۲۴ ساعت

10 سپتامبر
۲دیدگاه

بذر عشق و همدلی

تاریخ نشر چهار شنبه دهم  سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

بذر عشق و همدلی

رسول پویان

۸ / ۹ / ۲۰۱۴

مـردم بیچــاره را تـاکی غـریـق خـون کنید

کـوکـب بخت جوان و طفـل را وارون کنید

خواب راحت را زچشم خلـق دزدیدیـد لیک

تـرس طالـب را سلاح حیـله و افسـون کنید

آتش ظلم و سـتم هـرگز نمی گـردد خمـوش

گه بنام دیـن و گاهی بـا دیگر مضمون کنید

زیر نام ازبک و پشتون و تاجیک و هـزار

همچـو دلالان تجـارت بهـر نفـس دون کنید

می سـتیزیـد با بهارسـتان فـرهـنگ و هـنر

پیکـر عـلم و تمـدن را بـه چـه مـدفون کنید

آرزوی کودک و پیر و جـوان را می کشید

نـا امید و خسته از خاک وطـن بیرون کنید

زیــر نـام انـتـخــابـات طـویــل و فـتـنــه زا

جنگ قـدرت بهر چوکی و مقام افزون کنید

قصرهای تان پر از پوند و ریال و دالراست

طور معنی پشت سر، رو جانب قارون کنید

بـا فـریـب اجـنـبـی و نـقــشـــۀ هـمـســایگان

قوم را با قوم و خودی را بخود مظنون کنید

نیشخند و حـرف ناسـنجیده گفتن نا بجـاسـت

ذهـن را خالی ز خشم و عـقـدۀ ملعـون کنید

ورنه مثل داعـش و طالب با جنگ و سـتیز

قـریـه و شهـر و سـرا را بیشۀ هامون کنید

سـال ها ویرانی و جنگ و تباهی بس نشـد

گورخود را می کنید، گر باز شبیخون کنید

جـان مــردم در دل بحــران بــر لـب آمـده

خویـش را آزرده و بیگانـه را ممـنون کنید

گر سـران مملکت غـرق فـساد و فـتـنـه اند

ای جـوانـان کلـبـۀ ویـرانــه را مأمـون کنید

کـشــور مــا خـانــۀ اقــوام گـونـاگـون بــود

حـق اتبـاع وطـن را از ســتم مصـئون کنید

هرکجا گرپا نهی این خاک پاک میهن است

سجده ازشرق وجنوب وغرب تاجیحون کنید

بـذر عـشق و همـدلی پاشـید در خاک وطن

نغـمـه پـردازی بـه ســان بلبل مفـتـون کنید

کینه و بغض و عداوت را دراعماق وجود

بـا محبت، بـا صفا، از بیـخ دیگرگون کنید

از بـرای عــزت و آبـادی و عـشـق وطــن

خون خنجررا بشویید حسن را گلگون کنید

۸/۹/۲۰۱۴

 

۲ پاسخ به “بذر عشق و همدلی”

  1. admin گفت:

    پویان عزیز ، سروده زیبا ، عالی و با احساس است . از خواندن آن لذت بردم . باید اضافه کنم که کشور ما را یکتعداد دزد و تفنکسالاران بخاطر بدست آوردن قدرت مردم مارا بنام های قومی ، منطقوی ، زبانی و مذهبی بجان هم انداختند . آنها هدف شان تفرقه انداز و حکومت کن .این وظیفه قلم بدستان است تا مردم وکشور ما را دوباره یکپارچه و متحد سازند . باید این همه و حشی ها و جنایتکاران هرچه زود تر به جزای اعمال زشت خود در محضر مردم برسند..موفق و سلامت باشید . . مهدی بشیر

  2. سلام آقای پویان! با تشکر و امتنان از شما. میخواهم لینک شخصی شما را داشته باشم و برای تحقیقاتی که در مطالعات یک پروژه تحقیقاتی مسائل جهان نیاز است از نوشته ها و منابعی که معرفی خواهید کرد استفاده کنم. اگر در مورد مسائل جهان و معیارهای تقسیم بندی مسایل و منطق شناخت مسایل منابعی برای معرفی خواهید داشت به ما کمک کرده اید. برادر تان ضیاالحق شمس/ تلویزیون طلوع/ کابل افغانستان

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما