۲۴ ساعت

17 مارس
۱ دیدگاه

شورای ….

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۶ حوت  ۱۳۹۳ – ۱۷مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم احمد فیصل شکوهی

محترم احمد فیصل شکوهی

   شورای …. 

طنز   

احمد فیصل شکوهی

 سکوت در محفل حکم فرما بود. رئیس از پشت میز کوچکی که جلو روی او گذاشته شد بود. رو به طرف منشی کرده، گفت:

(لطفاً آجندای جلسه را قرائت کنید) منشی از جایش بلند شده وخطاب به همه اعضا گفت:

( همانطوریکه میدانید یک معضله که در جامعه بوده وهست وروز به روز زیاد شده میرود، معضله ازدواج ها است. خصوصاً اینکه بعضی افراد، دختران جوان خود را به اشخاص پیر مرد میدهند وازین ناحیه دختران شکایت زیادی داشته واز شورای ما خواسته اند که با یک قطعنامه ازین موضوع جلوگیری صورت گیرد.)

یکبار دیگر سکوت فضای محفل را پوشاند چهره همه اعضا دیگرگون شد وبعضی حتی آهسته به زیر لب خود شروع کردند به گفتن چیزهای که من نفهمیدم وفقط پیر مردی که در کنار من نشسته بود فهمیدم که می گوید:(چرا پیرمردها، مگر آنها بنده خدا نیستند؟ دل ندارند؟)

رئیس رو به طرف منشی کرده گفت:

(خوب ، قلمی بده که قطعنامه را نوشته کنیم)

منشی دست به این کیسه وآن کیسه کرده گفت:

(قلم نیست،ندارم)

بعد معاون دست به کیسه خود کرده اول مسواکی بیرون آورد وبعد قطی نصوار، سپس دستمالی از کیسه اش بیرون شد. آنگاه از رئیس معذرت خواست. رئیس به خشم آمدوگفت:( یکی از شما قلم نداره؟)

دستها همه به کیسه ها رفت، یک تکانی در همه بوجود آمد وغیر از دستمال بینی، قطی نصوار، واز کیسه بعضی هم یک دانه مسواک چیزدیگری بیرون نشد،همه با یک صدا گفتند:

( نداریم)

رئیس گفت:

( جالب است، شورای به این بزرگی که بیشتر از صد  نفر اعضا دارد، یک قلمی در کیسه هیچ کدام از آنهاپیدا نمی شود.)

بار دیگر رو به طرف منشی نموده ، گفت:

( قطعنامه ها را می گذاریم به جلسه بعد، حالا دیگرچی مطلبی به شورا مواصلت کرده؟)

منشی از جایش بلندشد وگفت:

(با آنکه شاروالی چندین مراتب اعلان کرده وبعضی افراد متخلف را در رابطه به فروش نصوار غیر قانونی ، گرفتارنموده، اما باز هم بعضی افراد، خود سرانه دست به ساخت نصوار دهنی می زنند، که علاوه بر متضرر شدن قرار داد کننده، نصوار به دهان وبیره های دندان نصواریان نیز آسیب می رساند. ازاین رو شاروالی وشخص قرار داد کننده از شورای ما خواسته اند که با یک قطعنامه به این موضوع رسیده گی  شود.)

چهره تک تک اعضاخندان شد. همه گفتند:

( براستی این یک مشکل جدی در جامعه ما است. باید هر چه زودتربه این معضله رسیده گی نمائیم.) رئیس گفت:

( اما امروز که قلمی نیست) همه گفتند:

( قلم پیدا می شود، یک بار دیگر باید کیسه های مان را بگردیم.)

دستها همه به کیسه ها رفت. در مدت بسیار کوتاه به تعداد شصت وهفتاد قلم از کیسه اعضا بیرون شد. رئیس با لب خندان گفت:

( از آن جائیکه بعضی از افراد بی مسوولیت قصد ضربه زدن به منافع شاروالی ودیگران را دارند وبا ساخت نصوار های تقلبی منافع ایشان را پایمال می کنند وازسوی نیز باعث نابودی بیره های دندان افراد نصواری می شوندباید به صورت جدی به این معضله رسیده گی کنیم.)

در این هنگام پیرمردی از جایش بلندشد ودر حالی که قطی نصوار را از کیسه اش بیرون نموده بود گفت:

( رئیس صاحب خداوند شما را خیر بدهد. باور کنید همین هفته این قطی ششم است که می خرم ودر وقت استفاده کردن پی می برم که اصل نیست. نه مزه دارد، نه بوی ، نه تیزی ونه کیفیتی .)

 سپس در جایش نشست. آنگاه رئیس به همرای معاون ومنشی به نوشتن قطعنامه مشغول شد ند .سایر اعضا نیز به گفتگو با یکدیگر پرداختند. یکی از اعضا به دیگری می گفت: ( همین دختران از روزی که مکتب رو شدند، خیلی رو پیدا کردند وهمیشه انتقاد می کنند. حتی پدران شان اکنون جرات تصمیم گیری در زندگی شان را ندارند.)

دیگری در حالی که به حرف اولی گوش می داد، گفت:

( خداوند عاقبت این جامعه را بخیر کند. روزی مانند قوم نوح ما را به خاطر این دختران بی پروا نا بود نکند، خوب است.)

سپس دستهایش را بلند کرده وگفت:

 ( خدایا.. ما را به گناه این دختران بی پروا نگیر گرفتار نکن ، اینها  جوان هستند ونمی دانند.)

لحظاتی بعد رئیس اعضا را به خاموشی دعوت نموده ومشغول خوانش قطعنامه ای شد که او با مشوره معاون ومنشی خویش نوشته بود. در قطعنامه نکات مهم ذیل به چشم می خورد.

از آن جائیکه ضربه زدن به  برادر مسلمان یک گناه کبیره  می باشد، بناً از تمام افرادی که خود سرانه وبدون مقررات  شاروالی دست به ساخت نصوار دهنی می زنند. خواسته می شود که ساخت آن را متوقف نموده وتنها شخص قرار داد کننده با شاروالی می تواند که نصوار تولید نمایند. برای دوکان داران اکیداً ابلاغ می شود که از فروش نصوار تقلبی خود داری کنند. موقع استفاده از نصوار اگر نشه یی زیاد به وجود آمد،آن نصوار تقلبی بوده واستفاده از آن حرام  است.

 

یک پاسخ به “شورای ….”

  1. admin گفت:

    تشکر برادر محترم آقای احمد فیصل شکوهی از طنز عالی تان . باید به عرض برسانم که در شورا های ولایتی ، محلی و حتی شورای ملی و شاید هم شورای وزیران به چنین موضوعات بر خواهیم خورد . موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما