۲۴ ساعت

23 مارس
۲دیدگاه

انسان نما ها

تاریخ نشر دوشنبه سوم حمل ۱۳۹۴ – ۲۳ مارچ ۲۰۱۵ هالند

شهید فرخنده

شهید فرخنده

انسان نما ها

ف. بری

نــــــــدارند نسبتی با شــــــاءن انسان

زحیــــــــوان بـد ترند این نسل دیوان

همه غیض و شرار و نفـــرت و کین

درنده خصلت و بی رحـــــم و بد بین

بد یــــــــدم آنچه از پستی و وحشــت

نه دیـــن است و نه ایمان نی شرافت

تنـــــــی چندی به ظاهر شکل انسان

ولی عـــــاری زعقل و فهم و وجدان

بنام دین تنــــــی وحشـــــــی و بیمار

بیفتـــــــادند به جـــــــــــان دختر زار

به زیــر ضــــــربات وحشیـــــــــانه

نمـــــاند جـــــز نعش او انـــدر میانه

ولی این دژخیمــــــان دیــن و ارشاد

زعطش وحشـــت و از روی بیـــداد

به آتش در فگنــــدند نعـــش بی جان

بـــــرای تطمیع آن نفس شیــــــطان

بهای دولــــت اسلام چنیـــــن است

به باطن زهر به ظاهرانگبین است

فریب خــــــلق می باشد به اقـــوال

ولی زجر و ستـــم پیداست زاحوال

جهادیـــــــان چو بر قدرت رسیدند

به نـــــــــام دین زارزش ها بریدند

نیامــــــد جز فساد و وحشت و درد

همه بی غیرت و بی ننگ و نامرد

به پا خیـــــــز هموطن ازبهر آبرو

ستیـــــز با ناکسان پسـت و بی رو

بری گوید هزاران لعــــن و نفرین

برین بی غیـــــــــرتان پست آئین

ف. بری

 

۲ پاسخ به “انسان نما ها”

 1. admin گفت:

  درود به محترم ف. بری عزیز ، سروده عالیست. روح شهید فرخنده شاد و جنتها نصیبش. امید است هرچه زود تر جنایتکاران به جزای خود برسند. موفق باشید. مهدی بشیر

 2. پوهنوال داکتر اسدالله حیدری گفت:

  سلام خدمت برادر گرامی آقای ف.بری!
  سروده نان عالی و جنایت واقع شدهء آن روز را خوب بیان نموده اید.
  با کمال معذرت در دوسه جائی که خواندن شعرتان قدری ثقیل میباشد،اگر تغییر کوچکی را قرار ذیل بیاورید، خواندن آن روان ومعنی آن تغییر نخواهد کرد:
  به زیر ضربه های وحشیانه عوض ضربات وحشیانه
  ولی این جانیان دین وارشاد عوض دژخیمان دین وارشاد
  بپا خیز هموطن ازبهر عزت عوض از بهر آبرو
  ستیز باناکسان بی مروت عوض پست وبی رو
  بازهم شما کیفیت ومعنی شعر تان راخود بهتر میدانید.
  با تجدید معذرت،موفق باشید داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما