۲۴ ساعت

11 آوریل
۱ دیدگاه

جـــواب منظــــوم دولت وحدت ملی

تاریخ نشر شنبه ۲۲ حمل ۱۳۹۴ – ۱۱ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم عبدالغفور امینی

محترم عبدالغفور امینی

جـــواب منظــــوم دولت وحدت ملی 

ودرراس غنی

عبدالغفور امینی 

ای هموطن د یگر تو زصلح و صفا مپرس

ازمن تو هیچ جُـــــز عمـــل نا روا مپرس

بیگا نگی به خـــلق شد آ غـــاز کا ر من

ا زمن تو خویشی و سـخن آ شنا مپرس

ازمن بپرس  تقلب وکِذ ب  وفریب وچا ل 

وز خد مت  و صدا قت من هیچگا ه مپرس

بی شک که من به رأ ی تو د و لت گرفته ام 

مختا رم هر چه می کنم از کا ر ما مپرس

خواهم هر ا نچه می کنم این در یَدِ من ا ست 

ظلم است یا خیا نت و جورو جفا مپرس

پول های کهمک هرچه که من حیف کرد ه ام

ازمن د یگر زچند و زچون و چرا مپرس

با خا ینان اگر مد د  م میرسد به جا ست

هرگز زمن تو قصه ی هر بینوا مپرس

من خود فریب خلق پسند ید ه ام به خویش 

زین بعد هم فریب دهم  جمله را مپرس

کا رمن است این که چطورو چه سا ن کنم 

بیهوده از پلا ن و تدا بیرما مپرس

گر تکیه من به زور مجاهد نما ستم 

چا ل من است این تو همه ما جرامپرس

صحبت به طا لب است چووِرد زبا ن من  

بر طا لبا ن اگر بُوَدَ م اتکا مپرس

آ ید به کار هر چه که امروز می کنم 

گر زهر ما را ست ویا هم دوا مپرس

بهر دوام  خویش تقلب چو می کنم  

رَما لم استخا ره نموده به جا مپرس

حرفم چو را ست نیست به آ  ن اعتنا مکن

برحرف ها عمل تو زمن هیچگا ه مپرس

فیض تقلب است که من با ز آ مدم 

نیرنگ بیش من بلَـــد م از رِ یا مپرس

بگذ شته را زیا د بِبَر هر چه کرده ام

ربطی ند ا رد این به تو حرفی زما مپرس

عبدالغفور امینی 

 

یک پاسخ به “جـــواب منظــــوم دولت وحدت ملی”

  1. admin گفت:

    دورو به جناب امینی عزیز ، واقعا سروده زیبا و مملو از احساس است که جناب « غ » تمام تقلب ها و فریب هایش را اقرار نموده . خوشم آمد . موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما