۲۴ ساعت

26 سپتامبر
۳۱دیدگاه

نهمین بهار نشراتی سایت ۲۴ ساعت مبارک

تاریخ نشر دوشنبه پنجم میزان   ۱۳۹۵ – ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

نهمین بهار نشراتی سایت ۲۴ ساعت به همۀ عزیزان  مبارک

محمد مهدی بشیر

۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ هالند

ضمن سلام وعرض ادب  و احترامات به هموطنان محترم  ، خواننده گان عزیز ،  همکاران گرامی سایت  فرهنگی  ۲۴ ساعت  و دوستان محترم فیسبوک های آن  !

بنده قبل از اینکه درباره  فرارسیدن نهمین سالگرد سایت ۲۴ ساعت چیزی بنویسم ُ میخواهم در باره دولت بی کفایت افغانستان و ملت ستم دیده و مظلوم آن چند سطری بنویسم .

هموطنان عزیز و دوستداشتنی و خواننده گان گرامی !

۹ سال از نشر و تاسیس سایت شما میګذرد. در این مدت اشخاص فاسد ، بی کفایت ، بی غیرت ، وطنفروش ، تفنگسالار به اصطلاح مجاهد ،  آدم ربا ها ، چپاولگر ها ، دزد ها  ، آدمکشها ، نوکران حلقه بگوش کشور های منطقه و جهان ، بخصوص کشور وحشی چتلستان دالخور ، سعودی وهابی آدمخور ، آخند  های نا ملا ایران، متعصبین و تفرقه انداز ها  و دیگر کشورهای متجاوز جهان در  کشور ما پادشاهی کردند که از همه بدترو خایین ترین آنها دولت وحشت ملی غنی بی کفایت و عبدالله بی غیرت بود که این خایین ها نتوانستند طی دو سال اخیر مانند برادر بزرگشان کرزی وطنفروش و فاسد ، امنیت و صلح  را در کشور ما با وجود سرباز های ناتو و امریکا بر قرار کنند و هر روز دهها انسان مظلوم توسط برادران و حشی کرزی و غنی با حملات انتحاری به شهادت میرسند و یا آواره کشور های بیگانه میشوند که در دوسال گذشته هزاران هموطن ما یا توسط طالبان جنایتکار و یا هم در آبهای یونان غرق و شهید شدند و هزاران طفل ما بی پدر ، زنان بی فرزند و بی شوهر و مردان بی خانه وزندگی شدند .

در افغانستان قانون جنگل حکمفرماست . ، آیا تا بحال شنیده اید که وزرای کشور را والی ها و سخنگویان ارگ نشینان و دیگر خایین ها مقرر کنند. من چند روز قبل از طریق تلویزیون جهانی پیام افغان که آقای عمر خطاب مسؤول آن است شنیدم که تا کنون غنی و عبدالله بی کفایت وبی غیرت نتوانستند سر قدرت تقلبی خود به توافق برسند. تعدادی  در ولایات یا  خودشان به زور خود والی شدند و یا هم بعضی زور مندان آنها را والی ولایت مقرر کرده اند . عطا محمد نور که خودش به زور خود و عبدالله در ولایت بلخ والی بود و در این دوسال اخیر  بحیث سرپرست کار میکند و به زور خود وزیر معارف را هم مقرر کرده است . همچنان بعضی از وزرا بچه های خود را والی ، معین و سفیر مقرر نموده اند. غنی بی کفایت و عبدالله بی غیرت فقط و والی های چپاولگر فقط زمین های دولتی و شخصی مردم را تصرف نموده و نمره بندی کردند و به پول نقد به دیگران فروختند و میفروشند . مرک و نفرین به چنین دولت فاسد ، بی کفایت و خایین.

علت فرار مردم ما بخصوص جوانان تحصیل کرده که اکثرآ به شهادت رسیدند بی کاری ، بی خانگی و بی سرنوشتی بود وقانون جنگل است .

آقایان کرزی ، غنی ، عبدالله ، تفتکسالار ها و یا به اصطلاح مجاهد نما ها ، لطفا بگویید طی سه دهه اخیر چقدر دالر وارد کشور شد ؟ و آنها به کجا مصرف شد ؟ خوب میدانید که همه بین شما جنایتکاران و چپاولگران تقسیم شد و همانطور که زمین های دولتی و بخصوص شیر پور را چور نمودید ، دالر ها هم به بانک های خارج برای روز مبادا تان انتقال دادید  وفامیل های شما در خارج خوشگذرانی میکنند.  مصارف و آبادی آپارتمان های چند منزله تان در کابل و دوبی و موترهای آخرین سیستم را هم از فروش لاجورد ها ودیگر سنگ های قیمتی ، دزدی دارایی های هموطنان ما و بودجه دولت است.

آیا شما خایین ها شرم ندارید که چند با ر از دست طالب ها  به سوراخ های کوه ها فرار کردید و اکنون هم همان طالب ها روزی نیست که گوشۀ از کشور را تصرف نکند و چرا عاشق صلح با آنها هستید. آیا همین  گلبیدین حکمتیار جنایتکار و نوکر ایران و پاکستان نبود که  چند هزار انسان این کشور را با شما به  شهادت رساند و کابل را هم با شما یکجا ویران نمود .چرا عاشق برگشت این جانی میباشید. 

طی این مدت خشونت علیه زنان از قبیل کشتن ، لت کردن ، سوختاندند ، تجاوز به کودکان وزنان توسط تفنگسالار ها و ملا های بیسواد روز بروز به اوج خود رسیده ، رنان و دختران در کار های دولتی سهم کافی ندارند . ولی چوکی های دولتی همه به اختیار  فامیل های غنی ، عبدالله ، کرزی و دیکر مفسدین است و کسی بفکر زنان نیست و وزارت زنان هم به اختیار فامیل های وزرا ، والی ها و روسای دوایر است . در حالیکه نیمی بیشتر از جامعه را زنان تشکیل میدهد و اکثرآ نان آور خانواده ها را زنان تشکیل میدهد . .دولت وحشت ملی باید بغکر زنان و دختران کشور باشد و آنها دوشا دوش برادران خود مانند سابق میتوانند کار های مفیدی را برای کشور انجام دهند.

بیایید از پول های باد آورده شده  کشور ها که به بانک های خارج مانده اید ، چند فیصد نا چیز را  به خاطر آرامی هموطنان ما و جلوگیری از فرار مغز ها چند فابریکه بسازید تا مردم ما از زن و مرد در آنها بخاطر یک لقمه نان حلال شامل کار شوند و مشاور بازی را بس کنید و پولی که به این برادرن کوهی تان میدهید برای آبادی کشور و آرامی مردم مصرف نمایید. ؟

ای زمامداران دولت فاسد افغانستان ، خوب به یاد آورید قبل از اینکه از کوه ها و پشت رمه های گوسفند ان مردم پایین شد ید آیا از خود یک خر داشید ؟ واقعا نداشیتد . به پشت طالب ها و گلبیدین حکمتیار نگردید که همین ها آخر هم قدرت تقلبی را از شما میگیرند و هم شما را روانه دوزخ نزد دیگر برادران جانی تان میکنند .

شما ببنید که  خانم سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر   افغانستان در نشست خبری در کابل از گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان خواست که به دلیل مشارکت در جنگ‌های داخلی دهه هفتاد و کشتن هزاران هموطنان ما با مجاهدین در کابل، از مردم عذرخواهی کند.

من از خانم سیما میخواهم که چرا نمیگویید که گلبیدین و دیگر جنایتکاران جنگی و تفنگسالار ها در یک محکمه علنی محاکمه شوند و به جزای اعمال شان برسند و خون شهدای ما پایمال نشود  و با ورود این جنایتکار وضع زنان از این هم بدتر خواهد شد.

طی سه دهه اخیر بخصوص در دوسال گذشته که دولت وحشت ملی با تقلب و فریب روی کار آمد ،مردم ما نه عید داشتند و نه برات ونه رمضان  حتی دراین  روزهای مبارک شما بی غیرت های خایین ووطنفروش در کابل و ولایات حمام های خون توسط برادران کرزی خایین غنی  بی کفایت و دوستان عبدالله بی غیرت  و همین گلبیدین حکمتیار روان بود. پول ،موتر ، خانه ،آپارتمان های چند طبقه و پا سپورت های بدون ویزا را مفت بدست آوردید ، بهتر است از مردم معذرت بخواهید و استعفا نمایید و به هر قبرستانی که میخواهید بروید تا مردم کشور ما از شما ل تا جنوب و از شرق تا غرب و تمام ملیت های باهم برادر وبرابر  در فضای صلح وامنیت زندگی کنند و رنگ شما جانی ها را نبینند.

 دوستان گرامی !

ا مروز دوشنبه  ۲۶ سپتامبر  ۲۰۱۶ میلادی پوره نه سال قبل نظر به علاقۀ که به کار فرهنکی داشتم تصمیم گرفتم تا نشریه داشته باشم و چون کار نشر نشریه بصورت مجله ویا روز نامه در کشور های خارجی سرمایه زیاد کار داشت و من هم نمیتوانستم به تنهایی دست به چنین کاری بزنم ،زیرا  مصرف آن  زیاد بود که قادر به پرداخت آن نبودم .

وبه این نتیجه رسیدم که از طریق اینترنت دست بکار شوم و در چنین روزی در افق مطبوعات بیرون مرزی  سایت نشراتی  چشم به جهان گشود که نامش را ۲۴ ساعت ګذاشتم  که فعلا در بین سایت ها ی افغانی از پر خواننده ترین سایت ها  بحساب می آید. باید اضافه کرد که سایت اینترنی هم مصارف خود را دارد و مفت ورایگان نشر نمیشود. کمپیوتر ، اشخاص تخنیکی ، گذاشتن صفحه انتیرنتی در کمپیوتر های بزرگ چهان بطور کرایه و دهها مصرف دیگر با وجود این همه مصارف  ، همان روز به  برادر عزیزم  قیوم جان بشیر ، نویسنده وشاعر گرامی  از طریق ایمیل مژ ده دادم که چنین تصمیمی دارم . وی از تصمیم من خوش شد و مرا تشویق هم کرد و گفت حالا که میخواهی چنین نشریه داشته باشید ، برایت تبریک میگویم ونامش چیست ؟ گفتم : ۲۴ ساعت . وی گفت چرا ۲۴ ساعت ؟ در پاسخ گفتم که بخاطریکه بتوانم هر ساعتی که مطلبی مواصلت میکند همان وقت نشر شود، چون جایش در مطبوعات خالی است. ولی متاسفانه در چند سال اخیر نسبت مریضی که عاید حالم شده نتوانستم مانند سابق مطالب را هر ساعت نشر کنم.

قیوم جان در پاسخم گفت : امیدوارم ۲۴ ساعت  بزودی جایش را در افق مطبوعات اینترنتی  پیدا کند و چند روز نگذشت که تعدادی از شاعران ونویسنده گان آغلز به همکاری کردند که تا امروز ادامه دارد و تا کنون اضافه از دوازده هزار مطلب هم از شعر ، مقلات سیاسی ، طنز ، مقالات فرهنگی و پژوهشی ، کارتون های جالب ، داستان های زیبا ، و دهها موضوعات جالب وخواندنی دیکر  در سایت نشر شده و بیش از پانزده هزار نظریات و دیدگاه های خودرا زیر مطلب نوشته اند.

بازهم باید اضافه کنم که :

اهداف و مرام سایت ۲۴  ساعت طوریکه که در سر لوحۀ اولین روز نشر آن نوشته بودم چنین است و خواهد بود:

بیاد داشته باشید که : ۲۴ ساعت نشریه انترنتی مستقل و بیطرف بوده و به هیچ یک از گروهها و سازمانهای سیاسی در داخل و خارج از کشورارتباط نداشته و هدف آن خدمت به تمام مردم کشور عزیز و دوستداشتنی ما افغانستان بوده و است و بدون هر نوع عقده های شخصی ، تعصبات زبانی، قومی ، مذهبی ، منطقوی ، نژادی و سلیقوی در مقابل هرنوع بی عدالتی ها ، ظلم ، جرم و جنایت مبارزه نموده وبه کمک هموطنان عزیز ، فرهنگیان وقلم به دستان گرامی در این راه به پیش خواهد رفت.

خوشبختانه همانطور هم شد و فعلا ۲۴ ساعت یگانه نشریه انتیرنتی میباشد که از اکثر کشور های جهان همکار وخواننده دارد. روزانه اضافه از ده ها مطلب را از طریق ایمیل دریافت میکنم و مطالبی که جالب وحق اولیت را دارد و مختصر است نشر نموده و مطالبی را که طویل و خسته کننده است نشر نمیکنم ، بخاطر اینکه بنده مدتی است  مریض هستم و خسته میشوم  و هم نمیخواهم خواننده گان عزیز ما هم با مطالعه مضامین طویل  خسته نشوند . مطالبی که به پالیسی ما برابر نیست نشر نمیکنم و وقت پاسخ دادن آنها را  هم ندارم و نویسنده محترم یکی دو روز انتظار بکشد و اگر نشر نشد بداند که حتما علتی داشته است که نشر نشده است.

در اخیر آز آنعده دوستان و عزیزانیکه همیشه مرا یاری رساندند و با ارسال مطالب جالب وخواندنی ، ارسال ایمیل ها ، پیام های زیبا ، کارت های مقبول ، تیلفونی نهمین بهار نشراتی سایت خودشان یعنی ۲۴ ساعت را تبریک گفتند صمیمانه تشکر میکنم و برایشان و خانواده های گرامی شان صحت ، سلامتی و در کشور عزیزما صلح وامنیت و برادری میان تمام اقوام و ملیت ها  از در گاه خداوند برزگ خواهانم . موضوع دیگری را که از عزیزان خواننده و نویسنده میخواهم لطفا نطریات و دیدگاه های خودرا علاوه از فیسبوک های ما در سایت زیر مطلب نشر شده در سایت بنویسند که هم محففوظ باشد و هم  و نویسنده عزیز بتواند  پاسخ آنها را ارایه نماید.

باعرض حرمت

محمد مهدی بشیر

۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶

 

۳۱ پاسخ به “نهمین بهار نشراتی سایت ۲۴ ساعت مبارک”

 1. admin گفت:

  از عزیزان گرامی که در باره نوشته بنده نطریات ، انتقادات و پیشنهاد ها دارند صمیمانه تقاضا میکنم که آزادانه بنویسند ، زیرا ۲۴ سا عت خوب را خوب و بد بد میگوید واز کسی هم ترس ندارد و در مقابل جانی ها ، دزد ها ، بی کفایت ها ، وطنفروش ها ، و آدمکش ها مبارزه نموده و می نماید. آرزویش یک افغانستان آباد ، آرام ، وبدون تعصب ، جنگ وخونریزی بوده واست . به امید نابودی دشمنان مردم افغانستان.
  موفق باشید.
  مهدی بشیر

 2. عبدالله هروی گفت:

  استاد عزیز و گرامی آقای مهدی بشیر ، یکبار دیگر نهمین بهار نشراتی سایت وزین ۲۴ ساعت بشما دانشمند محترم و همکاران و خواننده گان عزیز تان تبریک میگویم و موفقیت و صحتمندی بیشتر تان را از در گاه خداوند بزرگ آرزو مینمایم.
  مقاله تان خیلی زیبا و عالی بو د وحقایق را آنطور که لازم بود بیان نموده اید. و اقعآ این دولت در مدت دوسال از جمله بی کفایت ترین دولت ها و ترسو ترین دولت ها بوده واست. من بشما درود و به وطنفروش ها لعنت میفرستم . راستی تشکر از اینکه پیامک کو چکم را زیبا نشر نموده اید. زنده وسلامت باشید.

  • admin گفت:

   برادر عزیز و گرامی جهانی سپاس از حسن نظر تان. منهم نهمین سال نشراتی ۲۴ ساعت را بشما و همۀ علاقمندان سایت تبریک میگویم و امیدوارم که روزی با هم پنجاهمین سالروز آنرا جشن بگیریم . موفق باشید. مهدی بشیر

 3. الهه احرار گفت:

  سالگرد سایت زیبا و پر بار ۲۴ ساعت به شما و تمامی همکاران قلمی اش مبارک باد!
  یک ویب سایت بی نظیر و واقعاً خواندنی است!

  • admin گفت:

   خواهر گرامی خانم الهه احرار ، تشکر از کامنت عالی و حسن نظر تان. منهم نهمین سالگرد سایت را بشما و دیگر همکاران عزیز تبریک میگویم . به امید موفقیت تان. مهدی بشیر

 4. محمد علی فرحتیار گفت:

  پیروز و سربلند و دلیر باشید ، راه تان پر رهرو و پیام تان دشمنکش باشد.

  • admin گفت:

   ممنون جناب استاد محمد علی فرحتیار ، تشکر از کامنت عالی تان. انشاالله همینطور هستیم. زنده باشید. مهدی بشیر

 5. قیوم بشیر «هروی» گفت:

  برادر گرامی ام مهدی جان ضمن عرض سلام وارزوی سلامتی فرا رسیدن نهمین بهار نشراتی سایت وزین ۲۴ ساعت را خدمت شما و تمامی همکاران گرامی تان صمیمانه تبریک وتهنیت عرض نموده سعادتمندی ومؤفقیت روزافزون شما را تمنا دارم.
  سرفراز باشید.
  با عرض حرمت
  قیوم بشیر «هروی»
  ملبورن – استرالیا

  • admin گفت:

   برادر عزیزم قیوم جان ، جهانی سپاس از حسن نظرت . منهم یکبار دیگر نهمین سالگرد سایت ۲۴ ساعت را به خودت ، خواننده گان و همکاران عزیز قلمی تبریک میگویم. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 6. Shahab Sadat گفت:

  موفقیتهای مزید برایتان آرزو میکنم

  • admin گفت:

   تشکر از استاد محترم جناب آقای شهاب سادات. شما هم زنده ، سلامت و موفق باشید. مهدی بشیر

 7. Shah Mahmood Mahmood گفت:

  گرانقدر بشیر جان قبل از همه نهمین سالگرد نشراتی ٢۴ ساعت را اولا به شما و بعدا به همه دست اندرکاران این سایت و نویسندگان و شعرا و تحلیل گران تبریک و تهنیت میگویم از خداوند متعال استدعا دارم تا این چراغ معرفت را که با دست شما مشتعل شده است همیشه با نور داشته باشد تا ما از داشته های ان فیض ببریم سرفراز و توفیق و سعادت شما را ارزومندم

  • admin گفت:

   استاد بزرگوار جناب آقای شاه محمود محمود ، جهانی سپاس از کامنت زیبا تان. منهم نهمین سالگرد نشراتی ۲۴ ساعت را به شما دوست محترم ، هموطنان عزیز ، فرهنگیان و خواننده گان گرامی تبریک عرض میکنم. صحت وسلامتی شما را آرزو میکنم. مهدی بشیر

 8. مسعود اطرافی گفت:

  صمیمانه تبریک میگویم.

 9. عبدالجبار توکل هروی گفت:

  جناب آقای محمد مهدی بشیر ! برشما که بنیان گذار این سایت فرهنگی هستید مبارک باد.
  بنده زحمات شبا روزی شمارا به دیدۀ تحسین مینگرم وازخداوند برای شما سلامتی وخوشی آرزو میکنم.

  • admin گفت:

   استاد محترم جناب آقای عبدالجبار توکل هروی ضمن عرض سلام تشکر از حسن نظرو کامنت زیبا تان. شما لطف دارید. منهم نهمین سال نشراتی ۲۴ ساعت را بشما و دیگر همکاران عزیز و خواننده گان محترم تبریک میگویم . زنده وسلامت باشید. مهدی بشیر

 10. معروف قیام گفت:

  نهمین بهار نشراتی سایت وزین ۲۴ ساعت به مدیر مسوول این سایت فرهنگی, جناب مهدی جان بشیر, نویسنده گان گرامی و خواننده گان عزیز خجسته باد. آرزو دارم این سایت زیبا و خواننده پسند همانگونه که از آغازین روز های نشرات خود با تنوع ژانرها و آرایش مرغوب در خدمت فرهنگیان کشور بوده است, همچنان زنده و جاودان باقی بماند.

  • admin گفت:

   دوست عزیز و برادر گرامی آقای معروف قیام ،ممنون لطف و مهربانی تان. بشما و همکاران آن هم سالگرد این سایت مبارکباد. موفق باشید . مهدی بشیر

 11. فرا رسیدن ۹ بهار نشراتی سایت وزین ۲۴ ساعت را به مدیر مسؤل این سایت ( جناب استاد مهدی جان بشیر) و نویسنده گان گرامی و خواننده گان عزیز مبارک باد میگویم وازخداوند برای شما سلامتی وخوشی آرزو میکنم. که همیشه خوش و سرفراز باشید .

  • admin گفت:

   درود به دوست عزیز شایق جان اندرابی ، تشکر از شما .نهمین سال نشراتی سایت ۲۴ ساعت بشما و تمام دوستان وهمکاران عزیز مبارک . همیشه زنده وسلامت باشید. مهدی بشیر

 12. عزیزه عنایت گفت:

  سایت همه گانی ۲۴ ساعت همان طوریکه ازنامش پیداست دقیقاً که ۲۴ ساعت با مطالب خواندنی و معلوماتی ، اشعار شاعران ، تصاویرزیبا و صدها مطلب دیگرهمیشه درخدمت هموطنان و علاقه مندادن خویش قرار داشته که این موفقیت بزرگ را برای دست اندرکاران و خواننده گان محترم تبریک گفته موفقیت های بیشتری را برای شان خواهانیم

  • admin گفت:

   سپاس از حسن نظر خواهر گرامی و شاعر زیبا کلام خانم عزیز ه جان عنایت و گل های زیبا شان. منهم نهمین سال نشراتی این سایت همه گانی را بشما و تمام شاعران و نویسنده گان و خواننده گان آن تبریک عرض میکنم. همیشه موفق وهمکار ما باشید. مهدی بشیر

 13. علی احمد رزگر پور گفت:

  باعرض تبریک وامتنان . موفق و مؤید باشید جناب بشیر گرامی

  • admin گفت:

   ممنون جناب آقای زرگر پور عزیز ، تشکر از حسن نظر تان. منهم نهمین سال نشراتی ۲۴ ساعت را بشما و همکاران عزیز تبریک میگویم . موفق باشید.
   مهدی بشیر

 14. Ashore Nataqi گفت:

  برای همه کارمندان سایت بیست وچهار ساعت و مخصوصا برای استاد گرانقدر ما آقای بشیر عزیز مبارک باد

  • admin گفت:

   جناب آقای ناطقی عزیز ، ممنون حسن نظر تان. بشما و تمام خواننده گان هم مبارک. موفق باشید. مهدی بشیر

 15. سید محمد میرزایی گفت:

  ضمن تبریک نهمین سال نشراتى سایت ٢۴ ساعت به شما و تمام دست اندر کاران زحمت کش و خواننده گان محترم با شما همفکر و هم گفتارم .
  بسیار عالى و حقیقت امروز وطن و حاکمان بى مسولیت افشا نمودید. قلمتان پررنگ و اندیشه ى تان بلند باد استاد محترم جناب بشیر صاحب

  • admin گفت:

   آقای میرزایی عزیز ، تشکر از کامنت عالی تان . منهم نهمین سالگرد سایت خودتانرا بشما و همۀ عزیزان تبریک میگویم. ازاینکه بامن همنوا هستید جهانی سپاس. به امید یک صلح دایمی در کشور . مهدی بشیر

 16. مهرانگیز ساحل گفت:

  بشما و همکاران عزیزتان مبارک گفته ، موفقیت بیشتر آرزو میکنم جناب بشیر گرامی

  • admin گفت:

   تشکر از خواهر گرامی ام خانم مهر انگیز ساحل ، نهمین بهار نشراتی سایت ۲۴ ساعت بشما و همۀ عزیزان مبارک. موفق باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما