۲۴ ساعت

08 مارس
۲دیدگاه

بزرگداشت از هشت مارچ

تاریخ نشر شنبه هشتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم سامیه اصیل

محترمه خانم سامیه اصیل

بزرگداشت از هشت مارچ

 سامیه اصیل

۸ مارچ ۲۰۱۴

ساخت با دستش خدا این پیکر زیبــای زن

از شرار عشق رخشان کرد سر تا پای زن

شبنم  گل را خــرامی داد بـــــر روی لبش

نشۀ  خمخانه  پنهان  کرد  در  مینای  زن

(واهب)

در هشتم مارچ ۱۸۵۷ زنان کار گر در نیو یورک ایالات متحده یی امریکا به خاطر افزایش دستمزد و کاهش ساعات کاری. تظاهراتی را به راه انداختند که با حمله ی پولیس و ضرب و شتم زنان، برهم خورد.در سال ۱۹۰۷ در حالیکه مبارزات زنان برای تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی شان اوج گرفته بود به مناسبت پنجاهمین سالگرد تظاهرات نیویارک در هشتم مارچ بازهم دست به تظاهرات زدند.

نخستین بار در جریان مبارزات زنان در نیویارک یک روز با شعار (حق رآی برای زنان) مطرح شد.پیشنهاد دو هزار زن تظاهر کننده به تاریخ ۲۳ فبروری ۱۹۰۹ این بود تا هر سال یکشنبه آخر ماه فبروری بنام روز جهانی زن عنوان داده شده و تجلیل گردد.در سال ۱۹۱۰ دومین کنفرانس زنان به مسألۀ تعیین روز بین المللی زن پرداخت. زنان آزادی خواه(اول ماه می)را پیشنهاد کرده بودند.بعداً زنان مترقی آلمان ۱۹ مارچ را انتخاب کردند.

دومین کنفرانس زنان آزادیخواه ۱۹ مارچ ۱۹۱۱ را تعیین کرد ولی تصمیم گیری قطعی به بعد موکول شد. بعد از انتشار قطعنامه یی کنفرانس در مورد روز جهانی زن انترناسیونال دوم از تصمیم حمایت کرد و نخستین تشکیلاتی بود که این روز را به رسمیت شناختند.  نزدهم مارچ ۱۹۱۱ جاده های کشور های اروپایی با مارش زنان به لرزه درآمد و زنان تظاهر کننده در محدوده ی ۳۰ هزار تن بودند که باز هم با حملۀ شدید پولیس، زنان زخمی و برخی هم دستگیر شدند.سال ۱۹۱۳ دبیر خانۀ بین المللی زنان هشتم مارچ را با خاطرۀ زنان کارگر امریکا به عنوان روز جهانی زن انتخاب کرد که در همان سال زنان آزادیخواه روسیۀ تزاری و سراسر اروپا همین هشت مارچ را با تظاهرات و کنفرانس ها برگذار کردند.

هشتم مارچ ۱۹۱۷زمانی به یک روز فراموش نا شدنی در تاریخ انقلاب روسیه تبدیل شد که زنان کارگر در پتروگراد علیه گرسنگی و جنگ و تزاریزم بانک آغازین انقلاب روسیه را به صدا درآوردند و کارگران شهر با پشتیبانی از تظاهرات اعلام اعتصاب عمومی کردند.

بعدآ روز هشتم مارچ به عنوان روز جهانی زن در سال ۱۹۲۱ در مسکو به تصویب رسیده، بر گذار شد.

از اوسط دهۀ ۱۹۳۰ دنیا یکبار دیگر به سوی جنگ جهانی جدید روان شد و بر گذاری تظاهرات(روز جهانی زن) در کشور های که تحت سلطۀ فاشیزم بودند غیر قانونی اعلام شد. علیرغم این ممنوعیت در هشتم مارچ ۱۹۳۶ در حدود ۳۰ هزار زن در برلین به تظاهرات پرداختند که کشور اسپانیا شاهد آن بود. در کشور های آسیا افریقا و امریکای لاتین در دهۀ ۱۹۶۰ مبارزات انقلابی و ترقی خواهانه بالا گرفته بود که جنبش نهضت زن اوج و گسترش چشمگیری یافت.

در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ در کشور های سرمایه داری زنان بیشتر در گیر کار و تحصیل گردیدند ولی بازهم در جامعه موقعیت دوم داشتند و اسیر نظام مرد سالاری بودند ولی در کشور های جهان سوم که مصروف جنبشهای آزادی بخش ملی بودند هشتم مارچ را با برنامه های اساسی و مراسم بخصوص تجلیل میکردند. در اوایل ختم جنگ جهانی دوم هیچ برنامه یی به ارتباط روز جهانی زن در کشور های اروپای غربی بر گذار نمیشد.  بعد ها این روزبه عنوان روز مبارزه برای خواست های عمومی زنان و روز خانواده و جشن عمومی زنان تبدیل شد .در سال های ۸۰ بود که در کشور های اروپای غربی هشتم مارچ معنی خاصی پیدا کرد و موضوعاتی مانند حق سقط جنین، رفع تبعیض در زندگی خانوادگی، حمایت از مادران در دوران حاملگی و بعد از زایمان، مورد توجه قرار گرفت.

در افغانستان هم در دهۀ هشتاد میلادی جنبش زنان بیشتر اوج گرفت و احترام به مقام زن در صدر بر نامه های نظام قرار داشت. یکی از اعتراضات در سال ۱۹۹۴روز اعتصاب زنان بود که بیش از یک میلیون زن در سراسر آلمان علیه تبعیض و نا برابری در حقوق زنان درآن شرکت داشتند. اکنون که از تاریخ بر گذاری این روز صد و چهار سال میگذرد هنوز هم دلایلی فراوانی در سراسر جهان وجود دارد که مبارزه برای رهایی حقوق زنان از قید اسارت و تبعیض از خواسته های مبرم مبارزۀ سیاسی و اجتماعی محسوب میشود.

ارزش زن

نمیخواهــد زن از دنیـــا جــزعزت

نمیخــواهـــــد بجــز آزادی لــــذ ت

نگوئید کــاو به فحشا میــزنــد دست

مبند تهمت که مشروبش کننـد مست

چـرا گوئیـد سروتن میکنــــد لُخـت؟

خـلاف دین چــرا بـــایـــد بــرآشفت؟

فقـط خـــواهـــد زبـــانش را نبنــدیـد

هرآنچــه بر شماست بر وی پسندیــد

هـزاران حــرف دل نـــا گفتـــه دارد

هـــزاران  آرزوی  خـفتـــــــه  دارد

گذارید تــا غمـش را بــــاز گویــــــد

و خون دل بـــه اشکهـــایش بشویـــــد

نمی نالــد غم و دردش، خموش است

مثــال جنس ارزان در فـــروش است

بمیـــدان قمــــار و شــــرط و فـــلاش

گهی بـــازنــــد و گــــه گردنــد بشاش

غمین در بـــاختنش، در بـــرد بشــاش

اگر پول را ببـازنـــد درد سخت است

وگر زن را ببــازند تخت و بخت است

سگ شان معتبـــر تـربـــاشـــد از زن

زن شـــان کمتــر از هـــرنــرخ ارزن

ببین ای جان عمــر مـرد چنــــد است

دلـش امــــــا، ســـر اطفـال بنــد است

بــه عقـــد خـــود در آرند دختــر خود

ولی  بــرتـر بــــداننــد کفتـــر خــــود

مقــــام زن بــــه خاک تیــــره یکسـان

نـه عدل است و نه قاضی و نــه پرسان

همیشـــه مـــورد تحقیـــــر و تــــوهین

سخن گفتن بــــه او بـــا چوب و قمچین

زن انسان است بـه وی حرمت گــذارید

نـه اینکـــــه هر نفس تهمت بیــــاریــــد

زن است او مادر و هم خـــــواهر تــــو

همـان سان همسر تــــو، دختـــر تــــــو

نگوئیـــــد نــــاقص العقـــل انـــد زنهـا

نگوئیـد دایــــرهّ الجهـــل انـــــــد زنهـا

زن انسان است شـــعور و عقــل دارد

تمیـــز خوب و بـــــد را سهل دانــــــد

نبـــاشـــد جـــــاهل و غــــولِ بیـــابــان

حلیـم و بـرده بــار است دُخت افغــــان

بیـــآزمائیـــــد علم و  فهــــم و درکش

نبــاشیـــد هـر قـــــدم د نبــــال مـرگش

زن است همبــــازوی مـــردان را سخ

بــه نــــامردان همینش است پـــــا سخ

که زن تــــا زنــده باشد سر فراز است

تقاضای حقوق بــر وی مجـــــاز است

«اصیـــل» و همــرهــانش تا دم مرگ

نخواهنــــد کرد میــــدان نبــــرد تـرک

دیسمبر  ۲۰۱۳ تورنتو کانادا

 

۲ پاسخ به “بزرگداشت از هشت مارچ”

  1. admin گفت:

    خواهر گرامی خانم سامیه اصیل، شعر و نوشته تان خیلی زیبا و عالیست. به سایت ۲۴ ساعت خوش آمدید . روز هشتم مارچ روز جهانی زن بشما مبارک . موفق باشید. مهدی بشیر

  2. ممنون محبت شما بشیر گرامی.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما