۲۴ ساعت

17 دسامبر
۲دیدگاه

قابل توجه جوانان قبل ازازدواج !

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۳ – ۱۷ دسامبر  ۲۰۱۴ کانبیرا- آسترالیا

محترم داکتر علیشاه جوانشیر

محترم داکتر علیشاه جوانشیر

بسمه تعالی

 قابل توجه جوانان قبل ازازدواج ! 

Thalassemia Disease

مرض تالاسمی 

داکتر علیشاه جوانشیر

تالاسمی عبارت ازیکنوع مرضی است که دراثراختلال درتولید کرویات سرخ خون بوجود می آید. این مرض منشأ ژنیتیکی دارد.

هموگلوبین خون شخص مصاب به آن،خاصیت وشکل طبیعی خودرا ازدست داده ویک نوع هموگلوبین غیرمؤثروغیر طبیعی در نزد شخص مصاب ایجاد میگردد،که قسماً معیوب بوده وقادر نمی باشد که مقدارکافی اکسیژن را که وجود به آن ضرورت دارد،به تمام اعضای بدن انتقال دهد.روی این اصل است که شخص مصاب به آن یک اندازه کم خون میباشد.

مرض تالاسمی به صورت عموم بردونوع میباشد:

تالاسمی ماژور وتالاسمی مینور،که نوع ماژورآن در وصلتهای فامیلی رول فوق العاده مهم دارد.

دانشمندان علم طب بعد ازیک سلسله تحقیقات علمی به این نتیجه رسیده اند که مؤثرترین راه وروش برای کاهش مریضی های ژنتیک در جامعه وبرای وقایه نسل های بعدی، خصوصاً دروصلت ها،یا ازدواج های فامیلی، قبل ازازدواج دختر وپسر،هردومجبورومکلف اند که یک آزمایش لازمهء خون را اجرا نمایند، تا اگربه مرض تلاسمی مبتلاباشند ،هوید گردد.

تذکر: درصورت آزمایش خون،اگریکی ازطرفین به مرض تالاسمی مصاب باشد،وخون طرف مقابل نورمال باشد،دراین صورت درازدواج آنها کدام خطری متصورنمی باشد و فرزندانی را که بوجود می آورند، خطری تحدید نمی کند.طرفی که مصاب به مرض تالاسمی میباشد،   کدام علامت ونشانه ای خاصی نداشته ونیازمند تداوی طبی هم نمی باشد ومانند یک فرد نورمال وصحتمند به زندگی خود ادامه میدهد.

اما اگرنتیجهءآزمایش خون، پسروهم دخترهردورا، مصاب به مرض تالاسمی مینورنشان بدهد، دراین صورت به هیچ وجه ازدواج آنها مناسب نبوده ومشاورعلمی طبی ازدواج آنهارا نفی نموده واز خطرات که درآینده، اطفال آنهارا تحدید میکند،به ایشان تفهیم مینماید.

اولاد های که ثمرهء این نوع ازدواج ها میباشند، درحدود بیست وپنج فیصد نورمال بوده ومتباقی پنجاه فیصد به مرض تالاسمی،مینورمانند والدین خود ، وبیست وپنج فیصد مصاب به مرض تالاسمی ماژوربدنیا متولد میگردند که این نوع ماژوردرازدواج های فامیلی خیلی ها مهم و علایم ونشانه های خراب را درقبال دارد که ذیلاً تشریح میگردد:

کودکان ناقص الخلقه، معیوب،علیل وناتوان،عقب مانده ازعقل ،شعور، نابینا،کریا کم شنوا،لال،دارای معلولیتهای جسمی،روحی وروانی، نارسائی های قلبی،کبدی،هضمی و ناهنجاری های استخوانی، سوء شکل استخوانها،خصوصاً استخوانهای پاها،انحراف درچشم ها، اختلال درقسمت شبکیهءچشم،نواقص درمردمک چشم ها واعصا ب بصری و مصاب شدن به بعضی امراض خون مانندهموفیلی درنزد اطفال مصاب به مرض تالاسمی نوع ماژورواضحاً به ملاحظه میرسد.نتیجتاً اطفال کاملاً ناقص،معیوب،باردوش والدین،فامیل وحتی جامعه میباشند.

بنااً اگرهمچوطفلی بدنیا می آید چه از نظرتداوی ومراقبت کلانترین پروبلم راخلق میکند. برعلاوه یک سلسله اعراض وناهنجاریهای دیگر را هم درازدواج های فامیلی سراغ داریم که درآینده باعث بوجودآوردن تکالیف کروموزونی واکثراً باعث مرگ طفل درداخل بطن مادرمیگردد.

همچنان سبب سقط های پیهم گردیده وموضوعات ارثی دیگرکه سلسلتاً ازپدران واجداد به فرزندان میرسد،مانند سابقهء نازایی درخانم ها ویا موضوع عقیم بودن مردها،رنگ پوست،اندازهءقد، شکل بینی وچشم نیزدراین موردذیدخل میباشد که ازطریق وراثت به طفل انتقال مینماید.

تبصره: باید مدنظرداشت که دربعضی ازخانواده ها باوجود ازدواجهای فامیلی اطفال سالم هم وجود دارند واطفال ناقص الخلقه بسیارندرتاً دیده میشود.ضمناً در ازدواجهای غیرفامیلی هم اطفالی را سراغ داریم که به تالاسمی  ماژورمصاب میباشند،اما بیک فیصدی کم وناچیز.

از آنچه گفته آمدیم به این نتیجه میرسیم که درصورت امکان در مورد ازدواجهای فامیلی نظریه ومشورهء متخصصین مربوطه گرفته شده و بعد ازآزمایش خون پسر ودختر، وتأیید مشاورین طبی به ازدواج اقدام گردد.

بگفتهء دانشمندان علم طب،این نوع ازدواجها به آتش زیرخاکسترماند.

ولی با کمال تأسف ونظر به باورهای غلط فامیلی،قومی وقبیلوی،فعلاً دربسیاری کشورهای جهان، منجمله درکشورعزیزما افغانستان بازهم ازدواجهای فامیلی را یکنوع ازدواج موفق میپندارند.

دین مبین اسلام هم ازدواج محارم را منع قرار داده است. چنانچه از حضرت محمد پیغمبرگرامی اسلام(ص) نقل شده که فرمودند:”باغریبه ازدواج کنید تافرزندان ضعیف نیاورید”.همچنان ازامام جعفرصادق(ع)

نقل شده که فرمودند:”باخویشاوندان نزدیک ازدواج نکنید چرا که فرزندان شما ضعیف پدید می آیند”.

تذکر: درکشورهای اروپائی تقریباً ازچند صد سال باینطرف، ازدواج های فامیلی صورت نمی گیرد.از همین جهت است که مریضی های ژنیتیکی خیلی ها ندرتاً بملاحظه میرسدوشیوع زیا د ندارد. همچنان در ایالات متحدهء امریکا این نوع ازدواجها بطورقانونی ممنوع میباشد.

پس بهتر خواهد بودکه اولاًاز ازدواج ها فامیلی حتی المقدور دوری صورت گرفته واگربازهم لازم باشد درابتدا باید آزمایش خون ومشاوره بامتخصصین مربوطه انجام یافته وبعد از کسب اجازه،اقدام به وصلت گردد که این مسئله ارزش حیاتی وقایوی نهایت مهمی رادرقبال دارد. 

به آرزوی صحت وازدواج های سالم جوانان.

داکتر علیشاه جوانشیر

متخصص امراض داخله

۲۰۱۴،۱۲،۰۵،سدنی،آسترالیا

ارسالی پوهنوال داکتراسدالله حیدری

 

۲ پاسخ به “قابل توجه جوانان قبل ازازدواج !”

  1. admin گفت:

    درود به جناب محترم داکتر علیشاه جوانشیر ، مقاله زیبا و معلومات عالیست . امید است جوانان و خانواده محترم ما آنرا مطالعه و عملی نمایند. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر – کانبیرا – آسترالیا.

  2. شهلا لطیفی گفت:

    جناب دکتر: من از شما متشکرم که چنین موضوع مهم و هنوز خیلی نهفته ای را که در جامعه ما جریان دارد با وضاحت خاص به قلم کشیدید. من مادر دو پسر قشنگ هستم که هردو از جانب پدر مبتلا به (تالاسیمی مینور) شدند. گرچه نهایت شکرگزارم که هردو سالم اند و باهوش، لیکن همیش بی شیمه اند و بعضأ ناخوش که باید در قسمت تغذیه شان مراقبت شوند.
    از زحمات تان یکبار دیگر تشکر نموده، ارادتمند شما: شهلا لطیفی

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما