار این سازمان قرار میدهند. 

 لذا قبل از شکایت از سازمان ملل متحد باید این کشورها از خود شکایت را آغاز و شروع به کار متناسب خیر کنند. 

این است اصل مسأله که به سمع فرد فرد از جهانیان باید رساند. 

۲۶/۱۲/۲۰۱۶

 

یک پاسخ به “دونالد ترامپ و سازمان ملل متحد!”

 1. حضرت ظریفی گفت:

  های های عجب دنیای!
  مسئله ی عراق و کشتن صدام
  مسئله ی ۱۱ سپتامبر وتعرض بعدی به افغانستان
  چاق کردن نیروی فندیمیتالزم در سراسر جهان بخصوص آسیای میانه
  بعد ها شاخههای صد گانه ازین بنیاد بی بنیاد القاعدع مجاهد طالب وداعش.
  اینم ها آیا کار امریکا نیست
  در همان وقت ملل متحد آیا نبود
  وقتی طالبان آمدند ونجیب را بر دار زدند مگر از خانهی ملل متحد نجیب را بر نداشتند وبدار نزدند.
  این ملل متحد ندانستم تا کجا ها وچه نیروی هست وچه قدرتی دارد که در جهان این همه خرابی به سویه یبینالملل میشود وملل متحد همان ملل متحد است وبس. زنده گی مردم محروم در سراسر جهان واین همه قتل وقتال وکشتار چه کسی جلوش را گرفت پایا این نیروی متجاوز که سالهاست ستم میکند آیا توانست ملل متحد جز اعتراض آنرا سر کوب کند>
  امریکا این غول یکه تاز در برابر همه با نیروی که دارد توانست روسیهی وقت اتحاد جماهیر شورو.ی وفت را تا سر حد
  فدرا لیزمپاچه سازد که تاحال نتوانسته خودش را جمع کند
  ایا همین المریکا دررقابت با اتحاد جماهیر شوروی قرار نداشت که داشته ودارد.
  پاکستن تختهی خیز در قار هی آسیا و بخصوص افغانستان را کی قرار دا
  ملل متحد حتی بینین سوال باهمان فیصلهی که کرد چرا در ایجاد قدرت متساوی به افغانستان این ملل متحد فایق نیا مد.
  ایا همه کورند نمیبینند که همین لحظات عطانور و گلبدین ودیگر نیروی های طالب به نوعی روز بروز قدرتمند تر میشوند.
  متوجه شدهاید حزب جبار ونیروی جمعیت هنوز بر دولت مداری خویش اظهار هویت میکند عبدالله نتوانست باید عطانور ویا عبداله دیگری بر مسند قدرت بنشیند
  این یعنی چه
  آیا ملل متحد کور است ونمیداند که این تنظیم های هفت گانه در افغانستان چه کرده اند؟
  حال ها تا زه میبینم که باز هم از همان تنظیم ها یکه کابل را به ویذانی کشیدند
  حزب جمعیت ؟ حرب اسلامی هم کلبدین وهم سیاف
  وشاید فر داهای بعد از وحدت طرفداران مزاری نیز عرض اندام کنند
  آیا ضرور سات که در افغانستان هنوز هم تنظیم های هفت گانه این جباران تاریخ سر قودت باشند>میبخشید دوستان نمیدانم چه مینویسم هر چه نوشتم چیزی نشد
  مضمون پیش افتاده است میدانم
  در اخیر متوجه شدم که به گفتهی شاعری که میگفت
  (یا که من آدم نبودم یا که این مضمون نبود)

  زن
  ز

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما