۲۴ ساعت

07 جولای
۱ دیدگاه

سپهر همدلی

تاریخ نشر دوشنبه هفتم  جولای  ۲۰۱۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

سپهر همدلی

۵/ ۷ / ۲۰۱۴

رسول پویان

گر تعصب خـانه در دل ها کند کین آورد

داعـش و بوکوحـرام و وحـشتِ دین آورد

طـالـب مـدرســه را آدمکـش دوران کـنـد

کودکان را بهـر قـتل خلـق مسکـیـن آورد

عشـق و آزادی ربایـد از کف نسل جوان

تفتیش انـدیشـه را با ضرب قـمچین آورد

زن سـتیزی را بزیر نـام دیـن جاری کند

بردگی را بار دیگـر هـمچـو پیشین آورد

فـتـنۀ جنگ صفـیـن و کـیـنۀ جنگ جمـل

شـیخ ظالـم با سـمِ فـرهـنگ و آیین آورد

کین ایـران و سـعـودی را نمـایـد آتـشـین

در عراق و شـام و لبنان و فلسطین آورد

رخـش رسـتم را به زیر ران تازی افکند

دیـو را در جامۀ دیـن بـر سـر زین آورد

جنگ فارس وترک وتازی را بنام کیشها

ازعرب تا هند و روس وخطۀ چین آورد

ازبک وتاجیک وپشتون راکندباهم رقیب

در فغـانسـتان نفـاق و جنگ خونین آورد

هندو وسیک ومسلمان را کند از هم جدا

از دل طالب ستان امراض چرکین آورد

زیـر نام مذهـب و قوم و نژاد و واژگان

کـیـنه و تبعـیض و اسـتبداد ننگـین آورد

جذبۀ عشق ومحبت را زدل بیرون کشد

جای آن شمشیر خـونین و تبرزین آورد

لطف رحمان  رحیم را قهرجباران کند

بـر سـر افـرشـتگان ظلم شـیاطین آورد

از بهاران تازگی دزد خزان را اعتدال

مرگ گلـزار و انـارسـتان رنگین آورد

رقص شاد و نغمۀ مستی بود آخرحرام

برسرگورخموشان سوگ ویاسین آورد

الحذراز فتنه و تزویر ایـن شب باوران

جای شورِ زندگانی مرگ ونفرین آورد

در دل انسانیت جایی ندارد ظلم و کین

عشق وآزادی به میهن مهردیرین آورد

درخراسان نورِخورشیدِ حقیقت را نگر

از سـپهرهمـدلی هـا ماه و پروین آورد

۵/۷/۲۰۱۴

 

یک پاسخ به “سپهر همدلی”

  1. admin گفت:

    مانند همیشه زیبا و عالی سروده اید . موفق باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما