۲۴ ساعت

08 آوریل
۲دیدگاه

اوج تبلیغ تعـویذ نویسی درافغانستان!

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۹ حمل ۱۳۹۴ – هشتم  اپریل  ۲۰۱۵ هالند

arton66-eac7b

تبلیغات تعویذ نویسی و تعویذ نویسان در کشور عزیز ما افغانستان ،در سالهای اخیر نسبت جهـل، بیسوادی، نا امیدی،عدم فهم درست ازجوهر وواقعیت دین مقدس اسلامبه صورت قابل ملاحظه ای قوت یافته و  به اوج خود رسیده است. بلی تعویذ وتعویذ نویسان مراجعین  و خریداران  زیاد برای خود پیدا نموده و بازار خویش را ګرم نموده اند. با تأسف و تأثر در تفاوت به ګذشته درین ساحه تبلیغات و نشرات به سطح داخلی و خارجی و حتی تلویزیونی معتبر جهانی افغانی  نیز صورتمیګیرد.

اینکه عامل این همه چه باشد مشکل در مهارت تعویذ نویسان و یا در محتاجی و لاچاری تعویذ ګیرنده ها و یا مشکل در هـردو است خود بحث طویل وعریض است اینکه این حالت و عمل در جامعـﮥ اسلامی رواج یافته و به دلایل متعدد شرعی غیر شرعی بودن آن ثابت است نیز به ذات خویش قابل دقت است.

این حالت برعلاوۀ عوامل مختلف که در بالا برشمردیم به صورت یقینی نتیجـﮥ کم کاری علمای دین و  عدم ادای رسالت شان به صورت درست و لازم نیز است.

مشکل دیموکراسی و آزادی و سؤاستفاده ازآن و حاکمیت ضعیف بلاخره سخت محتاط درمسایل که باید مطابق شرع و قانون فعال عمل کند، نیز بذات خویش درخور تعمق و توجه  بشتر درزمینه است.

تعجب باید کرد که امروز  تعویذ نویسان بحیث معالج همه ای امراض جسمی وروانی  ارتقای منصب نموده اند و در لوحه های دوکان ها ودفاتر تعویذ نویسی و تجاری خویش مینویسند :  در اینجا ، همه امراض ، از جمله بریدن زردی، رفع جنیات،معالجه سحر و جادو،   ارواح خبیثه، محبت و کارو باربه اسانی معالجه میگردد.

حتی برخی از تعویذ نویسان، از برکت تخنیک پیشرفته از«مدرن ترین وسایل»، مانند کامپیوتر، فاکس، تلفنهای همراه و ماهواره ای و حتی اینترنت هم استفاده می کنند.
برخی از تعویذ نویسان ساحه فعالیت شان از ساحه د
اخلی به خارج ازکشور کشانیده شده هستند «مراجعین خارجی که از طریق ایمیل یا تیلفون مشکلات خود را  با تعویذ نویسان از خارج کشور  در میان میگذارند.  تعویذ نویسان  بعد از استماع شکایت وپرابلم مریض را از طریق  تیلفون، ایمل وفیسبوک  با تداوی این تعداد مریضان می پردازاند. در صورت ضرورت توسط  پوست عاجل تعویذ برایشان به خارج از کشور نیز ارسال  میگردد.

یکی از تعویذ نویسان  ادعا می‌کند که مریضان دارم که از  خارج کشور غرض معالجه بمن مراجعه مینما یند، این تعویذ نویس می افزایند که مریضانی دارم  که حتی دکتوران  وطب پیشرفته از درمانش ناامید ګشته اند ، انان نزد من مراجعه و در مدت دو روز شفا یافت.

برخی از تعویذ نویسان ادعا دارند که میتوانند حتی مرض سرطان وامراض پیشرفته قلبی را نیز معالجه نمایند .

 بازار کسب و کار افراد تعویذ نویسان، در برخی نقاط افغانستان، نسبت به شفاخانه ها و کلینک های صیحی کشور  نیز پر رونق تر است.

 باد ر نظرداشت اینکه  امروز شفاخانهای کشور با وسایل مدرن مجهز شده واطبای افغانی از خبره خوبی علمی برخوردار گریده اند ولی با آنهم تعدادی زیادی از مردم ، برای حل مشکلات صیحی  ومعالجه امراض خویش ، پیش از اینکه به سراغ طبیب ومراکز صیحی مراجعه کنند ، داوطلبانه ، با پرداخت پول هنگفت ، نزد تعویذ نویسان مراجعه می کنند. ومشکل خویش  را حل مینمایند .

مراجعه به این افراد تعویذ نویس که در افغانستان بنام  « ملا»  و «آغا صاحب »  «شیخ » شهرت دارند ، تنها  به ساحه امور صیحی محدود نمی ماند ، بلکه تعویذ نویسان  کشور ما بحیث مسولین ریاست کار وامور اجتماعی برای پیدا کردن  کار و کاسبی، مبدل شده اند ، ایجاد محبت میان زوج هایی که با هم اختلاف دارند ، رساندن کومک به جوانان در پیدا کردن دوست دختر ، حتی  پیدا کردن افراد و اشیاء مفقود شده وگم شده، از دیگر مسائلی است که زنان و مردان خوش باور، از ملاهای تعویذ نویس طلب مساعدت میشوند .

اگر به دفاتر تعویذ نویسان سر بزنیم ، درکنار مردم بی سواد وکم سواد، حتی گاهی وقتها افراد دارای تحصیلات عالی  را نیز می توان مشاهده کرد، که در انتظار خانه تعویذ نویسان در حال انتظار دیده میشوند .

خواننده محترم !

طوریکه در فوق یاد اور شدم : شغل تعویذ نویسی برای کسب  روزی در افغانستان امروز بحیث  یکی از پر دارآمد ترین شغل مبدل شده و در امد  یک تعویذ نویس  بهتر وبیشتر از معاش یکنفر صحاب منصب و یک سرباز نظامی که در دفاع از مقدسات کشور شب وروز می رزمد بیشتر میباشد.

در این حرفه نه تنها مسلمانان حتی افراد غیر مسلمان که با مشاهده و خواندن اعلان تجارتی شان از نام شان غیر مسلمان بودن شان هویدا است،  مصروف این کسب حرامشده اند  میگویند بازار برخی از فال بینان وتعویذ  نویسان در روز های انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات پارلمانی نیز بسیار گرم بود. تعویذ نویسان  به بخش از وکلا ای پارلمان غرض کمک در انتخابات پارلمانی  نیز تعویذ نوشتند، و با تأسف دیده میشود که: اهسته  اهسته تعویذ هم از حالت نورمال خویش به تعویذ  سیاسی ودر این اواخر نسبت ضعف قانون وعدم مراعات  قوانین اسلامی، تعویذ نویسان از منصب تعویذ نویس ارتقا ء  وخود را به مقام مفتی رسانده اند. حال فرصت وقدرت آنرا بدست گرفته اند که حکم قـتـل منکرین تعویذ ومخالفین تعویذ را صادر ومردم مسلمان وبی دفاع مارا در ملا عام محمکـﮥ به اصطلاح صحرایی وبه فجیع ترین شیوه غیر اسلامی ، غیر انسانی  وغیر  افغانی بقتل رسانده و حتی  به اتش بکشند.

به یقین باید ګفت که قتل خانم فرخنده نه محاکمـﮥ صحرایی، نه سنګسار و نه هم قتل قتل مطابق شرع حتی درصورت تخلف خانم فرخنده از کدام امر شرعی، بوده میتواند.

در محکمـﮥ صورت میګیرد. درین مسأله نه قضاء و نه قاضی و نه  هم مرجع مشروع محاکمه و اجرا کننده وجود داشت.

به شهادت رسانیدن و کشتن فجیع وغیر انسانی خانم فرخنده در زیارت شاه دوشمشیره به صورت واضح این گمراهی را ثابت ساخته و جوانان ولگرد بی بند و بار به اشارۀ غیر قانونی و غیر شرعی اخوند تعویذ نویس  دست به قتل انسان زده و از امر شرع و قانون نافذ کشور تخلف کردند.

در دین مقدی اسلام به صورت قطع تبلیغ سحر و جادو و اشتراک درین تبلیغ و ترویج حرام قابل پیگرد عدلی وقضایی و درگاه ایزد متعال است. 

همان طوریکه تعویذ وسحر غیر شرعی در شرع حرام است ، نشر وبخش تبلیغات  برای تعویذ نویسان وساحرین که در مخالفت به اساسات قرآنی وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ،عمل میکنند ، حرام واشتراک در همچو تبلیغات گناه وحرام مطلق میباشد.

در ینجا دیده میشود که دولت و حاکمیت به سمت دادن و جهت دادن امور کشور به  نحویکه  درد سر ساز ممکن باشد در جامعه علاقـﮥ لازم نداشت ویا بی درد سر بودن مقطعی و کوتاه مدت را  مبنی بر عدم ادای رسالت خویش درعرصه ترجیح داده و عملاً  غیرمسؤلانه عمل کند. 

فهم  غیر دقیق از  دیموکراسی و آزادی را که در موارد زیاد تا حال درست درک نه کرده اند بحث و جایګاه خاص خویش را از وضع موجود دارد. 

دیموکراسی بدون حاکمیت قانون یعنی  دیموکراسی لجام ګسخته  و دیموکراسی ایکه تحت پوشش آزادی  ارزشهای غیر انسانی و غیر افغانی و غیر اسلام تحمیل شود و دولت درین زمینه عمل متناسب فعال را  تحت نام دیموکراسی عمل نه کند به  هیچ صورت قابل قبول نیست.

در حاکمیت قانون  کردن کاری که باید نشود و نکردن کاری که باید شود هردو تخلف بوده  و کم کاری حاکمیت درین زمینه قابل قبول نه بوده و افراط و تفریط درین عرصه  که عدم اجرای وظیفه از جانب حکام مبنی بر منع این تخلفات و انحرافات ولو به نام دیموکراسی موجب پیګرد عدلی و قضایی مراجع دولتی است. برخورد  بزدلانه وغیر فعال دولت درین عرصه نیز قابل قبول نیست.

 اطلاعات زیادی وجود دارد که مسولین پولیس هر محل در مورد سکوت و عدم اجراات در اعمال خلاف قانون و عدم توجه به آن و مسامحه های نیز پول های دوامداری ماهوار به صورت مستمر به دست می آوردن و میاورند.

اینکه درین عرصه تعویذ نویسان چه مقدار میپردازند و یا حاکمیت ضعیف از ترس مبتلا شدن به سرنوشت خانم فرخنده احتیاط و کم کاری کرده اند نیز مطلب بر جای خود باقی اند. 

به هرصورت  رواج تعویذ نویسی و تعویذ نویسان در ګوشه و اکناف کشور به صورت بیسابقه رشد کرده  و بازار شان بسیار ګرم بود و قسماً این تجارات  ادامه دارد.

بر مراجع امنیتی و فرهنګی،  کلتوری، دینی  و تربیتی در کل مراجع اجرائیوی است تا در جلوګیری، وقایه و پیګرد در صورت تخلف تدابیر و اجراآت متناسب به موقع اتخاذ بدارند.

الهی ما را هدایت نیکی کن. آمین یا رب العالمین

 

۲ پاسخ به “اوج تبلیغ تعـویذ نویسی درافغانستان!”

 1. admin گفت:

  درود به جناب دانشمند محترم الحاج امین الدین سعیدی سعید افغانی ، مقاله زیبا و عالیست ، مردم ما باید فریب این ملا چگگ ها و تعویذ نویس های بیسواد ها که عامل شهادت یک دختر مسلمان و قاری قر آنکریم شدتد و اورا کشتند و سوختاندن نخورند . باید مردم ما به حرفهای غلط این تعویذ نویس ها و ملا کک ها و حامیان آنها که میگویند :
  حتی مرض سرطان وامراض پیشرفته قلبی را نیز معالجه مینماییم گوش ندهند .دولت به اصطلاح وحدت ملی باید هر چه زودتر این و حشی هارا بخصوص شرف بغلانی بی شرف و ملا های که این شهادت را تایید کرده اند هرچه زود تر در یک محکمه علنی در محضر عام محکمه کنند. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 2. امین الدین سعیدی گفت:

  استاد بزرگوار محمد مهدی بشیر !
  جهان سپاس از حسن نظر شما واقعیت اینست که همچو انسان ها با استفاده از دین مردم شریف مار ا بخاطر منافع مادی خویش فریب میدهند ودر نهایت دست به جنایت میزننند ، مردم باید واقعیت وجوهر همچو انسانها را بشناسند .
  تعویذ ویا هم تمیمه در اصل جسم بی جانی است که هیچ تاثیری و رابطه ای با شفاء دادن و علاج کردن ندارد. ولی با تاسف نسبت عدم اگاهی از حقیقت وجوهر دین با آنهم مردم ما به همچو انسانها مراجعه مینمایند .

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما