۲۴ ساعت

06 مارس
۷۶دیدگاه

کمپاین تفکر، تحریر و عمل

تاریخ نشر پنجشنبه ششم مارچ  ۲۰۱۴ هالند


کمپاین تفکر، تحریر و عمل

۶ / ۳ / ۲۰۱۴

هموطنان عزیز ، قلم بدستان و فرهنگیان گرامی ،  همکاران محترم ، خواهران و برادران دانشور و روشنبین افغان !

همانطور که در بالای صفحه اول مطالعه نموده اید ،  تعداد ی از خواهران دانشور و دلسوز هموطن عزیز ما بخاطر دفاع از زنان ودختران افغان  «کمپاین تفکرُ تحریر و عمل» را راه اندازی نموده اند . نظر به تقاضای آنها  سایت ۲۴ ساعت به این مناسبت  ستونی را تحت عنوان « کمپاین تفکر، تحریر و عمل » را  سر از امروز پنجشنبه ششم مارچ  آماده  کرده تا هموطنان عزیز ما چند سطری در باره زن و مشکلات ، زن و زندگی ، حقوق زن ، فعالیت های زن در خانه و بیرون ، دفاع از زن ، خشونت در برابر زن و موقف زن در تمام امور اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، صحی،  بنویسند. این ستون به مدت چهار ماه آماده پذیرش نوشته ها و دیدگاه های هموطنان گرامی خواهد بود.  اینهم معلوماتی که خواهران ما به دسترس ۲۴ ساعت گذاشته اند لطفاً دقیق آنرا مطالعه نموده با نوشتن سطری پشتیبانی تان را ازین کمپاین ابراز دارید .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

*********************************************************

رخت سفر بست ورفت، صلح زملک چمن

گل به تمنای آن چشم بـــــراه است هنوز

ابـر خشونت چـــــــرا جای بهاران گرفت؟

دسته گلی بانوان چشم بــــــراه است هنوز

******

کمپاین تفکر، تحریر و عمل

هموطنان عزیز!

مشکلات زندگی زنان افغانستان یکی از معضلات بنیادی جامعۀ ما را تشکیل میدهد. حل این مسئله ایجاب کار دوامدار، سراسری، صادقانه، ابتکاری و متناسب با سطح رشد و انکشاف کشور را مینماید. برای برداشتن یک گام بزرگ موفقیت در این جادۀ ناهموار و صعب العبور، قدم کوچکی را تعدادی از سازمان های زنان افغانستان، سازمان های اجتماعی و سیاسی افغانی، رسانه ها، شخصیت های مستقل سیاسی و فرهنگی و سایر مردم کشور بلند نموده، کمپاینی را به نام “کمپاین تفکر، تحریر وعمل” به راه انداخته و آرزو می برند تا هر فرد کشور این کمپاین را از آن خود دانسته و در پیشبرد و به کرسی نشاندن اهداف آن جد وجهد ایمانی و وجدانی نماید.

اسم کمپاین: “کمپاین تفکر،  تحریر و عمل”

اهداف کمپاین:

۱.      نخست اینکه، هموطنان ما در ارتباط به وضع زنان افغانستان در کل، لحظهای تعمق و تفکر نموده بصورت مختصر و کوتاه چند سطری بنویسند. تا باشد که از یک جانب احساس هموطنان ما مؤجز در قالب افکار شان تقدیم جامعه گردد و از جانب دیگر این یک جملۀ مختصرکه عالمی را در خود نهفته میداشته باشد، میتواند تأثیر بسی بزرگ و دوامداری را در افکار خوانندگان به جا بگذارد.

چون درین مقطع زمان  درگیری های کارو روزگار برای هموطنان ما فُرصت و حوصلۀ مطالعۀ مقالات و مطالب طولانی را کمترمیدهد، “کمپاین تفکر، تحریر و عمل” سعی نموده این زمینه تفکر را در لابلای چند جملۀ مختصر و پُر بار، برای همه هموطنان ما مساعد گرداند.

۲.      در ثانی، این کمپاین هماهنگی و سازگار سازی گفتار و کردار را سهولت و سرعت می بخشد. هنگامیکه هموطنی جملۀ کوتاهی را به حیث مقولۀ که به آن معتقد است، مینویسد، ناخودآگاه به این می اندیشد که آیا خودش گفته اش را در عمل پیاده نموده است و یا میتواند پیاده سازد؟      

 

۳.      . سوم اینکه نشر مقوله ها و جملات کوتاه مربوط به وضع زنان در نشرات و رسانه ها بطور مستمر، حداقل برای چهار ماه همه روزه تازه و مبرم نگهداشته شده و جهات مختلف زندگی زنان در صفحۀ نخست نشرات به چشم بخورد تا تفکر در این باره به مصروفیت هر روزۀ هموطنان مبدل گردد. از گردانندگان وسایل جمعی افغانستان در خارج و داخل کشور احترامانه تقاضا میداریم تا در پخش و اشاعۀ این نظریات توجه و تلاش جدی را مبذول دارند.

محتوی کمپاین:

نظر پردازی در مورد وضع زندگی زنان، مشکلات آنها، راه بیرون رفت از معضلات، مقام و موقف زن در ساحات مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فامیلی، لزوم دید برخورد انسانی مردان با زنان به حیث یک فرد جامعه، حقوق زنان  دراسلام، قوانین مختلف دنیا منجمله قوانین افغانستان، استنتاج های علمی در مورد زن ، ارزیابی و آوردن اصلاحات در قوانین مربوط به زنان در افغانستان و غیره مسایل ذیربط.

 اشخاص سهم گیرنده در این کمپاین:

کمپاین تفکر، تحریر و عمل” حضورهمۀ هموطنان گرامی ما اعم از زنان، مردان، دختران و پسران  را پذیرفته، سهمگیری فعالانه و دلسوزانۀ شان را تقاضا نموده ارج میگذارد.

حدود نوشته:

حدود تحریر نظریات حد اقل دو و حد اکثر چهار جملۀ ساده تعین گردیده است. هموطنانی که احساس و تفکر شان را نمی توانند در چهار جمله خلاصه سازند، میتوانند گفته های شان را در دو بخش چهار و یا کمتر از چهار جمله به تحریر در آورند. به هر اندازۀ که یک مفهوم وسیع بصورت مؤجز بیان گردد، به همان پیمانه برای کمپاین بهتر خواهد بود.

شکل نوشته:

گفتار ها در داخل یک چوکات تحریر گردیده و در پای آن اسم نویسنده ذکر گردد.  یک فرد می تواند چندین مقوله را نیز به نشر برساند.تعداد نظریات یا مقوله ها محدود نیست.

 مثال:

اگر زنان افغانستان میخواهند دختران شان سر نوشت بهتر از خودشان داشته باشند، باید در تربیۀ فرزندان شان عادل بوده و در آن تبعیض قایل نگردند.

اسم و تخلص

زبان نوشته:

به هر اندازه ایکه مقوله ها به زبانهای مختلف ملی و محلی کشور نوشته شود، به همان اندازه مؤثر تر خواهد بود و تأثیر بیشتری خواهد گذاشت.

جوانانی که علاوه بر زبان مادری شان به زبان های دیگر تسلط دارند، می توانند نظر شانرا به زبان مادری و یا به همان زبان (زبانهای دیگر) مسلط، بنویسند. ما حتماً خوانندگانی هم خواهیم داشت که به زبان های خارجی بلدیت بیشتر دارند.

زمان کمپاین:این کمپاین شامل دو مرحله می باشد:

 • مرحلۀ نخست که از اول ماه مارچ به افتخار هشتم مارچ روزهمبستگی  بین المللی زنان آغاز و الی اول جون ۲۰۱۴ به افتخار هشتم جون روز همبستگی بین المللی زنان افغانستان دوام خواهد نمود. در این مدت از همه دوستان و هموطنان عزیز تقاضا می گردد تا گفتار (مقوله) های خویش را در مورد زنان افغان به ما و رسانه های میزبان ارسال دارند.
 • مرحلۀ دوم را رسانیدن پیام های ارسال شدۀ هموطنان، در صورت لازم با ترجمۀ آنها به مردم افغانستان و جهان تشکیل میدهد. بعد از نشر نظریات در رسانه های داخل و خارج کشور، بعد از اول جون همۀ این مقوله ها از طریق دایر نمودن نمایشات، کنفرانسها، وسایل اطلاعات جمعیِ گوناگون به مردم افغانستان در داخل و خارج کشور پخش خواهد گردید.

نتائج کاری کمپاین به تاریخ هشت جون که مصادف به دومین سالروز همبستگی بین المللی زنان جهان با زنان افغانستان می باشد، طی محافلی به نمایش گذاشته خواهد شد. آنچنانی که درسال پار برای پشتیبانی از قانون منع خشونت علیه زنان جمع آوری امضاءِ مردم، مظاهرات سرتاسری، گرد همآیی ها و سمینار ها در شهرها و کشورهای مختلف جهان چون کابل، فرانکفورت، هامبورگ، تورنتو، ناروی، هالند، لندن و سایر مناطق راه اندازی شد و اکثراً در روز هشتم جون از جانب هموطنان ما برگذارگردید و روز هشتم جون به حیث روز همبستگی بین المللی با زنان افغانستان اعلام گردید. در جنب هشتم مارچ (روز همبستگی بین المللی زنان جهان)، روز هشتم جون با خصوصیات مشخص افغانی، با روحیه و مفهوم جامعۀ افغانستان به حیث روز همبستگی بین المللی زنان افغانستان همه ساله تجلیل خواهد گردید.

امروز زنان افغانستان همچون مردان این سرزمین در تمام کشور های کرۀ خاکی ما پراگنده شده اند.  با تجلیل از این روز می خواهیم تا زنان افغانستان در هر کجایی که هستند، نبض مشترک زنان افغانستان را در پیکر شان احساس نمایند، هریک بداند که در راۀ بیرون رفت از رنج ها، تنها نیست و خواهران دیگرش نیز با مشکلات همانند دست و پنجه نرم نموده و قد برافراشته اند.  با تجلیل از این روز می خواهیم که زنان درافغانستان بدون تبعیض و امتیاز، با وجود تفاوت های سلیقوی دست همکاری به طرف همدیگر دراز نموده و نیروی شانرا متحد سازند. با تجلیل از این روز می خواهیم مردان افغانستان متوجه وضع وخیم زنان کشور شان شده، به سوی آنها صدای همبستگی خود را رساتر و مؤثرتر بلند نمایند، سرنوشت زنان افغانستان را که همیشه مورد معامله گری های سیاست های ملی و بین المللی قرار گرفته است، بار دیگر به فراموشی تأریخ نسپارند و همبستگی مردمان جهان را همدوش خواهران شان به جانب زن افغان جلب نمایند. ما می خواهیم زنان بلا کشیدۀ این مرز و بوم روز بخصوص خود را داشته باشند که در این روز مسایل مشخصی به خاطر تقلیل رنجهای فراوان آنان مورد بحث قرار گیرد، نیازمندیها و ضروریات آنان بحث و بررسی شود، برای دفاع از ایشان مردم بیشتر بسیج گردد و راه های بیرون رفت از مشکلات شان جست و جو شود. از این روز نباید به حیث روز نمایشی همبستگی زنان، بلکه به حیث روز تنویر زنان و مردان، روز داد خواهی زنان، برازنده شدن زنان زحمتکش، با شهامت و فداکار کشور، روز همبستگی زنان افغانستان برای بیرون رفت از معضلات متعدد زندگی با در نظرداشت شرایط مشخص کشور تجلیل به عمل آید.

برای برآورده شدن این اهداف و تثبیت روزی به حیث روز همبستگی بین المللی زنان افغانستان ضرورت است تا  اکثریت هموطنان ما اعم از زنان و مردان آگاه، دلسوز و دوراندیش این روز را تأئید نموده، زنان کشور شانرا در توسعه، انکشاف و موفقیت این کمپاین همراهی و همکاری نمایند.

آرزو داریم تا فرآورده های کمپاین تفکر، تحریرو عمل”  در افغانستان و سایر کشور ها مورد استفادۀ وسیع سازمان های اجتماعی و سیاسی قرار گرفته و با مقوله های ارزشمند درج شده در محتوای این کمپاین، اکثریت جهانیان با ملت ما آشنایی پیدا نمایند.   

به امید پشتیبانی صادقانۀ شما از داعیۀ بر حق زنان افغانستان!

دست به دست و صمیمی – برای کار باهمی!

پایان

دوستان عزیز ، متن پښتو این مطلب را در سایت های دیګر مطالعه ګنید

 

۷۶ پاسخ به “کمپاین تفکر، تحریر و عمل”

 1. راضیه احمدی گفت:

  با تشکر از دست اندر کاران سایت وزین ۲۴ ساعت که این کمپاین زیبا را برای ابراز نظز درمورد خانم ها گذاشته اند .
  به نطر بنده برای محو خشونت علیه زنان باید دولت از همه اولتر تصمیم جدی بگیرید و کسانیکه مرتکب جرم وجنایت در مقابل خانم ها میشوند بسزای اعمال شان برساند . راضیه احمدی آلمان

  دوست عزیز و گرامی نظریات و دیدگاه خود را اشتباها به دیگر آدرس فرستادید من آنرا بجای اصلی انتقال دادم . لطفا کوشش کنید تا به آدرسی که بالای صفحه اول سایت است کلیک کنید و دیدگاه تانرا بنویسد. تشکر از حضور گرمتان . موفق باشید . مهدی بشیر

 2. حنیفه حبیب گفت:

  با عرض سلام ، زن هم یک انسان است و نیمی از پیکر چامعه را تشکیل میدهد و باید فرقی بین زن ومرد و جود نداشته باشد. و هردو در همه امور زندگی با هم بدون حشونت در فضای صلح رندگی زنا شویی خود را مانند دو رفیق پیش ببرند. رنده باشید. حنیفه جبیب

  دوست عزیز و گرامی نظریات و دیدگاه خود را اشتباها به دیگر آدرس فرستادید من آنرا بجای اصلی انتقال دادم . لطفا کوشش کنید تا به آدرسی که بالای صفحه اول سایت است کلیک کنید و دیدگاه تانرا بنویسد. تشکر از حضور گرمتان . موفق باشید . مهدی بشیر

 3. زهره عزیز گفت:

  زن موجود زیبا و قویست . زیرا زن است که همیشه قهرمانان را در دامنش پرورش نموده و به جامعه تقدیم میکند . باید باو مانند یک برده برخورد نشود. زهره عزیز

  دوست عزیز و گرامی نظریات و دیدگاه خود را اشتباها به دیگر آدرس فرستادید من آنرا بجای اصلی انتقال دادم . لطفا کوشش کنید تا به آدرسی که بالای صفحه اول سایت است کلیک کنید و دیدگاه تانرا بنویسد. تشکر از حضور گرمتان . موفق باشید . مهدی بشیر

 4. admin گفت:

  زن موجود زیبا و قوی است . زیرا زن است که همیشه قهرمانان را به جامعه تقدیم میکند . باید باو مانند یک برده برخورد نشود. زهره عزیز

 5. عزیزه عنایت گفت:

  درود بربرادر گرامی محترم آقای محمد مهدی بشیرو دیگر دست اندرکاران سایت وزین ۲۴ ساعت !
  موضوع بسیار خوب وجالب را مطرح کرده اید . باید بگویم بخاطر
  محو خشونت علیه زنان افغانستان هردولت که باشد درابتداء باید قوانینی را وضع کند که درآن ، محو خشونت برعلیه زنان وبه متخلفین آن جزای سنگین درنظر گرفته شود و ارگانهای مربوطه
  درحفاظت و تطبیق آن نه تنها درمراکز ولایات وطن بلکه دردوردست ترین نقطۀ کشور با همکاری مردم محل تلاش و مسئولیت پذیر باشند .

 6. خداوند انسان را آفرید در دو جنس مذکر و مؤنث تا مکمل همدیگر و هستی آفرین باشند .

 7. چقدر درد آور و زجر دهنده است که یک عمر را با کسی هم نشین و همخانه گردی که اورا در عمرت نه دیده ای و نه شناختی ازعادات، کمال، کردار و اخلاق اش داری زن افغان در طول تأریخ منحیث یک انسان نه بلکه منحیث یک امتعه تبادله شده و مورد معامله قرارداده شده است بدبختی ها و رنج های زن افغان به حدی است که نوشتن آن ایجاب یک کتاب ضخیم را مینماید خواب را از چشمان و آرامشرا از زندگی هر انسان بادرد می رباید.

 8. شهیده نظر گفت:

  وقتی زن در اجتماعی جانش را در خطر ببیند به خانه و خانواده اش پناه میبرد، اما وقتی زن جان و زندگی اش را در خانه خودش به خطر ببیند به کجا پناه ببرد؟

 9. ر. رحیمی ثریا گفت:

  بارها باخود اندیشیده ام که اگردر دین مقدس اسلام تا این اندازه احترام و ارج گذاری به مرتبه و حقوق زنان گنجانیده شده، پس این سردمداران دین و این دولتمردان کنونی و بالاخره این هموطنان ما آیا مسلمان نیستند که برای زن کوچکترین ارزش و اهمیتی قایل نیستند؟

 10. معصومه کوهستانی گفت:

  هنگامی که روح در تو دمیده می شود …
  در شکم یک زن هستی…
  هنگامی که گریه میکنی
  در آغوش یک زن هستی…
  هنگامی که عاشق می شوی
  در قلب یک زن هستی…
  زن امانت است…نه برای اهانت

 11. valyamiri گفت:

  زنی‌ را میشناسم من
  که شوق بال و پر دارد
  ولی از بس که پر شور است
  دو صد بیم از سفر دارد
  زنی را می شناسم من
  که در یک گوشه ی خانه
  میان شستن و پختن
  درون آشپزخانه
  سرود عشق می خواند
  نگاهش ساده و تنهاست
  صدایش خسته و محزون
  امیدش در ته فرداست
  زنی را می شناسم من
  که می گوید پشیمان است
  چرا دل را به او بسته
  ? کجا او لایق آنست
  زنی هم زیر لب گوید
  گریزانم از این خانه
  ولی از خود چنین پرسد
  چه کس موهای طفلم را
  پس از من می زند شانه؟
  زنی آبستن درد است
  زنی نوزاد غم
  دارد
  زنی می گرید و گوید
  به سینه شیر کم دارد
  زنی با تار تنهایی
  لباس تور می بافد
  زنی در کنج تاریکی
  نماز نور می خواند
  زنی خو کرده با زنجیر
  زنی مانوس با زندان
  :تمام سهم او اینست
  .! نگاه سرد زندانبان
  زنی را می شناسم من
  که می میرد ز یک تحقیر
  ولی آواز می خواند
  که این است بازی تقدیر
  زنی با فقر می سازد
  زنی با اشک می خوابد
  زنی با حسرت و حیرت
  گناهش را نمی داند
  زنی واریس پایش را
  زنی درد نهانش را
  ز مردم می کند مخفی
  که یک باره نگویندش
  ! چه بد بختی چه بد بختی
  زنی را می شناسم من
  که شعرش بوی غم دارد
  ولی می خندد و
  گوید
  که دنیا پیچ و خم دارد
  زنی را می شناسم من
  که هر شب کودکانش را
  به شعر و قصه می خواند
  اگر چه درد جانکاهی
  درون سینه اش دارد
  زنی می ترسد از رفتن
  که او شمعی ست در خانه
  اگر بیرون رود از در
  .! چه تاریک است این خانه
  زنی شرمنده از کودک
  کنار سفره ی خالی
  که ای طفلم بخواب امشب
  بخواب آری
  و من تکرار خواهم کرد
  سرود لایی لالایی
  زنی را می شناسم من
  که رنگ دامنش زرد است
  شب و روزش شده گریه
  . که او نازای پردرد است
  زنی را می شناسم من
  که نای رفتنش رفته
  قدم هایش همه خسته
  دلش در زیر پاهایش
  زند فریاد که : بسه
  زنی را می شناسم
  من
  که با شیطان نفس خود
  هزاران بار جنگیده
  و چون فاتح شده آخر
  به بدنامی بد کاران
  ! تمسخر وار خندیده
  زنی آواز می خواند
  زنی خاموش می ماند
  زنی حتی شبانگاهان
  . میان کوچه می ماند
  زنی در کار چون مرد است
  به دستش تاول درد است
  ز بس که رنج و غم دارد
  فراموشش شده دیگر
  . جنینی در شکم دارد
  زنی در بستر مرگ است
  زنی نزدیکی مرگ است
  سراغش را که می گیرد
  نمی دانم ,نمی دانم؟
  شبی در بستری کوچک
  زنی آهسته می میرد
  زنی هم انتقامش را
  ز مردی هرزه می گیرد

 12. valyamiri گفت:

  مادر نمــای قــدرت دنیـــای خلقـــت است

  مادر به مـا ز ایــزد یکتــا فضیـــلت است

  فـردوس را بــــه زیر قدمهـــاش مانده رب

  کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است

 13. valyamiri گفت:

  مادر

  نمیتوانم کلامی در مورد اش بنویسم و عاجزم

  فقد از خداوند میخواهم که

  خـدایا بالاتر از بهشت هم داری..؟

  برای زیر پای مــــــــادرم می خواهم

  روز مادر مبارک

 14. valyamiri گفت:

  .

  مادر ، تک‌واژه‌ای‌ست زیبا

  مادر ، عین زیبایی‌ست و البته که زیباتر از زیبایی چیزی نیست

  قلب بزرگ خدا در سینه‌ی مادران می‌تپد

  مادر ، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا

  آن‌گاه که مادر، گهواره را تکان می‌دهد

  .

  .

  .

  مادر قسم بجان عزیز ات که هیج گاه

  یاد شکـــــوه مند تو، از دل نمی رود

  تا دامن کفـــــن نکشم زیر پای خاک

  نقشی تو هم دمی ز مقابل نمی رود

  .

  .

  .

  تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش

  که مهریش تا ابد در دلم جای دارد

  تو بهترین گل ، میان شهر گلهایی

  تو رنک آفتابی ، شب که می رسد

  مسل ستاره گوییا مهتابی ، مادر خوبم

  روزت مبارک

 15. sumaia frotan گفت:

  زن تنه درختی است که مرد شاخه های آن و اطفال برگها و میوه هایش , وقتی تنه درخت مریض و ضعیف باشد شاخه ها هم ناتوان میشوند و میوه ای هم نخواهد بود.
  پس باید آموخت که که استوار بود و پایدار و قوی و فهما ند که نباید تبر بر ریشه خود شد. بالا بردن سطح آموزشی و فهم زنان و مردان و روشن سازی مسایل میتواند راه کاری باشد برای داشتن جامعه ای روشن و دور از خشونت .

  • سارا بشير نظامي گفت:

   من زنم ، مادر ، خواهر دختر و نیم پیکر جامعه پس ارزش و مقامم برابر و مساویست به تو ای مرد مرا ضعیف مه پندار چون تو بی من و من بی تو در اجتماع مؤثر واقع نخواهیم شد

 16. نزهت گفت:

  با عرض حرمت ، نظریات دوستان را سرا پا خواندم خیلی عالی و زیبا نگاشته اند فکر کنم هنوز هم خیلی کم است متاع نیست که ارزش والا برایش قایل شوم بلکه مقدس است اما با تجارب و بررسی کلی که از کشور مان داریم در جامعه ای سنتی و اسلامی مان این پدیده ای زشت خشونت علیه زنان را نمیتوان در کوتاه مدت تامین نمود بلکه زمان طولانی میخواهد و انهم وابسته به رشد سطح اگاهی همه اقشار جامعه ای مان است اندم این پدیده ای عدم خشونت به خودی خود از میان خواهد رفت اما بر خورد های فعلی نتنها انرا کاسته بلکه شدید تر هم ساخته مگر ارگانهای مربوط چه اندازه ازین حادثات را جلوگیری و پی گیری نمایند زنان و مردان اگاه و روشن دیارم را میشناسم با انکه سنگ این داعیه را بر سینه میکوبند اما هنوز هم در زندگی شخصی خود دچار و وابسته به این سنت گرایی اند ، فشار و قیودات یگانه دلیل از بین بردن این خشونت ها نیست بلکه بر عکس شیرازه ای بسیاری از خانواده ها را از میان خواهد برداشت پس نظرم اینست تا این پروسه نه با سرعت و تشدد بلکه با نرمش در دراز مدت عملی گردد و تاکید مینمایم تا هردو هم مرد و هم زن باید امادگی و اگاهی کامل حاصل نمایند

 17. yunus گفت:

  بنام خداوند متعال پیوند دهنده دلها/ به نظر من در هر ناحیه دفتری ایجاد شود برای مشوره و حل اختلافهای خانوادگی و این دفاتر متشکل از چند حقوقدان باشد که صلاحیت حکم و محکومیت ناقضان حقوق انسانی چه زن و چه مرد را بررسی کند و برای متخلف جزای معین را اعمال کند. در ضمن یک کارگاه آموزشی هم داشته باشد تا افراد و حق و حقوق خود را به درستی بشناسند و به همدیگر خود ظلم و جفا رواندارند.

 18. جلال- پیروز گفت:

  بدون تردید – زن و مرد ازنظر ادبی دو واژهء مربوط بهمدیگرند و هم از نظر رمز زندگیی انسانی -که هیچکسی ازان انکار نوده نمیتواند – آنچه بزمان ما و مشکلات زن به حیث خشونت مورد بحث قرار میگیرد باید کمی روشنتر گفت که واژهء خشونت تنها درقسمت زنان نه بلکه همه بشرییت و مخصوصا” کشور ما درمجموع درگیر خشونت است که از بی بندو باریها – خود کامگیها و عدم رعایت ازتطبیق قوانین بوسیلهء حکمرانان دست اول کشور نشئت میکند .یعنی خشونت نه تنها بر زنان و دوشیزگان حاکم است بلکه جوانان – مردان و همه به یک شکلی درگیر این پدیده اند -که مسئولییت آن کاملا” بدوش دولتمردان بی دانش استفاده جو- زورگو وقانونشکن دولتی میباشد – و برای دفع این پدیدهء شوم بدرجه اول ما نیاز به تعلیم و تربییهء سر تاسری داریم و دوم نیاز به مسئولین باسواد – عاقل و تعلیمیافته است – سوم ازانجاییکه خشونت علیه زن امریست که از جانب مردان صورت میگیرد بنا برآن رکن اساسیی مبارزه درین راه تربییت و تجدید تربییت مردان به صورت عموم و مخصوصا” درقراء و قصبات دور دست کشور بوسیلهء حربهء عقیده و دین اسلام میتوان به نتیجهء کلی رسید – یک سوال باقی میماند که چه کسانی میتوانند این مسئولییت را بعهده بگیرند – واضح است که بااین ملایان بی دانش و این روحانیون کوردل که تاکنون برای تثبیت شخصییت روحانی و اسلامیی و درجهء علمیی ایشان دردستگاه دولت هیچ معیاری وجود نداشته و صر ف با دستار سفید و ریش و چپن دراز و خواندن چند آیت از قرآن که به معنیی آن هم آشنایی ندارند – و گذشته ازهمه ۹۰ درصد ایشان فرستاده شدگان کشورهای ضد اسلامی هستند -نمیشود که اعتماد کرد . هرگاه ما دارای یک دولت و حکومت فعال و آگاه مسلکی باشیم آنگاه ازوظایف دولت خواهد بود بااستفاده از دسپلین قاطع و صریح و درپهلوی آن تجدید تربیت مردم باین فاجعه خاتمه بدهند. به هر حال امروز خشونت یکی از تکتیکهای سیاسی درکنار هزاران فعالییت های خرابکارانهء سیاسی بر کشور ما تحمیل میگردد که ابدا” از توانمندیی دولت دست نشانده بدور است تا ملترا از گزند آن نجات بخشد .
  گذشته ازهمه گفته ها یادداشتی بمناسبت روز زن نوشته بودم که درختم آن شعر بران و زیبایی از استاد فقید (بیسد )پدر تیاتر افغانستان درج است – به خانمهای گرامی زیر عنوان مشوره و گوشزد نقل قول میکنم تا اگر بدان بیندیشند .
  فرستنده – جلال پیروز .
  اگر میدانی که مادری !
  تجلیل از روز جهانیی زنرا به تمام زنان (مادران ) جهان ومخصوصا” به زنان – مادران و خواهران هموطن خویش گرامی میشمارم و آرزو میکنم زنان آگاه و دانشمند کشور عزیزما با شناخت ودرک سالم از اهمییت وارزشهای معنوی از زنبودن خویش – درهر لحظه و هرگام برای یافتن راه حل عاقلانه ازین تنگنای وحشت و دهشت به منظور بقای سالم فرزندان آیندهء میهن تاپای جان بکوشند پایه های ساختار افغانستان سربلندرا بااسناد اثبات انسانبودن غیر قابل انکارخود طرح ریزی نمایند .
  اینروز دربعضی حلقات با جشنواره ها و پایکوبیی مستقل و فارغ از حضور مردان برگزار میگردد و شب راتاصبح بدنبال میکشاند و متاسفانه اشتراک کنندگان گرامی درین محافل حوصلهء شنیدن بیشتر از یک مقاله راکه در راستای حیات گذشته و آیندهء زن افغان قرائت میگردد ندارند و هر آن منتظرند چه وقت برنامهء مقالات خسته کننده تمام میگردد تا ایشان مصروف رقص و شنیدن آهنگهای مطلوب خود شان گردند – درحالیکه ارزش اینروز راباید گرامیداشت و درین روز معضله های بنیادیی زن مطرح بحث قرار گرفته وسیل قطعنامه ها بادرس سازمانهای مهم جهانی فرستاده شود و با بیصبری شدید انتظار نتیجه برداری ازانرا داشت .
  بامید اینکه زنان گرامی وآگاه وطن ما درهرکجاییکه تشریف دارند به ارزش موقف – حیثییت ومسئولییت های خود در جهان انسانی قیمت داده برای نجات فرزندان دلبند شان از بدبختیهای ناءشی ازمناسبات عدم تفاهم حیاتی فیمابین زن و مرد – ازینروز بزرگ بهرهء آگاهانه و نیازمندانه برداشته باشند – اینجانب شعر رساییراکه توسط استاد قیوم بیسد درشرایط خاصی سروده شده به عنوان غمشریکی بازن افغان ضما” تقدیم میدارم – و آزرو دارم بان دقت معنوی صورت بگیرد .
  نوشته از استاد قیوم بیسد (مرد بزرگ تیاترافغانستان ).
  …و خداوند زن را آفرید ازقبرغهء چپ مرد ! این مقدربود ؟ عدالت بود ؟ یا اینکه قضا بیدادکرد ؟ یاکه زن مادر شدو تربیت اولاد کرد ؟
  زندگی درجنبش آمد خانه را آباد کرد …. یا – باخشونت مردجاهل هستی را بربادکرد ؟
  ………………………………………
  در حقیقت خلقت زن امر ناقص بوده است ؟ ناقص العقلش میخوانند یکمشت ازمردمان .
  ای خدا درمانده ام در حکمتت درخلقتت . چشم من را بازکن تاببینم تابدانم – زن چرا بیچاره است او چرا درمانده است ؟ زن چرابیهوده قربانیی خشونت میشود ؟. زیرپای گرگ پیرو دزدناموس وشرف یکچمن گلهای نورسته پرپرمیشود .
  زندگی چون دوزخی شد دختران باکره خودرا بآتش میزنند ……
  ………………………….
  دودو آتش درفضای شهر رقص مرگ داشت … دختران وحشت زده – زنها پریشان – دیده ها پرخون و گریان …. یک تراژیدیی دیگر… جنس زرن قربانیی امیال ننگین میشود ….دست وپابسته اسیر رسم وآیین میشود … او چرا قربانیی بد میشود ؟ اوچرا درباطلاق گندهء رسم -ورواج میشود مسموم و بدبخت و تباه ؟….. زن چرا در سنت فرسودهء فرسودگان مثل حیوان – در خرید است و فروش ؟ .
  حق ندارد عشق ورزد حق ندارد دوست یابد حق ندارد تا نماید اعتراض و اعتصاب …از ازل درقسمت او ظلم شامل بوده است ؟…مثل یکبازیچه دردست ارازل بوده است ؟.
  ………………………..
  ای زن ! ای مظلوم اعصارو قرون !
  زادگاهت ذلتستان و سرزمین اشک و خون . گر نمیدانی بدان سرنوشت تو گره خوردست بیشتر بدست جاهلان .
  ای زن ! ای مادر ! ای گلبرگ عطر لطیف باغ سازندگی ! در سیاهی ها چراغ زندگی – منبع نورو سرور – از همه پستیها بدور – مرجع مهرو وفا – معدنی از عاطفه – چلچراغ رهنما – فانوس ره گم کرد گان … گر نمیبودی کنار آدم … نسل انسان درجهان نابود میبود ..عشق و مهرو عاطفه همه مردود میبود … این جهان یک دوزخ اشباح خونآلود – خندق تمساح وافعی- شعله های – آتش نمرود میبود – . مشعلها همه خاموش وکلکینها همه بر روشنی مسدود میبود . گر خدا بگذاشته تاج کرامت برسرت – عفت و پاکی نموده زیب و زیورت – ساینس و تخنیک جدید – کشف اسرار خلقت – فتح و تسخیر سماوات حاصل اعجازو دستاورد فرزندان تست ؟ . پس ای مادر وای زن !! ای بهشت آرززو های بشر ! خویشتن بشناس که جنت درقدوم – مادران است.
  حال ای خالق حماسه ها و معبد افسانه ها !
  کمر بربندو برخیز از حقوق خویشتن دفاع کن. باهمه ظلم و استبداد عصر از سیاهیها برون آ- و با چراغ معرفت جامهء تقوا بتن کن – چادرعفت بسرکن – نگهدار دامنت – ازشعله های سرخ بازار هوسها .
  راه نو دور است و دراز … شهرخوشبختی بناکن . منزل مقصود آنجاست – شهر -خوشبختیی فرزندان تو .
  ای مادر ! ای سمبول مهروعاطفه … اولگوی ایثارووفا – ای کمال خلقت انسان در روی زمین. ای مادر ! ای زن !.
  مارچ ۲۰۱۱ هالند .

  دوست عزیز و گرامی نظریات و دیدگاه خود را اشتباها به دیگر آدرس فرستادید من آنرا بجای اصلی انتقال دادم . لطفا کوشش کنید تا به آدرسی که بالای صفحه اول سایت است کلیک کنید و دیدگاه تانرا بنویسد. تشکر از حضور گرمتان . موفق باشید . مهدی بشیر

 19. بیژن باران گفت:

  روز جهانی زن

  فرا رسیدن روز جهانی زن خجسته باد بر رفیقان عدالت و حقیقت و دمکراسی. زمینیان با حفظ جشنهای ملی خود- بسوی جشنهای جهانی مانند اول ماه مه برای کارگران، ۸ مارس برای زنان، ۱۴ فوریه برای عشاق، ۲۴ اکتبر برای بنیانگزاری سازمان ملل متحد میروند. انسان ورای جنسیت و مرزها است. این آرمان و آینده انسان است. امروز در ۵ قاره سراسر زمین از هند و چین تا خاور میانه و آفریقا -دیوار شیشه ای تبعیض جنسیتی وجود دارد. پس زن و مرد امروز با آرمان انسان فردا در حرکتند.

  روز جهانی زن در ۸ مارس هر سال گامی دیگر برای رهایی زنان از تبعیض، ستم، فقر، توهین، خشونت، استثمار می باشد. زن مظهر زیبایی، مهر، شکیبایی، هوش، بارآوری، تعامل، مدارا، ارتباط، همکاری، عطوفت، تیمار کودکان/ پیران/ جانواران، محیط، صلح- رابط نسلهای گذشته و آینده روی زمین می باشد.

  نیمی از ۷ بیلیون جمعیت زمین زنان اند که با پرورش کودکان آینده زمینیان را بعهده داشته؛ با کودکان اکثریت جامعه اند. بر اساس تحقیقات در ۶ کشور آسیایی روشن شده: برای هر دلار که بر خدمات صحت باروری، ولادی، صحت نوزادان و کودکان به مصرف می‌رسد، بازدهی اقتصادی به ارزش ۴۰دلار را در پی دارد. لذا رسیدن به حقوق مدنی مدرن زنان، تنها ضامن شکوفانی اقتصادی، مدنیت، صلح ساکنان زمین است. یکی از علل عقبماندگی خاور میانه مقام زن مادون مرد مومن است. کشورهای ثروتمند خلیج فارس بخاطر این علت- خانواده و فرزندان تراز جهانی در ورزش، هنر، دانش، سیاست، فرهنگ در ۵۰ سال گذشته نداشته اند. در المپیک ورزش جهانی زنان خاور میانه، بخاطر روبنای پیشامدرن کشوری، صفر مدال دارد.

  از سده ۱۹ تا سده ۲۰ سکان پویش تاریخ در دست کارگران و جنبشهای رهایبخش ضد استعماری بود. اکنون در دست زنان است تا تبعیض را در جهان ریشه کن کنند؛ تا شعار عدالت را با کارگران در آینده جهان عینیت بخشند. زنان در راه اعتلای حقوق مدنی خود، مبارزه را با شرکت در مدیریت کلان جوامع جهانی ادامه می دهند. سیمون دوبووار می گوید: زن بت است، الهه است، مادر است، جادوگر است، پری است. اما هرگز خودش نیست. فروغ فرخزاد: آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن‌ها با مردان است. من به رنج‌هایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی عدالتی مردان می‌برند، کاملا واقف هستم. نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آن‌ها به کار می‌برم.

  بین ۱۹۰۱-۲۰۱۳ زنان صاحب جایزه نوبل ۴۵ نفر می باشند. مادام کوری ۲ جایزه در شیمی و فیزیک، دکتر شیرین عبادی در ۲۰۰۳ جایزه صلح نوبل را بردند. حقوقدانها و سیاستمداران زن جهان در سطح کشوری و سازمان ملل متحد فراوانند: کنفرانس وکلای زن در قرن ۲۱م، ۳ زن در دادگاه عالی آمریکا، انگلا مرکل- صدر اعظم آلمان، سونیا گاندی- رهبر حزب کنگره ملی هند، کریستینا فرناندز – پرزیدنت آرژانتین، جولیا گیلارد- نخست وزیر استرالیا، شیناوارتا- نخست وزیر تایلند، سیرلیف -پرزیدنت لیبریا، چینچیلا- پرزیدنت کوستاریکا، روسف- پرزیدنت برزیل، پارک- پرزیدنت کره جنوبی.

  زنان جهان در کسب و مدیریت سطح پایین تا کلان فراوانند: سینتیا کارول انگلیس، باربارا کوکس آلمان، چاندرا کوچار هند، گولر سابانجی ترکیه، ماریا راموس آفریقای جنوبی، هو چینگ سنگاپور، یافانگ سون چین. لیست طویل زنان برنده ورزشهای المپیک جهانی ۱۹۲۸-۲۰۱۲ همچون پرایس دونده جمایکا، مگی در پرش از برزیل را در بر می گیرد.

  زنان در هنر رشد پیگیری داشته اند: در نقاشی فریدا کاهلو نقاش درد و ستم بر زنان از مکزیکو، جورجیا اوکیف نقاش زیبایی نباتات و کویر غربی آمریکا، زاخارووا- بالرینای روس، ایزادر دانکن- هنرمند آمریکایی در رقص. ستارگان فیلم و خوانندگان جهانی زن فراوانند: انجلینا جولی، آشه واریا ری از هند، بیونسه، شکیرا.

 20. بصیر پاکزاد گفت:

  خداقدرتش رادروجودزن نمایش داد وبشررا ازوجود مادر برون آورد ٬ یعنی مادر یازن خدای ثانی است .

 21. کریم پوپل گفت:

  زنان افغان تا زمانی از اسارت بیرون می آیند که از پشتبانی دولت برخور دار باشند. وهم دولتی باشد که حاکمیت آن در سراسر کشور وجود داشته باشد. در قدمه دوم وحشت جنگ ختم شود. وحشت جنگ داخلی باعث گردیده که تندروان در جامعه حاکمیت داشته اهل مکتب در دفتر بازار کوچه بی ارزش محاسبه میشود. فقد علم ومکتب سپر زنان مسلمان شده میتواند. نه دین ونه مذهب.

 22. در برهه های تاریخ زن ،وارزش ومقام اجتماعی آن همه برای بدست آوردن ارزش مساویانه حق زن مبارزه در برابر مردسالاریست همانطور در مبارزه از بند وزنجیر های بیرحم وتاریک اندیش سلطه عنعنه ورواج را از هم پاره وآزادی را چون هایدی تامارا وکلارازتکین حس کرد اندشه گران اندیشه چشمه های مسیر یک سو زیر چترنور خورشید بوسعت یک دریا چون امواج خروشان در مبارزه عدالت ، مساوات وهمگرائی به پیش بسوی پیروزی میرزمیم

 23. صالحه وهاب واصل گفت:

  ارسالی: صالحه وهاب واصل
  کمپاین ” تفکر، تحریر و عمل”
  با همت و پشتکار یک گروپ کاری وطن دوست و دلسوز کشور اعم از زنان و مردان در داخل و خارج کشور، بتاریخ اول مارچ ۲۰۱۴کمپاینی زیر نام «تفکر، تحریر و عمل» ایجاد شد. هدف از ایجاد این کمپاین همانا جمع آوری نظریات مختلف هموطنان، همزبانان و همنوعان ما در بارۀ زن افغانستان میباشد و این خود گواه کلتور عالی سیاسی آنها بوده و نوید آور همکاری های بعدی شان میباشد. این کمپاین در اکثریت سایت های افغانی به دو زبان ملی کشور به نشر رسیده است. همچنان در فیسبوک بصورت فعالانه از طرف هموطنان ما تعقیب میگردد. درین هفته باز هم به تعداد اضافه تر از ۶۷ مقوله از هموطنان ما از سرا سر جهان به ما مواصلت کرده که اینک به آگاهی شما عزیزان میرسانیم. نظریات شما عزیزان به شکل ذیل در زیر باز تاب خواهد یافت. که در شروع هر هفته از طریق سایت های ۲۴ ساعت، افغان جرمن آنلاین و آسمایی نتیجۀ مقوله های هفتۀ قبلی را با شما شریک خواهیم ساخت.
  ایمیل آدرس زیر را میتوانید برای ارسال نظریات جدید و بعدی تان به ما، مورد استفاده قرار دهید.
  grupekarikampain@outlook.de

  برای محو خشونت علیه زنان باید دولت از همه اولتر تصمیم جدی بگیرید و کسانیکه مرتکب جرم و جنایت در مقابل خانم ها میشوند بسزای اعمال شان برساند .
  راضیه احمدی

  زن هم یک انسان است و نیمی از پیکر چامعه را تشکیل میدهد و باید فرقی بین زن و مرد و جود نداشته باشد. و هر دو در همه امور زندگی با هم بدون حشونت در فضای صلح زندگی زنا شویی خود را مانند دو رفیق پیش ببرند. رنده باشید.
  حنیفه جبیب

  زن موجود زیبا و قویست . زیرا زن است که همیشه قهرمانان را در دامنش پرورش نموده و به جامعه تقدیم میکند . باید با و مانند یک برده برخورد نشود.
  زهره عزیز

  مقام ارجمندی، داری ای زن = قدم در هر کجا، بگذاری ای زن = تو را در چشم من، مقدار بیش است = ولیکن حرمت هرکس به خویش است
  ملک دستیار

  « درود بر زن، درود بر مادر ، گرانبها ترین هدیۀ خدا مادر است »
  احمد ضیا احمدی

  « زن است که جهان است»
  ممتاز رحمن رحمانی

  زن افغان در طول تأریخ منحیث یک انسان نه بلکه منحیث یک امتعه تبادله شده و مورد معامله قرارداده شده است بدبختی ها و رنج های زن افغان به حدی است که نوشتن آن ایجاب یک کتاب ضخیم را مینماید خواب را از چشمان و آرامش را از زندگی هر انسان با درد می رباید.
  ر.رحیمی ثریا

  بارها با خود اندیشیده ام که اگر در دین مقدس اسلام تا این اندازه احترام و ارج گذاری به مرتبه و حقوق زنان گنجانیده شده، پس این سردمداران دین و این دولتمردان کنونی و بالاخره این هموطنان ما آیا مسلمان نیستند که برای زن کوچکترین ارزش و اهمیتی قایل نیستند؟
  ر.رحیمی ثریا

  زن مانند مرد، انسان و دارای کلیه حقوق و امتیازاتی است که مرد از آن برخوردار میباشد.
  زهرا حبیبی

  زن مانند مرد یک انسان است حق درس و تعلیم، حق رأی، حق کار، حق انتخاب همسر، حق سهمگیری در فعالیت های اجتماعی و سیاسی، حق تصمیم گیری، حق اشتراک در قدرت و کار های دولتی، حق انتخاب نوع لباس و سایر ضروریات زندگی را دارد و گرفتن این حقوق از وی گناه است.
  روشن حبیب زاده

  بدبختانه یگانه قشری که در کشور افغانستان به حالشان توجه صورت نمیگیرد و یگانه موجودی که مقدس و قابل احترام پنداشته میشود ولی از بالا ترین تا پائین ترین ارگان دولتی، به آن ارزش قایل نیست زن است که جای بسی تأسف است.
  حرمان تاجیکی

  مشکلات زن در کشور ما خیلی زیادتر و غیر قابل تحمل میباشد و این فراتر از یک محدوده تاریخ بوده و میباشد. علت این معضله به فرهنگ و سنتی بودن و دور بودن افراد جامعه از تمدن و محروم بودن از سواد میباشد.
  گلچهره یفتلی

  با صد آه و افسوس در سر زمین من (افغانستان) هر تصمیمی که در مراجع دولتی و هر مرجع دیگر در مورد زنان بی پناه افغان گرفته میشود، ظالمانه، کهنه، غیر انسانی و غیر عملیست . زیرا تصمیم نهایی در دست مردان است و سیستم جامعه مرد سالاری.
  اشرف اسدی

  . از همه اولتر باید خود خانمها صدای شان را بلند کنند و با آگاهی بکوشند تا نخست فرهنگ مردسالاری را از اذهان خود ریشه کن سازند و نگذارند این فرهنگ در ذهنیت فرزندان شان ریشه بدواند.
  کاوه شفق آهنگ

  حال ای زن ای خالق حماسه ها و معبد افسانه ها !
  کمر بر بند و برخیز از حقوق خویشتن دفاع کن. با همه ظلم و استبداد عصر از سیاهی ها برون آ- و با چراغ معرفت جامهء تقوا بتن کن – چادر عفت بسر کن – نگهدار دامنت – از شعله های سرخ بازار هوسها . راه نو دور است و دراز … شهر خوشبختی بنا کن . منزل مقصود آنجاست – شهر -خوشبختی فرزندان تو . ای مادر ! ای سمبول مهر و عاطفه … الگوی ایثار و وفا – ای کمال خلقت انسان در روی زمین. ای مادر ! ای زن !.
  جلال پیروز

  هنگامی که روح در تو دمیده می شود …در شکم یک زن هستی…هنگامی که گریه میکنی در آغوش یک زن هستی…
  هنگامی که عاشق می شوی در قلب یک زن هستی…زن امانت است…نه برای اهانت
  معصومه کوهستانی

  به زنی که هم مادر است هم خواهر هم همسر هم عزیز، هم دوست هم غم شریک و هجران شریک ، مهم تر از همه یک انسان است. زنی که هر روز شلاق می خورد، به خود آتش میزند و صدایش شنیده نمی شود باید بگویم که هیچ انسان مستحق درد کشیدن نیست انسان برای شکنجه شدن به دنیا نیامده انسان برای شاد بودن و آزاد بودن به دنیا آمده به امید روز که دگر خشونت علیه هیچ زنی‌ نشود و هم بداند که بدون زن زندگی‌ نا ممکن است
  آصف اکبری

  در سر زمینی که زور سخن میگوید، جهل حاکمیت دارد ، شلاق رهنما، و سنگ نوازشگر است نابودی در لجنزار گمراهی و وحشت و هزاران درد بی التیام دیگر یک پدیدۀ حتمی و یک حقیقیت انکار نا پذیر است
  فرهاد شهسوار

  آوردن تحول و شکستاندن زنجیرۀ سلطۀ مردسالاری با زور و یا از طریق وضع قوانین و اقدامات دولتی آنهم بصورت فوری و عاجل نتیجۀ بدتر بار می آورد. عکس العمل های شدید در برابر تحولات عصر امانی شاهد این مدعا است، طوریکه نه تنها موجبات سقوط آن رژیم را فراهم کرد، بلکه راه تحول را نیز برای چند دهه دیگر در کشور بست. توسل بزور و فشار در دورۀ کمونیستها عین حالت را پدید آورد و سیاستهای ناعاقبت اندیشانۀ آنها افکار مخالف را به شدت تقویه کرد، چنانکه وضع قیود تنظیم های افراطی و طالبان برزنان کابل عکس العمل در برابر همان روش ها بود.
  سید عبد الله کاظم

  انسان ورای جنسیت و مرزها است. این آرمان و آینده انسان است. امروز در ۵ قاره سراسر زمین از هند و چین تا خاور میانه و آفریقا -دیوار شیشه ای تبعیض جنسیتی وجود دارد. پس زن و مرد امروز با آرمان انسان فردا در حرکتند.
  بیژن باران

  من زنم، من مادرم، من خواهر دلسوز و مهربان تو ام، من موجودی ام سراپا لطف و محبت و شفقت و کرامت. مرا به نام انسان بشناس، حقم را نا بخردانه پایمال مکن، جهالت ات را صبغۀ دینی مده که الله پاک مرا مخلوق خود و مساوی با تو دانست، به من حق داد که روی باز در کنار تو دور خانه اش بگردم و طواف کنم و خدایم نگفت که کسب علم تنها بر مرد فرض است، خدایم دانایی و آگاهی زن و مرد را روشنایی و فرخندگی حیات شان خواند و در کتاب مقدسش گفت که در برابر مادر به قدر اوف سخن مگو.
  عارف عباسی

  عدم امضاء قانون جزا در برابر خشونت های فامیلی از سوی رؤسای “زن ستیز” که مدت هاست معطل قرار داده شده
  است، این خود اهانت و ستم بزرگی است در برابر زنان مسلمان که نزد خداوند(ج) و ملت جوابگو بوده، قابل بخشش
  نمی باشند.
  ملیحه نایاب

  زن را نه جنس دوم، نه قشر مظلوم، نه سیاهسر، نه بیچاره و امثال آن خطاب نمایند، بل زن را باید زن خطاب کنند. زیرا این باید یک افتخار جنسیتی برای یک زن باش نه مایه ضعف و ناتوانی او ما باید از طبیعت و سرشتی که خداوند به زن داده است، به صفات عالیه و نکاتی که توجه بر آن قابل بحث است، بپردازیم. ما زن را نظر به مقاومت وجودی و ظرفیت روحی و روانی که دارد افتخار گونه زن بنامیم. پس این وظیفۀ ماست که زن را زن بنامیم و از قدرت و توانایی اش را که مباهات میکند تعریف نمائیم
  گلچهره یفتلی

  زنان و مردان اگاه و روشن دیارم را میشناسم با انکه سنگ این داعیه را بر سینه میکوبند اما هنوز هم در زندگی شخصی خود دچار و وابسته به این سنت گرایی اند .
  نزهت

  به نظر من مرد زمانی به کمال مطلوب دست مییابد و به سرمنزل سعادت و نیکبختی میرسد که: تربیت ببینید، علم و ادب بیاموزد، تحصیل کند، در درک و شناخت خودش و رموز زندگی آگاهی حاصل کند، تجربه با ندوزد، تا بالاخره محکم، آزموده و پخته گردد. مسلمأ که رفتار و کردارش در مقابل زن و افرادیکه در چهار اطرافش قرار دارند به سعادت توفیق دست می یابد. زمانیکه مرد را در این سطح بیابیم معلوم دار که مشکلات زندگی به آسانی حل خواهد شد.
  آشا ابوی

  مادر نمــای قدرت دنیـــای خلقـــت است = مادر به ما ز ایــزد یکتاــا فضیلت است
  فـردوس را بــــه زیر قدمهـــاش مانده رب = کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است
  ولی امیری

  زنی که در زندگی دخترش، آرزوهای برآورده ناشدۀ زندگی خودش تکرار نگردد، آن زن را میتوان به عنوان قهرمان و بهترین مادر تحسین نمود.
  عبیده قریشی

  خواهران با شهامت افغانم در افغانستان و خواهران مسافر از وطن!
  الی رسیدن به اهداف نهایی تان، در یک سنگر با قدم های استوار و با عزم راسخ برای اعاده و حفظ حقوق تان تلاش
  نمایید. به موفقیت های بدست آوردهتان درین راه افتخار نموده و با اینهمه وظایف مشکلی که پیشروی تان وجود دارد
  در هر کجایی که هستید، همدیگر را با همه امکاناتدست داشتۀ تان کمک و پشتیبانی نمایید. با دعا های مادرانه و خواهرانه
  عبیده قریشی

  حقیقت زن، حقیقت هستی انسان است، بطن زن مهد آفرینش انسان، آغوش زن آرامگاه انسان، شیر پستان زن وسیلۀ تغذیه انسان، دست زن نوازشگر انسان و قلب زن میعادگاه عطوفت و مهربانی و عشق است. ازین حقیقت چشم پوشی نمی توان کرد.
  صالحه وهاب واصل

  ما تا حال به انسان که مفهوم مشترک زن و مرد است، اندیشیده ایم و از کارنامه های انسان که همانا پیشرفت افکار
  و ذهنیت ها، پیشرفت تکنالوژی صنعت، اقتصاد و غیره سخن می زنم.
  آیا گاهی بدین باور داشته ایم که در پشت پرده های این سیر تکامل جامعه بشری، زن نقش برجسته تر و والاتری نسبت
  به آنچه تصور می کنیم، داشته است؟
  فرزانه ف.

  روز زن به این امید خجسته باد که : هیچ نو تولدی به جرم دختر بودن کشته نشود.هیچ دختری کمتر از برادرش دیده نشود.هیچ دختری از رفتن به مکتب ممنوع نشود.
  اعطا امین

  امروز در خانه دختر = بچه فردا در جامعه زن = مرد
  قیس کبیر

  مـــــرا آنـــچــه خـلــق شـده ام بشناس و به حـقم احترام کــن، مــن حـق تـرا به حیث انسان، به حیث همسر، فـرزند و برادر و همنوع، محترم می شمارم ، مــن مــال و ملک تـو نـیـم و هیچ نقصی در خلقت مـن نیست اگر ســـد راهـــم نشوی بسی کارها را از تــو بهتر و سنجیده تــر انجام می دهـــم و مــن موجود صلح و محبت و دوستی ام، نـــه جنگ جـــو و خون خــــوار. مـــرا بشناس و بـه حـقــم نـــاروا مکـــن.
  عارف عباسی

  جهل برنده ترین تیغیست که با ممانعت دختران ما در مکتب با دست خود به گردن دختران معصوم خود گذاشته ، می کشیم و مرگ تدریجی به ایشان هدیه میکنیم.
  صالحه وهاب واصل

  پس زنان در قدم اول آگاه گردند و خود اراده کنند. زنان بدون ارادۀ خودشان نمی توانند آزاد گردند. هر وعده ایکه بدون اراده و آگاهی زنان داده شود بجایی نمی رسد.نباید منتظر کسانی باشند که آزادی را برای شان هدیه دهند بلکه آزادی شان را خود به دست آورند
  فرزانه . ف

  هدف از خلقت انسانها، طی مراحل و زندگی کردن در این دنیاست، تا به کمال رسد. آیا میتوان با خود برتر دانستن و حقیر شمردن مادر، خواهر، همسر و دختر خود به معراج انسانیت و آدمیت رسید؟

  گلچهره یفتلی

  زن مظلوم و محکوم افغان در روز هشتم مارچ که جامعه جهانی روز زن را با عظمت مقام والای مادر، همسر، خواهرودختر تقدیر نموده و تهنیت میگوید، در تاریک خانۀ سرنوشتی که جنگ سالاران ، مرد سالاران واغماض اولیای امور، با پامال جسورانۀ حقوق او، رقم زده است، نو میدانه میگرید ومیگرید ازدیاد روز افزون خشونت، بلای بیدرمان زن افغان، از عدم بازخواست و فقدان عدالت قوس صعودی دائمی را به پهنای سرزمین ما می پیماید
  ملالی موسی نظام

  زن خالق است در نقش مادر ، معشوق است در نقس همسر، فرشتۀ مهربان است در نقش خواهر، لخت جگر است در نقش دختر… آیا ستم درحق این نعمت خداوندی گناه نیست.
  صالحه وهاب واصل

  فشار و قیودات یگانه دلیل از بین بردن این خشونت ها نیست بلکه بر عکس شیرازه ای بسیاری از خانواده ها را از میان خواهد برداشت پس نظرم اینست تا این پروسه نه با سرعت و تشدد بلکه با نرمش در دراز مدت عملی گردد و تاکید مینمایم تا هردو هم مرد و هم زن باید امادگی و اگاهی کامل حاصل نمایند.
  نزهت

  بیسوادی گرهِ اساسی سر کلاوۀ دست یابی به آگاهیست، بیائید این گرهِ مستحکم را با تیغ علم و دانش بریده از بین ببریم.
  صالحه وهاب واصل

  در این ‌خانواده‌ها، دستور دهنده، مرد و دستور گیرنده، زن می‌باشد. مردها معمولاً زنان را بخش از حریم خصوصی شان می‌دانند. این‌نگرش باید به نفع برابری تغییر بخورد و زن دیگر به عنوان «حریم خصوصی» تلقی نگردد.
  عبد الشهید ثاقب

  محو خشونت علیه زنان افغانستان هردولت که باشد درابتداء باید قوانینی را وضع کند که درآن ، محو خشونت برعلیه زنان وبه متخلفین آن جزای سنگین درنظر گرفته شود و ارگانهای مربوطه درحفاظت و تطبیق آن نه تنها درمراکز ولایات وطن بلکه دردوردست ترین نقطۀ کشور با همکاری مردم محل تلاش و مسئولیت پذیر باشند .
  عزیزه عنایت

  خداوند انسان را آفرید در دو جنس مذکر و مؤنث تا مکمل همدیگر و هستی آفرین باشند .
  واهب

  خداقدرتش رادروجودزن نمایش داد وبشررا ازوجود مادر برون آورد ٬ یعنی مادر یازن خدای ثانی است.
  بصیر پاکزاد

  نمیتوانم کلامی در مورد اش بنویسم و عاجزم، فقد از خداوند میخواهم که خـدایا بالاتر از بهشت هم داری..؟ برای زیر پای مــــــــادرم می خواهم.
  ولی امیری

  زن تنه درختی است که مرد شاخه های آن و اطفال برگها و میوه هایش , وقتی تنه درخت مریض و ضعیف باشد شاخه ها هم ناتوان میشوند و میوه ای هم نخواهد بود. پس باید آموخت که که استوار بود و پایدار و قوی و فهما ند که نباید تبر بر ریشه خود شد. بالا بردن سطح آموزشی و فهم زنان و مردان و روشن سازی مسایل میتواند راه کاری باشد برای داشتن جامعه ای روشن و دور از خشونت .
  سومایه فروتن

  من زنم ، مادر ، خواهر دختر و نیم پیکر جامعه پس ارزش و مقامم برابر و مساویست به تو ای مرد مرا ضعیف مه پندار چون تو بی من و من بی تو در اجتماع مؤثر واقع نخواهیم شد.
  سارا بشیر نظامی

  زن متاع نیست که ارزش والا برایش قایل شوم بلکه مقدس است اما با تجارب و بررسی کلی که از کشورم دارم در جامعه ای سنتی و اسلامی ما این پدیده ای زشت خشونت علیه زنان را نمیتوان در کوتاه مدت تأمین نمود بلکه زمان طولانی میخواهد و انهم وابسته به رشد سطح اگاهی همه اقشار جامعه است اندم این پدیدۀ عدم خشونت به خودی خود از میان خواهد رفت اما بر خورد های فعلی نتنها انرا نکاسته بلکه شدید تر هم ساخته است .
  نزهت

  نوشته از استاد قیوم بیسد (مرد بزرگ تیاترافغانستان ).
  …و خداوند زن را آفرید ازقبرغهء چپ مرد ! این مقدربود ؟ عدالت بود ؟ یا اینکه قضا بیدادکرد ؟ یاکه زن مادر شدو تربیت اولاد کرد ؟ زندگی درجنبش آمد خانه را آباد کرد …. یا – باخشونت مردجاهل هستی را بربادکرد ؟
  جلال پیروز

  نام خداوند متعال پیوند دهنده دلها/ به نظر من در هر ناحیه دفتری ایجاد شود برای مشوره و حل اختلافهای خانوادگی و این دفاتر متشکل از چند حقوقدان باشد که صلاحیت حکم و محکومیت ناقضان حقوق انسانی چه زن و چه مرد را بررسی کند و برای متخلف جزای معین را اعمال کند. در ضمن یک کارگاه آموزشی هم داشته باشد تا افراد و حق و حقوق خود را به درستی بشناسند و به همدیگر خود ظلم و جفا رواندارند.
  یونس

  روز جهانی زن در ۸ مارس هر سال گامی دیگر برای رهایی زنان از تبعیض، ستم، فقر، توهین، خشونت، استثمار می باشد. زن مظهر زیبایی، مهر، شکیبایی، هوش، بار آوری، تعامل، مدارا، ارتباط، همکاری، عطوفت، تیمار کودکان/ پیران/ جانواران، محیط، صلح- رابط نسلهای گذشته و آینده روی زمین می باشد.
  بیژن باران

  زنان افغان تا زمانی از اسارت بیرون می آیند که از پشتبانی دولت برخور دار باشند. وهم دولتی باشد که حاکمیت آن در سراسر کشور وجود داشته باشد. در قدمه دوم وحشت جنگ ختم شود. وحشت جنگ داخلی باعث گردیده که تندروان در جامعه حاکمیت داشته اهل مکتب در دفتر بازار کوچه بی ارزش محاسبه میشود. فقد علم ومکتب سپر زنان مسلمان شده میتواند. نه دین ونه مذهب.
  کریم پوپل

  از تجربۀ وظیفه ام به حیث دکتور ولادی نسایی میتوانم با تاثر بگویم که آنچه از زن افغان در ختم یک روز زنده گی اش باقی میماند یک مریض و در ختم پنجاه سال زندگی اش تنها یک جسد است.
  زرغونه عبیدی

  هرگاه سهم فزیکی زن را در جامعۀ خویش ۵۰ فیصد قیاس نمائیم، لازم مینماید، تا سهم اجتماعی وی در امور محتلف جامعه نیز به همان پیمانه باشد
  شیما غفوری

  در نظام فکری دین اسلام، زن جایگاهی رفیع و مسئولیت¬های بزرگی دارد، که اگر در جایگاه اصلی خود که همگام با ساختمان وجودی اوست، قرار گیرد، بسیاری از مشکلات خانواده و اجتماع حل می‌شود. اما اگر از این جایگاه جدا شود در قربانگاه شهوت پرستان بی‌درد، در پشت پرده‌های نفاق و در پوششی زیبا بنام آزادی، قربانی می¬شود.
  زهرا فروغ

  زن اولین معلم طفل ، عشق واقعی شوهر میباشد ، باید رهبر جامعه نیز باشد .
  ابراهیم شمس

  مشکل زن افغان، حد اقل مشکل نیمی از جامعه است. مشکل نیم نفوس جامعه موضوع اساسی و عمده بشمار میآید و نوعیت حل آن در رشد و انکشاف اقتصادی و رفاه اجتماعی مملکت تعین کننده میباشد
  شیما غفوری

  زنان دانا ، فرزندان صالح تربیت کرده، جامعه سالم و با سعادت را تامین و تضمین میکنند .
  ابراهیم شمس

  – زن قلب بشریت است زن پایه گذارتمدن است زیبایی زن را درفطرتش باید جست نه دررخسارش زن را احترام داشت و اورا درمقامش گذاشت.
  ستانیکزی

  د بشر د حقوقو د جهانی اعلامیی لمړۍ ماده وایی، ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځی او د حقوقو او حیثیت له پلوه یو د بله سره مساوی دی نو ولې ښځه د افغانستان په تاریخ کې د محرومیت او مظلومیت سمبول دی او د هېواد په ډیرو سیمو کې د مرئیتوب ژوند تیروی او د نرواکۍ سیستم هغو ته د بندیتوب کړۍ اچولې دی؟.
  گران

  – که څوک د ښځو د آزادۍ او حقوقو مدعی وی، تر هرڅه د مخه باید پخپل کور کې د خپلې ښځې، خور او مور حقوقو او آزادیو ته غاړه کیږدی.
  نور محمد غفوری

  که څوک د انسانیت د احترام دعوا کوی، نو ښځې ته باید احترام ولری.
  نور محمد غفوری

  زن بعد ازین که مخلوق خدا و یک انسان است ، خود خالق بشر است.
  واهب

  زن اساس گذار تعلیم و تربیت در یک خانواده است، خانواده جز یک اجتماع و یک اجتماع جز یک ملت.. پس مقام اساس گذار ساختاری تعلیم و تربیت یک ملت را باید ارج گذاشت.
  صالحه وهاب واصل

  به نمایندگی از گروپ کاری کمپاین یکبار دیگر از همه دست اندر کا ران سایت های میزبان( افغان جرمن آنلاین، ۲۴ساعت، آسمایی) و همه سایت های وزین و محترم دیگری که ما را در زمینۀ نشر مقوله ها یاری میرسانند اظهار سپاس و تشکر نموده مؤفقیت مزید شان را تمنا میکنم.

  با حرمت
  صالحه وهاب واصل

 24. محمدیوسف جلال گفت:

  زنان این وطن مردان مردند
  به روز جنگ ناهید نبردند
  ولی دردا که ازبی دردی ما
  گرفتار هزاران رنج ودردند

 25. ررغونه عبیدی گفت:

  گروپ کاری کمپاین ” تفکر، تحریر و عمل”
  اندیشه های شما در مورد زن
  با کمال مسرت باید گفت که اهداف کمپاین ” تفکر، تحریر و عمل” ” از لحظۀ معرفی تا حال با توجۀ قابل ملاحظه به استقبال مواجه گردیده است.
  با ابراز امتنان از پوهندوی شیما جان غفوری و صالحه جان وهاب واصل، اینک من هم باجمع آوری نظریات خواننده گان در هفتۀ سوم فعالیت این کمپاین،در پهلوی معرفی پیامهای رسیده در فیسبوک، کوشیده ام تا نگاۀ خواننده را با ذکر بخشی برگزیدۀ از بعضی بحث ها، پیام ها، تحلیلات،پیشنهادات و انتفادات در سایت های انترنیتی افغانی با ذکر منابع نشرشان، به اهمیت نهفته درین مطالب نوشته شده جلب نمایم:

  http://www.afghan-german.com بخش های بر گزیده ازویب سایت

  جوامع پیشرفتۀ بشری استوار برتجربیات علمی و عملی، زنان ومردان را دو روی یک سکه درجامعه میدانند. همانطوریکه مردان نیاز به پشتیبانی زنان در کلیه امور اجتماعی بنابه وظایف، دارند و بدون همکاری زنان زندگی اجتماعی برایشان مشکل میشود، به همان پیمانه زنان نیز همکاری و پشتیبانی مردان را در همۀ امور زندگانی اجتماعی ضرورت دارند و آنهاها را درادای وجیبۀ انسانی شان ملزم میدانند.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ شیما غفوری

  نظر من این است که طرح موضوع “نهضت نسوان” یا آزادی زنان در افغانستان بشکل بسیار اشتباه آمیز آن از همان آغاز بشکل قشری طرح و مورد تبلیغ و اجرا قرار گرفته است. از نظر من این بزرگترین اشتباه اعلیحضرت امان الله خان بود که بشکل دستوری زنان سنتی و محافظه کار افغانستان را مکلف به نپوشیدن حجاب ساخت. همچنان این اشتباه در زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و سردار محمد داود خان دنبال شد. طبق این روحیه زنان افغان مکلف به پوشیدن نوع خاص لباس به پیروی از فرهنگ غرب برای غرب سازی مردم در ادارات دولتی شدند و دختران مکاتب مکلف به پوشیدن یونیفورم معینه دولتی شدند. در مراکزی از قبیل بعضی سینماها و هوتل ها کسی بدون پطلون و یخن قاق حق ورود را نداشتند و مامورین دولتی به هیچصورت نمی توانستند با پیراهن تنبان و لنگی بکار بپردازند. چرا؟ و چرا از نوع پوشش شخصی مردم یک مساله دولتی و سیاسی را خلق کرد و چرا باید از آن بحیث “مدرنیتی” و “نهضت” و “آزادی” یاد کرد؟

  بخش بر گزیده از نوشتۀ انور بلوچ

  http://www.afghan-german.com

  رسانه های کنونی در باز تولید تبعیض نقش موثری دارند. زنان در نقش های که برای آنها در فلم تئاتر، موسیقی، کارتونی و اشکال مختلف هنر رسمی و جنسیتی درجه بندی شده و در باز تولید نابرابری و تبعیض جنسیتی نقش دارند. همه روزه در جهان ضد ها هزار اثر هنری تولید می شود که بازتولید تبعیض را تداوم می بخشد.
  تفسیرروایت های مذهبی در جامعه و زن ستیزی واگیر و گسترش اندیشه های کهن در امر باز تولید تبعیض جنسیتی سهم برجسته ایفا می کنند.

  بخش بر گزیده از نوشتۀ شیما غفوری
  http://www.afghan-german.com

  اگرچه هشت مارچ فقط یک روز است، ولی به حیث روز همبستگی زنان در مبارزۀ حق و عدالت رول خویش را بازی مینماید. تا زمانیکه در اجتماعات انسانی تبعیض و تظلم وجود داشته باشد، این روز باید تجلیل گردد. علاوتاً تجلیل یک روزه از قشری، مسلکی و یا مقامی به مفهوم یکروزه بودن احترام آنها نمیباشد. به طور مثال روز معلم اگرچه درسال یک روز تجلیل میگردد ولی شخصیت معلم همه روزه قابل احترام میباشد. پس روز همبستگی جهانی زن نیز چنین نقشی را دارا میباشد. ما زنان افغان به خوبی میدانیم که تجلیل از این روز برای ما چه اهمیت بزرگی را دارد. این روز بهانۀ است که حداقل یک مرتبه در سال مسئلۀ زن در محراق توجه یک تعداد بیشترمردم قرار میگیرد.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ شیما غفوری
  http://www.afghan-german.com

  سیاست های حکومتی افغانستان چرا به بهانه “مدرنیتی” و “ترقی” و “آزادی” از هیچ مشکل آفرینی کرده و چرا بجای توجه به اصل موضوع خود را در مسائل شخصی مردم درگیر ساخت؟ اگر زمانی رجل سیاسی افغانستان با فرمان و تهدید زنان افغان را باجرای این یا آن کار شخصی مکلف می ساختند در عکس العمل با آن مجاهدین و طالبان با زور شلاق و قمچین خواستند مردم را با جبر و زور راهی جنت سازند! چرا؟ چرا مجاهدین افغانستان ظرفیت و توانائی دیدن یک زن بدون حجاب را ندارند؟ چرا نمای تار موی زن این مجاهدین راه خدا را به بیراهه بکشاند اگر براستی هم این مجاهدین راه دین ایمان و عقیده خلل ناپذیر اسلامی داشته باشند؟
  محمد انور بلوچ

  http://www.afghan-german.com

  وقتی شما حقوق زن را ارزیابی می فرمائید، لطف نموده بفرمائید که کدام معیار را مد نظر دارید. آیا هدف شما ارزیابی حقوق زن در چوکات “اعلامیه جهانی حقوق بشر” است یا در چوکات “حقوق اسلامی” و “سنت های پسندیده افغانی”!؟ زیرا این دو پدیده در تصادم با همدیگر قرار می گیرند. آیا شما می خواهید بحیث یک مسلمان متدین مطابق سنت های پسنیده افغانی باشید یا می خواهید خود را تغییر دهید و مطابق ارزشهای حقوق بشری و اعلامیه جهانی حقوق بشری خود را عیار سازید؟

  بخش بر گزیده از نوشتۀ انور بلوچ

  http://www.afghan-german.com

  بخش های بر گزیده ازویب سایت http://www.afghanasamai.com

  خوب خواهد بود تا با مطالعۀ تاریخچهٔ روز همبستگی زنان جهان، ایثار و فداکاری های زنان را ارج گذاریم و مقالات علمی- تحلیلی زنان افغان را مطالعه نموده تا بدانیم که زنها خود صدای خویش را در مقابل ظلم و استبداد خانوادگی و اجتماعی بلند نموده اند و در عمل هم مصروف کار و پیکار متداوم میباشند. در اینجا باید تذکر بعمل آید که وظیفۀ جد و جهد بر علیه ظلم و استبداد و در راه رفاه خانوادگی و عدالت اجتماعی موضوع عام است که مربوط به تمام افراد جامعه میگردد و سرحد مردو زن را نمیشناسد.
  از نوشتۀ پوهندوی شیما غفوری
  http://www.afghanasamai.com

  من بر این باورم که بجای اینهمه داد و فریاد کردنهای تصنعی و الکی در هشتم مارچ، بهتر خواهد بود که آگاهانه برای ریشه کن کردن فرهنگ مرد سالاری و زن ستیزی “عمل” کنیم. از گپ های کوچک اما موثر آغاز کنیم، مثلاً متوجه استفاده ی اصطلاحات روزمره باشیم زیرا همین اصطلاحات کوچک، فرهنگ یک نسل بزرگ را می سازند. از همه اولتر باید خود خانمها این صدا را بلند کنند و با آگاهی بکوشند تا نخست فرهنگ مردسالاری را از اذهان خود ریشه کن سازند و نگذارند این فرهنگ در ذهنیت فرزندان شان ریشه بدواند. با چند مقاله ی شعار گونه و چند شعر تکراری برای موقف زن، نه احترامی به انسانِ زن کرده ایم و نه هم گامی بر داشته ایم برای بهبود وضعیت زن در جامعه.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ کاوه شفق آهنگ ” هشتم مارچ تجلیل از زن یا اهانت بر زن؟”
  http://www.afghanasamai.com

  هشت مارچ یک سنت انقلابی و ضد تبعیض جنسیتی است.
  هر عملی که به تقلیل و نابودی امر تبعیض وافشای نا برابری جنسیتی کمک کند، عمل انسانی است. ۸ مارچ و شرکت در تظاهرات، اعلام همبستگی در مبارزات زنان و نشان دادن ستم جنسیتی وتلاش برای دنیای بهتر بخش ازاین مبارزات اجتماعی برای رهایی زن می باشد. برای زنان هیچ اهانت بزرگتر از تبعیض به خاطر تفاوت جنسی نیست. اگر قرار باشد از زنان هتک حرمت شود باید همه روزه هشت مارچ را تجلیل کنیم و درهمه روز ها مطالبات ۸ مارچ را مشترکن فریاد بکشیم و به آپار تایید جنسی و تبعیض جنسیتی نه گفته و پایان دهیم.
  بخش بر گزیده از نوشته ی زلمی کاوه
  http://www.afghanasamai.com

  زنان روشانی در مراسم و مجالس دینی یک جا با مردان اشتراک میورزیدند به خیرالبیان و مقصود المونین گوش میدادند و خود نیز در وعظ ،‌ تبلیغ و دعوت فعالانه سهم میگرفتن سهم و مقام زنان در جنبش روشانی و نقشی که آنان ایفا میکردند ،‌ به خصوص با توجه به شرایط آن زمان یک سرکشی و عصیان علنی در برابر نظام و عنعنات و رسوم حاکم آن وقت بود .
  بخش بر گزیده از نوشتۀ اکبر کر گر “جنبش روشانی و مقام زنان”
  http://www.afghanasamai.com

  وقت آن است تا نقاب ها بر افتند و پشت تبسم های دیپلماتیک، گفته های شیرین و کلیشه یی، و لباس های رنگارنگ، خشونت، بدرفتاری، و سوءاستفاده ها دیده شوند. تاریخ مصرفِ دل خوش کردن به یک روز، و آن هم به چند جمله و شعر کلیشه یی، و آن هم در بارۀ ارزش زن به عنوان مادر، گذشته است. از هر زاویه ی که به این رویکرد بنگریم، در آن نقص و عیب فراوان می بینیم. نشود که مصداق این گردیم: خانه از پای بست ویران است/ خواجه در بند نقش ایوان
  بخش بر گزیده از نوشتۀ اسماعیل درمان” وقت آن است تا نقاب ها بر افتند
  http://www.afghanasamai.com

  ایدیولوژی جدایی زنان و مردان در محیط مکتب و مدرسه همه نماد ها ی از آفریده های جاویدانه سازی تبعیض جنسیتی و جنس دوم سازی انسانها در جامعه به حساب می آید.
  بنا براین باز تولید ارزشها و ایدیولوژی تبعیض جنسیتی بازتاب از ساختار و کنش های است که نماد های آن در زبان و رفتار شهروندان دیده می شود. واین ارزشها درجامعه حضور دارند و برای تولید و انباشت بی عدالتی جنسیتی کمک می کنند.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ زلمی کاوه
  http://www.afghanasamai.com

  برای مبارزه با ارزش های فرهنگی زن ستیزیکه در کانون بی عدالتی خانواده تولید می شود باید کار های ساختاری تر و فرا فردی تری انجام داده شود. درست است که تنها تجلیل ازیک روز کافی نیست ولی یک روز اعلام همبستگی جهانی نشانه گرفتن امر نابرابری برای بشریت پیشرو و به خاطر جهان فارغ از تبعیض جنسیتی است.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ زلمی کاوه
  http://www.afghanasamai.com

  زنها روز تان مبارک و همه روز ها، روز شما باد !
  شما که نه از من کمتر و نه از من بیشترید روز تان مبارک !
  من هنوز هم شرمنده ام که همجنس های من نمیتوانند عظمت و بزرگی شما را ببینند…

  بخش بر گزیده از نوشتۀ شکیب سالک
  http://www.afghanasamai.com

  مرد هایی باید عوض شوند که القاب … شان یک صفحه را سیاه میکند و از پیشرفته ترین دموکراسی ها حرف میزنند ، و در پیشرفته ترین دموکراسی ها زنده گی می کنند و نام زن شان را در اسناد پناهنده گی میگذارند «مستوره» و در مهمانی مردانه آخر هفته پیک های خود را به افتخار پیروزی اسلام و شکست کفار جنگ می دهند.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ شکیب سالک
  http://www.afghanasamai.com

  مرد هایی باید عوض شوند که مقاله ی «حقوق زن در اسلام » را مینویسند و بعد برای رفع خسته گی ناشی از نگارش میروند ساحل بحر و با تماشای پیکر برهنه ماهرویان غربی خسته گی رفع میکنند.
  مرد هایی باید عوض شوند که هنوز زن را در جمع مایملک خود حساب میکنند و توقع دارند اجازه هر حرکتی و فعالیتی را باید از او بگیرند.
  میخواهم مرد هایی عوض شوند که در پیشرفته ترین دموکراسی ها ، از زن دوم خود ، به نام خواهر خود نگهداری میکنند .
  بخش بر گزیده از نوشتۀ شکیب سالک
  http://www.afghanasamai.com

  میخواهم مرد هایی عوض شوند که پسران شان نامهای بزرگی داند رستم و سهراب و آشیل و حمزه و علی و سردار و اما دختران شان نام ندارند و اگر دارند هنوز هم «ضعیفه و عاجزه و مستوره» است. شرم مان باد که هنوز از گرفتن نام دختران خود «غیرت» ما لکه دار میشود و نام همسر ما هنوز هم باید مستور و مستوره بماند.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ شکیب سالک
  http://www.afghanasamai.com

  خوشباورانه و شاید غیرمسولانه است که تصور شود با تأدیب و چند گزارش رسانه یی در یک جامعهِ مردسالار با بافت ارزشی حاکم در آن، مسیرِ مدارا و پذیرش جایگاه انسانی زن شکل خواهد گرفت و یا امید بستن به اینکه ارزشهای زنستیز خانواده گی و اجتماعی با جبر و اعمال قانون از میان بروند و دگرگون شوند، یک رویکرد سرسری و غیرجدیست. مجازات و برخورد قانونی شاید در پهلوی خوبی هایش، به پیامدهای نسنجیده ی دیگری منجر شوند. مجازات یک مرد برای شکنجهِ یک زن، نه تنها رابطه میان آندو را کاملاً از بین میبرد که زن را با چالشهای اجتماعی دیگری نیز سردچار میسازد.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ کامبیز رفیع
  http://www.afghanasamai.com

  آنها اگر با شناخت فعلی از مفهوم “مردیت”، از حقوق زن دفاع میکنند، در نظر خود و در انظار دیگران چیزی از اصالت جنسیتیِ خویش را به مصرف گذاشته اند. در بیرون از خانواده و در مباحث کلی حاضرند چیزهایی درین مورد بگویند، اما جایی که حرف با عمل تلاقی میکند، روشنفکرترین مرد حاضر نیست در روابطاش با زن اندکترین امتیازی را به او قایل شود و اگر هم شود، ترس از آن دارد که در بیرون از محیط خانواده از آن اطلاع یابند.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ کامبیز رفیع
  http://www.afghanasamai.com

  درک مردها از موقعیت اجتماعی و هویت جنسیتیشان را میتوان از راه آموزش جمعی و رسانه ها به جامعه آموخت. ارزشهای مرتبط با این حوزه اگر با ذهنیت “مدرن” طوری پیوند بخورند که زنستیزی خصلت انسان های پس مانده و از ویژه گی های روستانشینی تلقی شود، حداقل مردهای باسواد و شهرنشین با صداقت و اشتیاق بیشتر برای تأمین حقوق زن پیشقدم خواهند شد. همنوایی میان شناخت از هویت مردانه و دفاع از حقوق زن سنگبنای اصلی تأمین جایگاه انسانی زن در یک جامعهِ مردسالار را رقم خواهد زد.

  بخش بر گزیده از نوشتۀ کامبیز رفیع http://www.afghanasamai.com

  به باور من، درس های تلخ تاریخی نشان می دهد که تا آن گاهی که مساله یی به نام حق زن، در اعماق جامعه و به وسیلهٔ خود زنان راه باز ننماید و نهادینه نگردد، ما شاهد این فراز و نشیب ها خواهیم بود.
  این کار جز به وسیله گسترش آگاهی ـ‌ به وسیلهٔ خود زن ـ در خط روشنگری صورت گرفته نمی تواند.
  به باور من این به خود زنان مربوط است ـ نباید دیده به راه مردان باشند ـ تا از کوچک ترین امکان و روزنه یی برای بالا بردن سطح آگاهی زن، بهره بگیرند.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ صدیق رهپو ” جنبش رهایی و آزادی زن ”
  http://www.afghanasamai.com

  با اندوه ما می می بینیم که چی در داخل و چی و در خارج کشور، موج تندی از خرافه ها ـ به رنگ های گونه گونه از نذر بی بی گرفته تا عروسی های پُرخرچ، بند بستن و به زیارت رفتن ـ تن و جان مردم ما، به ویژه زنان را در چنگال ویرانگرش می فشارد. این جای شگفتی است که در این خط، زنان بیش تر از مردان برای نگه داری جهل، خرافه و سنت های ویرانگر و پوسیده، تلاش می نمایند. نگاه ساده به هر خانواده، عمق این فاجعه را به ویژه در خارج کشور، نشان می دهد. مردان با استفاده از این پاشنه ها و نقطه های ضعف و ناتوانی زن، بر اریکهٔ فرمانروایی از خانه تا ارگ نشسته اند و به بهره برداری ادامه می دهند.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ صدیق رهپو ” جنبش رهایی و آزادی زن ”
  http://www.afghanasamai.com

  اگر تغییر ذهنیت مرد در قبال شناختاش از خود و از زن و مهمتر از آن، تغییر ذهنیت زن نسبت به خود او هدف باشد، شاید بتوان در درازمدت به فرهنگ واقعاً برابریآفرین میان زن و مرد دست یافت.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ کامبیز رفیع
  http://www.afghanasamai.com

  بر زنان آگاه است تا چراغ خرافه زدایی را با دست های بلند خویش در ده ده، قریه قریه، شهر شهر و حتا خانه به خانه ببرند تا این اهریمن را به دست نابودی بسپارند.
  به باور من به ترین راه دست به دست هم دادن زنان در همه جا ـ داخل و خارج ـ می باشد. بدون یک جا شدن و به راه انداختن سیلاب نیرومند همبستگی، تک قطره ها می خشکند و اهریمن مردسالاری، مانند هزاره های پیشین به فرمانروایی بی رقیب ادامه می دهد.
  در این راستا تنها و تنها زن بازنده است و بس.
  بخش بر گزیده از نوشتۀ صدیق رهپو ” جنبش رهایی و آزادی زن ”
  http://www.afghanasamai.com

  http://openasia.org/ بخش های بر گزیده ازویب سایت آرمان شهر

  سه عامل بازدارنده در مقابل مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چیست؟ در قدم نخست، تأویل نادرست از مذهب و دین بیشترین و بدترین تأثیرات را بر روی جامعه ما گذاشته است. حتی سنت‌ها و عرف غیردینی که مربوط به قبل از اسلام می‌شود نیز از این قاعده مستثنی نیست. ما هنوز تعریفی از غیرت و ناموس در ذهن خودمان نداریم. هنگامی که کسی حاضر است به خاطر این که دخترش عاشق کسی شده، آدم بکشد، چهره واقعی و گسترده خشونت را در جامعه می‌توانید ببینید. خشونتی که در جامعه ما وجود دارد در قرن بیست و یک بی‌نظیر است. اینها همه از تعابیر نادرست از دین، سیاست‌گذاری‌های غلط و برنامه‌های اشتباه ناشی می‌شود.

  بخش بر گزیده از مصاحبۀ صدیق برمک فلمساز
  http://openasia.org/

  سه مطالبه عمده زنان به طور کلی چیست؟ به نظر من بزرگ‌ترین مطالبه زنان بازتعریف احکام و دستورهای دینی است. زنان می‌خواهند هویت و جایگاه خود را در بطن دین بازیابند. باید با تأویل بنیادگرایانه و زن‌ستیزانه از دین مبارزه کرد. خواست دیگر زنان پاکسازی قدرت سیاسی از گروه‌ها و حلقه‌هایی است که صرفا به فکر منافع و صنف خود هستند. این گروه‌ها که اکنون قدرت سیاسی را در دست گرفته‌اند، یکی از عوامل بزرگ گسترش مردسالاری و پدرسالاری در جامعه هستند.

  بخش بر گزیده از مصاحبۀ صدیق برمک فلمساز
  http://openasia.org/

  بخش های بر گزیده از فیسبوک ها

  زنان پر افتخار سر زمین ملا لی ها دست بدست هم بدهید واز حق مسا لم خود دفاع نماید ویک پار چگی شما باعث بدست اوردن حق شماکه نیمه ار پیکر جامعه را تشکیل مید هیدمیشود
  غزل حیدری

  تلاش ها، موفقیت ها و دست آورد های زنان فعال افغان بخصوص در افغانستان، باید همواره با افتخار و قدردانی، در پهلوی ذکر مشکلات و ممانعت ها در راه پیشرفت شان تذکر داده شوند.
  پشتیبانی آن برادرا ن افغان که زنان افغان را درفعالیت های شان تشویق و همرایی مینمایند نیز باید ارج گذاشته شود تا به اصطلاح خشک و تر یکجا سوختانده نشود.
  زرغونه عبیدی

  به باورِ من گریز از این گره افگنی ها و دشواری ها دربارۀ زن که همان مادرِ امروز و فردا است، کاریست بس پیچیده و ناهموار. این پیچیدَگی ها را نمی توان در مدتِ زمانی کوتاه و سنجیده حل کرد چون سال های پی در پی ریشه تنیده و قامت افراشته اند. و اکنون به گشن درختِ بدبختی های زن در جامعه دیگرگون شده است. این بارِ گران و سنگینِ نابسانی های زن، شاید دو یا سه چند زمانی را کار داشته باشد که آباد شده اند و اکنون اپیدیمی وار نفس می کشد. شاید یکی از رهیافت از این دشواری ها، خانه تکانی ” اندیشه خودی ” باشد. اگر هر مرد از خانۀ تکانی خود آغازد و هر زن آن را تشویق کند، من با دلِ پُر می توانم بگویم که آینده ای درخشان خواهد داشت و فضاسازی برای یک فریادِ همگانی زن آماده خواهد شد.
  در گامِ دوم – فقر است به معنی عامش که بر تمامی ارزش های جامعۀ افغاستان سایه افکنده است. به پندارِ ف. فرخـزاد: ” نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود “. تا وقتِ که دغدغه های ما از شکم است، رسیدن به چشمه های زلال تکاپویست دشوار وَ ایوب وار شکیبایی و حوصله می خواهد. این کارِ شما گامیست نیکو. باید از جای آغازید تا به پیروزی های بی مانند دست یازید. درود.
  نور نورى

  من بر این باورم که فعالان زن در غرب کارهای بسیار پر ثمری در راه مبارزه برای تامین حقوق زنان در افغانستان کرده میتوانند. یکی از این کار ها میتواند ترجمه ی آثار و پژوهشهای سودمند در مورد تجربه ی جوامع و کشورهای دیگر باشد. کار دیگر میتواند کومک به کوشش های فعالان و مدافعان حقوق زنان ( آنانی که فندبگیر و قند بخور نیستند) در داخل افغانستان ( نتنها در شهر کابل و کلان شهرهای دیگر ،‌ بل در ولایات و محلات دوردست) باشد. با لابی گری هم اگر هدفش کسب منفعت شخصی نی ،‌بل جلب پشتیبانی برای کومک به حل مسایل مشخص زنان مثلن در این یا آن عرصه و در این یا آن منطقه افغانستان و یا سراسر کشور باشد،‌ میتوان موافق بود . همچنان هشت مارچ اگر به حیث روز ارزیابی انتقادی و گزارشدهی از کارهای یک سال گذشته و برنامه ی ریزی برای کار یک سال بعدی باشد و نی برگزاری فورمال و نمایشی ،‌ شاید سودمند واقع گردد

  حمیدالله عبیدى
  کانون مباحثات آسمایی

  روز زن را برای همه زنان و دختران وطن عزیز ام تبریک و تهنیت عرض میکنم. امید روزی برسد که زنان افغان در کنار مردان از تمام حقوق مساوی برخوردار شوند. متاسفانه دیموکراسی فریبنده غربی و مدافعان جعلی حقوق بشر با تحمیل بزرگترین ناقضین حقوق بشر از جمله ناقضین حقوق زن بر گرده های ملت ما این امید را به خیال مبدل کرده است.
  ارمان امانى

  از روانشاد پدرم، از بزرگوار مادرم و از دانشمند یگانه برادر بزرگم در اوان نوجوانی آموختم تا هرگز خود را در توانایی عمل و اندیشه ام ناتوان ندانم و زندگی خود را تسلیم تقدیر اجبارننماییم. پدران و برادران افغانم! در اعادۀ حق مسلم خواهران تان با ایشان همسنگر شوید. با عرض حرمت
  زرغونه عبیدی

  در استانه هشتم مارچ دو موضوع بحث برانگیز ست،
  در قدم نخست بایست تلاش همگانی همه بانوان افغان و نهاد های مدنی در داخل و خارج کشور را معطوف گردانیم، به پروسه سریع سازی رهایی انعده بانوان ما که در زندان های کشور با کودکان بیگناه شان به حالت اسفبار بسر میبردند.
  همسویی خویش را در هر جهش به سمت مساوات زن و مرد و حقوق برابر با شما اظهار مینمایم.
  موفق و کامگار باشید بانوی دگر اندیش!
  آوای زنان افغانستان
  حبیبه کوهستانی

  خداوند به زن بخشی از توانایی اش را در تولد انسان و بقای نسل هدیه نموده است. در قفس سینۀ هر زن قلب مادری، دختری، خواهری و همسری عاشقانه در تپش است. توهین به زن، توهین به بهترین شاهکار خداوند است. تنها در تساوی حقوق زن و مرد و احترام متقابل به همدیگر میتوان بخش عمدۀ ناملایمتی های زندگی زنان را در افغانستان کاهش داد.
  زرغونه عبیدی

  ای زنان افغان که شما نماینده گی ار ملا لی ورابعه میکنید بیدار شوید از خواب غفلت وعلیه تمام نابرابرها ایستاده شوید وبه شما وزن بودنشما افتخارمیکنم دست بدست هم بدهید وحق خود را از انها ییکه ما را به جشم جقارت می بینند بگیرم تاکی کشتهشویم تا کی بینی ولب ما بریده شود تاکی تیشه ظالم بر فرق ما کوبیده شود بس است بیدار شوید خصوصا درین زمانکه معامله گیرها بر سر قدرت روان است همه به هم دستبد هیم ویک کسی را انتخاب کنیم که از حقوق ما دفاع کند ودستش به خون کسی الوده نباشد.
  غزل حیدری

  مادر خوشبخت مادری است که در زندگی دختر اش آرزو های بر آورده نشدۀ زندگی خودش تکرار نگردد.
  قریشه عبیدی

  به نظر من مرد زمانی به کمال مطلوب دست میابد و به سرمنزل سعادت و نیکبختی میرسد که: تربیت ببیند، علم ادب بیاموزد، تحصیل کند، در درک و شناخت خودش و رموز زندگی آگاهی حاصل کند، تجربه باندوزد،تا بالاخره محکم، آزموده وپخته گردد. مسلمأ که رفتار وکردارش در مقابل زن و افرادی یکه در مخاطبش قرار دارند تعغیر مثبت مینماید. به سعادت توفیق دست میابد. زمانیکه مرد را در این سطح بیابیم معلوم دار که مشکلات زندگی به آسانی حل خواهد شد. همچو مردی میتواند مزاعات و احترام زن خود را بنماید.
  آشا

  زنان پر افتخار سر زمین ملا لی ها دست بدست هم بدهید واز حق مسا لم خود دفاع نماید ویک پار چگی شما باعث بدست اوردن حق شماکه نیمه ار پیکر جامعه را تشکیل مید هید میشود.
  غزل حیدری

  خواهران با شهامت افغانم در افغانستان و خواهران مسافر از وطن!

  الی رسیدن به اهداف نهایی تان، در یک سنگر با قدم های استوار و با عزم راسخ برای اعاده و حفظ حقوق تان تلاش نمایید. به موفقیت های بدست آورده شدۀ تان درین راه افتخار نموده و با اینهمه وظایف مشکلی که پیشروی تان وجود دارددر هر کجایی که هستید، همدیگر را با همه امکانات در دست داشتۀ تان کمک و پشتیبانی نمایید
  .
  با دعا های مادرانه و خواهرانه
  قریشه عبیدی

  برای کمپاین ( تحریر، تفکر وعمل) ارسالی مجله بانو ( ناهید علومی)

  مبارزه را باید از زن آموخت، زیرا آنان اند که در برابر هر گونه ناملایمات و نا برابری حقوق با حوصله مندی فراخ دست و پنجه نرم می کنند. ماری صمدی

  د ښځو کورنی نیمګړتیاوې:
  افغانی ښځې د کورنی او قومی فشار لاندې دی ، نجونو ته د زده کړی حق نه ورکول کیږی او په کوچنیوالی کې ودیږی .
  یلدا صافی محبی

  بلند برد سطح آگاهی مردان:
  انکشاف ذهنی مردان ، در رابطه به افکار کهنه وغیر معقول آنان در قسمت زن ودختر

  یلدا صافی محبی

  د بیان او نظر آزادی دټولو حق دی، ښڅی هم باید د کوم توپیر نه ددی حق څخه برخه منی شی

  ناهید علومی

  برای محو خشونت علیه زنان وضع قوانین و از همه مهمتر تطبیق آنست . که ارگانهای مربوط بخاطر حفاظت و عملی کردن آن نه تنها در مراکز ولایات بلکه تا دوردست ترین نقطۀ کشور مسئولیت پذیر باشند
  عزیزه عنایت

  د بشر د بنیادی حقوقو څخه ېوه مهم برخه دښځو او نارېنه تر منځ دبرابرو حقونو ټآمینه ول دی
  ناهید علومی

  زن مادر است، مادر قابل احترام، ستایش و پرستش است
  عصمت نایب خیل

  تا زمانی که نوع نگاه به زن متاع گونه باشد،هیچ گونه حقوقی برای زن وجود نخواهد داشت.
  ناهید علومی

  نظریات فرستاده شده توسط زرغونه جان ژواک عطا

  ښځه د ټولنی د جوړښت یوه ډیره مهمه برخه ده او نه باید ورسره ددویم جنس په توګه سلوک وشی او تر بل انسان کمه وګڼل شی ،هر څوک که د ښځی په وړاندی د تبعیض خبره کوی او ښځو ته په بد اند ګوری نو باید د ځان سره فکر وکی چی خپلی مور ته په بده ګوری ،خپلی خورته په بده ګوری ،ځکه چی ښځه مور ده ،ښځه لور ده ،ښخه د ژوند ملګری ده او نور
  سید نعمت اله سیار

  زن یعنی برده ای محبوس در حصاری بنام ناموس …در فرهنګ سنتی و عرف پسند مردم افغانستان
  فرهت

  زن یک موجود عاطفی اجتماع انسانی دارای غریزه سرشار از مهربانی و عطوفت از جنس مونث.
  ابراهیم نعیمی

  دانسان لومړنی ښوونکی مور ده.
  یوسف هیواددوست

  زن مادر است ، خواهر است ،همسفرو همسر است و بالاخره همه کاره زندګی و جامعه است ، زن را ګرامی داریم.
  شاه محمود محمود

  در سرزمین ما جایکه باور دارند بهشت را ،بهشتی زیر پای مادران است ،اما با تاسف که در همان سرزمین و همان مادر به انواع و اشکال غیر انسانی تحت
  شکنجه و فشار غیر قابل تحمل کسی «مردی« قرار می ګیرد ، که پرورش دهنده و اموزګارش همان زن اسیب دیده است.

  یلدا صافی محبی

  دزمانی کاڼه غوږونه ستا اوازنه اوری
  د غم سرود یی ،ددردونو ترانه یی ښځی
  راځه چی ماتی کړو په ګډه دا زړی زولنی
  تر څو به ناسته د تقدیر په بهانه شځی
  یلدا صافی محبی

  ښځه د انسانیت په بڼ کی د حیا ،صبر او حوصلی هغه ښکلی ګل دی چی په عطرو یی کورنی او ټولنه خوشبویه یی.
  زرغونه ژواک عطا

  در کشور ما که همه هستی مادی و معنوی ما به یغما برده شده است زن افغان قربانی نخست این حوادث جنګ هایی تحمیلی بوده و است و من تاکید دارم که بازهم کار دوامدار و به همپیوست زنان و مردان اګاه ، جامعه مدنی ، علما ، سازمانهایی حراست زنان ،نهاد هایی حقوق بشر و در فرجام یک دولت مردمی که حراست از قانون را داشته باشد این همه وسیله شده تا از جرایم و جنایات در برابر زنان کاسته شود.
  زرغونه ژواک عطا

  زن خواهرا ست ،زن دختر است ، زن مادراست و زن اولین اموزګار خانواده و جامعه انسانی.
  زرغونه ژواک عطا

  . .زن مادر است ، زن خواهر است ،زن دختر است ، زن شریک راه زندګی هر انسان است ،زن افتخار جامعه بشری است ، باز به خصوص بانوان افغان که سخترین مشکلات زندګی را درین دو دهه متحمل شده اند ،حتی زندګی شانرا از نزد شان ګرفته اند ، به نظر من مقام زن بالاتر از مرد باید باشد.
  محمد محسن جمشید

  از همه شما عزیزان که با معرفی این کمپاین و زمینۀ پخش وسیع آن، از طریق امکانات در دست داشتۀ تان، تعداد بیشمار خواننده گان را به ابعاد و وسعت پرابلمهای زندگی زن در جامعۀ افغانی جلب نموده اید بسهم خود نهایت ابراز سپاس و امتنان مینمایم.
  لطفاً نظریات تان را علاوه بر سایت ها و فیس بوک از طریق این ایمیل با ما شریک سازئید:
  grupekarikampain@outlook.de
  با یقین میتوان گفت که ازهمۀ این همصحبتی ها و راه حلهای نهفته در آن در جهت تطبیق “تساوی حقوق زن و مرد”، میتوان بهترین استفادۀ عملی را نمود. امیدواریم بتوانیم در همکاری با هم بحث های آیندۀ این کمپاین را پیش ببریم.
  با عرض ارادت
  زرغونه عبیدی
  پایان

  نظر من این است که طرح موضوع “نهضت نسوان” یا آزادی زنان در افغانستان بشکل بسیار اشتباه آمیز آن از همان آغاز بشکل قشری طرح و مورد تبلیغ و اجرا قرار گرفته است. از نظر من این بزرگترین اشتباه اعلیحضرت امان الله خان بود که بشکل دستوری زنان سنتی و محافظه کار افغانستان را مکلف به نپوشیدن حجاب ساخت. همچنان این اشتباه در زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و سردار محمد داود خان دنبال شد. طبق این روحیه زنان افغان مکلف به پوشیدن نوع خاص لباس به پیروی از فرهنگ غرب برای غرب سازی مردم در ادارات دولتی شدند و دختران مکاتب مکلف به پوشیدن یونیفورم معینه دولتی شدند. در مراکزی از قبیل بعضی سینماها و هوتل ها کسی بدون پطلون و یخن قاق حق ورود را نداشتند و مامورین دولتی به هیچصورت نمی توانستند با پیراهن تنبان و لنگی بکار بپردازند. چرا؟ و چرا از نوع پوشش شخصی مردم یک مساله دولتی و سیاسی را خلق کرد و چرا باید از آن بحیث “مدرنیتی” و “نهضت” و “آزادی” یاد کرد؟

 26. صالحه وهاب واصل گفت:

  زن سرچشمه خوشی و شادی و سازندگی است.مردی که به زن خود مهرورزد.به خدا و زندگی و به زیبایی مهرورزیده است.

 27. صالحه وهاب واصل گفت:

  بالا تر از تن زن دل و جان و روانش را دریابید، بر آن ارج گذارید و احترامش کنید.

 28. صالحه وهاب واصل گفت:

  دختران ۲ دسته اند : دسته اول آنهایی که زیبا هستند و فورا ازدواج میکنند و دسته دیگر آنهایی که به دانشگاه میروند …….(شاو)

 29. صالحه وهاب واصل گفت:

  زن از این متأثر نمیشود که به او توجه کنید، بلکه تأثر او از این است که به او توجه کنید و بعد از او دور شوید ……(تواین)

 30. صالحه وهاب واصل گفت:

  با زنان همانطور که با کودکان سر و کار دارید رفتار کنید ولی همانطور که با ملکه صحبت میکنید با او سخن بگویید ……
  (وایلد)

 31. صالحه وهاب واصل گفت:

  کار زن افراط و تفریط است، اگه دوست بدارد از شدت محبت بی زار میشود و وای به حال زمانی که دشمنی پیدا کند….
  (ولتر)

 32. صالحه وهاب واصل گفت:

  از دستپخت زن تعریف کن تا در کنار اجاق خود را قربانی کند …..
  (دیل کارنگی)

 33. صالحه وهاب واصل گفت:

  زن چون کراوات است، هم مرد را زیبا نگه میدارد هم حلقوم او را می فشارد ….
  (ویکتورهوگو)

 34. صالحه وهاب واصل گفت:

  بوسه مرد علامت عشق و بوسه زن علامت تسلیم اوست…..
  (بال زاگ)

 35. صالحه وهاب واصل گفت:

  در زندگی یک زن ۲ روز ارزش دارد : روزی که با مردی آشنا میشود و روزی که او را به خاک می سپارد

  (ویکتور هوگو)

 36. صالحه وهاب واصل گفت:

  زنان پیشتاز در دین بودند ( اولین زنی که قبل از همه مردان به پیامبر اسلام ایمان آورد و با جان و مال از او حمایت کرد حضرت خدیجه(ص)بود)

 37. صالحه وهاب واصل گفت:

  آفرینش زن و مرد از یک گوهر است و همه زنان و مردان مبدأ فاعلی واحد داشته، چه اینکه مبدأ فاعلی همه آنها خدای یگانه و یکتاست و هیچ مزیتی برای مرد نسبت به زن در اصل آفرینش نیست

 38. صالحه وهاب واصل گفت:

  نگرش اسلام به زن و تنظیم حقوق او و اینکه حیثیت او جنبه حق الله دارد نه حق الناس و هتک حرمت او برای احدی روا نیست و همگان موظف به پاسداری از مقام زن اند و این امر در خلال احکام دینی مشهود است.

 39. صالحه وهاب واصل گفت:

  اینکه زن زودتر گریه می کند به خاطر آن است که دستگاه پذیرش او عاطفی تر است و مهم ترین راه تقرب به خدا راه ذکر است که انعطاف پذیری مقدمه اوست

 40. صالحه وهاب واصل گفت:

  مهم ترین سرمایه زن انعطاف پذیری، مناجات با خداست. اگر این معارف عرضه بشود و زنها بفهمند و به آنها عمل کنند آنگاه می دانند که این ذخیره الهی به نام گریه را کجا مصرف کنند

 41. صالحه وهاب واصل گفت:

  زنها در بخش قلب، دل و گرایش و جذبه موفق تر از مردانند . لذا مناجات در زنها بیشتر از مردها اثر می کندو موعظه درزن بیش از مرد اثر می کند .

 42. صالحه وهاب واصل گفت:

  زن مظهر رأفت حق است

 43. صالحه وهاب واصل گفت:

  پیامبر اسلام (ص) می فرماید : گرامی نمی دارد زنان را جز انسان بزرگوار و توهین نمی کند به آنان مگر آدم پست

 44. صالحه وهاب واصل گفت:

  حضرت علی (ع) می فرماید : زن ریحانه است این گل را نباید رها کرد این گل فقط باید به دست باغبان باشد ، جمال برای زنان سرمایه است و زکات جمال همان عفاف است

 45. صالحه وهاب واصل گفت:

  زن با خودداری و خویشتن داریهای ظریفانه خود نه تنها شخصیت خود را حفظ می کند بلکه به مرد نیز شخصیت می دهد

 46. صالحه وهاب واصل گفت:

  زن مربی جامعه است .از دامن زن مرد به معراج می رود

 47. صالحه وهاب واصل گفت:

  به درستی که خدای متعال بر زنان و دختران مهربانتر از مردان است

 48. صالحه وهاب واصل گفت:

  زن شاهکار خلقت است

  برنارد شاو

 49. صالحه وهاب واصل گفت:

  زیباترین خوی زن ، نجابت اوست

  ارد بزرگ

 50. صالحه وهاب واصل گفت:

  در دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل

  مالرب

 51. صالحه وهاب واصل گفت:

  تمدن چیست ؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است

  امرسون

 52. صالحه وهاب واصل گفت:

  با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد

  بردون

 53. صالحه وهاب واصل گفت:

  خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند

  رابیندرانات تاگور

 54. صالحه وهاب واصل گفت:

  زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است

  گوته

 55. صالحه وهاب واصل گفت:

  زنانیکه می خواهند مرد باشند ، زنانی هستند که نمی دانند زن هستند

  الکساندر دوما

 56. صالحه وهاب واصل گفت:

  برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و…

  مار آنا

 57. صالحه وهاب واصل گفت:

  چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش

  ویلیام شکسپیر

 58. صالحه وهاب واصل گفت:

  زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی*توانند خود را زیبا جلوه دهند

  برنارد شاو

 59. صالحه وهاب واصل گفت:

  هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده است

  شیلر

 60. صالحه وهاب واصل گفت:

  زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل می گذارد که زنش او را تربیت کند

  مارک تواین

 61. صالحه وهاب واصل گفت:

  هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند ، چون همیشه آنرا مربوط به خود میداند

  جونسون

 62. صالحه وهاب واصل گفت:

  مردانیکه بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی میکنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن میتازند

  ارد بزرگ

 63. صالحه وهاب واصل گفت:

  اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد

  کمتر دچار گسست می شوند

  ارد بزرگ

 64. صالحه وهاب واصل گفت:

  به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است ،به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است

  میشله

 65. صالحه وهاب واصل گفت:

  زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد .

  آلفونس دوده

 66. صالحه وهاب واصل گفت:

  دختر، فرزندی است مهربان، مونس، مددکار، مبارک و مربی. حضرت علی (ع)

 67. صالحه وهاب واصل گفت:

  بیشترین خوبی در وجود زنان است. امام صادق (ع)

 68. صالحه وهاب واصل گفت:

  دو چیز را دوست دارم و نمیخواهم آنی از آن منفک شوم. زن و عطر را. رسول اکرم (ص)

 69. صالحه وهاب واصل گفت:

  مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان !
  رومن رولان

 70. صالحه وهاب واصل گفت:

  مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند.
  کونته ورسیه

 71. صالحه وهاب واصل گفت:

  زن مخلوقی است که عمیق تر میبیند و مرد مخلوقی است که دورتر را میبیند. عالم برای مرد یک قلب است و قلب برای زن عالمی است.
  گرابه

 72. صالحه وهاب واصل گفت:

  زنها هرگز نمیگویند ترا دوست دارم ولی وقتی ازتو پرسیدند مرا دوست داری بدان که درون آنها جای گرفته ای.

  رو شفوکو

 73. صالحه وهاب واصل گفت:

  منشأ هر کار بزرگی زن است، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود.

  لامارتین

 74. شیما غفوری گفت:

  گروپ کاری کمپاین

  اندیشه های شما در مورد کمپاین “تفکر، تحریر و عمل”

  با سپاس فراوان از دوستان “کمپاین تفکر، تحریر و عمل” که اینبار وظیفه ی بسا مهم و سنګینی را برایم سپرده اند، تا فشرده ی نظریات، اندیشه ها و نوشته های بعضی از دوستان ګرامی این کمپاین و نظر برخی از کشور های دیگر را در مورد انتخابات ریاست جمهوری کشور، که بتاریخ شانزدهم ماه حمل سال ۱۳۹۳ خورشیدی برګزار ګردید، جمع آوری نمایم. امیدوارم که آمال شما را بوجه احسن بر آورده ساخته باشم.
  البته قابل یا آوری است، موضوعاتی که تا حال از سوی کمپاین” تفکر، تحریر و عمل” در مورد زنان جمع بندی شده است، خیلی جالب بوده اند، اما به یقین همرایم همنظر خواهید بود، اګر بګویم، که ګردآوری موضوع اینبار، خیلی پرهیجان و بسامهم به نظر میرسد. زیرا در این دور، موضوع انتخابات ریاست جمهوری و جریان رایی دهی هموطنان بخصوص سهمګیری زنان با شجاعت افغان ګنجانیده شده است، که باوجود بیم افګنی ها، ترس، ترور و وحشت از سوی دشمنان کشور( طالبان) بازهم درعقب مراکز رای دهی صف آرایی کردند و به کاندید مورد نظر شان رای دادند، و مشت
  سنګینی را نثار چانه ی دشمنان کردند.

  با اشتراک فعالی که زنان در انتخابات سال ۱۳۹۳ایفا نمودند، لازم است تا در اجرای وظایف بعدی در دولت آینده نیز سهم برجسته ایرا احراز کنند. زنان آگاۀ کشور با صداقت مادرِوطن و دست های پاک انسان پرورانۀ شان مستحق اعتماد و باورمندی بیشترهستند. آنها از عهدۀ وظایف سپرده شده به خوبی بدرخواهند آمد و با توانایی های به خصوص شخصیتی خویش کمبودات جامعه را مرفوع خواهند نمود.

  شیما غفوری
  برګزیده از سایت افغان موج

  در افغانستان یک جامعه سیاسی شده متولد شد. پنجم اپریل در تاریخ به نام روز بیداری سیاسی مردم افغانستان ثبت خواهد شد. مردم نشان دادند که هستی شان در هستی افغانستان می باشد و افغانستان به جای بخشی از جهان خود جهان است و انهایکه از جهان و زمان نفرت میکنند و می خواهند افغانستان را از جهان جدا کند جواب رد گرفتند
  زنان حماسه های شکوهمند و سازنده را ایجاد کردند. در ولسوالی خوگیانی زنان ترس را شکستاند، پیش شدند و مردها در عقب شان حرکت کردند. افغانستان بدل شده است. افغانستان دیگر همان افغانستان دیروز نیست. رمز
  این پیروزی بزرگ و این دست اورد تاریخی در بیداری مردم نهفته است. بیداری سیاسی.
  انتخابات ما را درس های نوین داده است، بر برخی نظریات، تحلیل ها، قضاوت ها و باور های ما خط بطلان کشید و ما را وادار کرد تا در نظریات خویش تجدید نظر کنیم
  دستګیر روشنیالی
  پورتال افغان-جرمن آنلاین

  مردم قهرمانانه مقاومت نموده با انقلاب مسالمت آمیز در برابر جنګ قد علم کردند. به بیان دیګر میتوان گفت که رای دهنده ګان به ګونه ی روشن و رسا اراده ی خود را متبارز ساختند و انتخاب خود را اعلام نمودند: صلح به جای جنګ ؛‌ همزیستی در تنوع به جای منازعه ؛ دیموکراسی به جای تیوکراسی حاصل ذهن یک عده و یا هم دیکتاتوری ایدیولوژیک؛‌ مشارکت زنان در روند تصمیمگیری ها به جای سرکوب جنسیتی ؛ و یا در یک کلمه جامعه ی مدرن و دارای آینده به جای جامعه ی تابع تصورات ،‌ کردارها و میراث های قرون وسطایی .
  ۱۶ حمل نشان داد که مردم چندین ګام نسبت به نخبه ګان و روشنفکران خود پیش تر اند.
  رتبیل شامل آهنگ
  صفحۀ آسمایی

  ناظران اتحادیه اروپا در مورد روند انتخابات افغانستان ګفته اند، که افغان‌ها با حضور ګسترده خود در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این کشور نشان دادند که طالبان شکست خورده‌اند.
  این هیات، مشارکت رای‌دهندگان، به ویژه زنان را در انتخابات روز شنبه در افغانستان “بیش از انتظار” توصیف کرده است.
  تییس برمن عضو پارلمان اروپا و رئیس این هیات ۱۶ نفری، روز دوشنبه ۱۸ حمل/ در یک نشست خبری در کابل گفت: ” برگزاری آرام انتخابات و مشارکت بالاتر از انتظار افغان‌ها در آن، نشان از عزم قاطع و موثر آنها برای انتخاب آزاد رهبر آینده کشورشان دارد“.
  آقای برمن تاکید کرد که “ما نمی‌دانیم چه کسی انتخابات را برده است اما می‌دانیم که طالبان باخته‌اند”
  آقای برمن از علاقمندی زنان افغان برای شرکت در انتخابات نیز ستایش کرده است.
  او گفت که امیدوار است در آینده شاهد حل مشکلاتی باشیم که در بعضی از مناطق سبب حضور کمرنگ زنان در مراکز رای‌گیری شد

  آمریکا: حضور مردم پررنگ بود
  در اعلامیه‌ای که به نمایندگی از مردم آمریکا از سوی کاخ سفید منتشر شده، حضور میلیون‌ها افغان در مراکز رای‌گیری پر رنگ توصیف شده و به مردم افغانستان تبریک گفته شده است.
  کاخ سفید گفته که این مشارکت بیانگر مرحله مهم دیگری در افغانستان است که نقش افغان‌ها را در انتقال قدرت از یک رئیس جمهوری منتخب به رئیس جمهوری منتخب دیگر را نشان می‌دهد، آن‌هم در مرحله حساسی که نیروهای خارجی و آمریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون می‌کنند.
  بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در واکنش به برگزاری انتخابات افغانستان گفت که ایالات متحده آمریکا به حمایت خود از افغانستان مستقل، باثبات، یکپارچه و دموکراتیک، ادامه می‌دهد.

  ‎ بریتانیا: دستاورد بزرگ افغان
  ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا از حضور گسترده مردم افغانستان در مراکز رای‌گیری، “با وجود تهدیدها و وحشت” استقبال کرده است.
  آقای هیگ در بیانیه‌ای گفته: “این انتخابات لحظه‌ای تاریخی برای افغانستان و مردم این کشور است. در سراسر کشور میلیون‌ها افغان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید رای دادند و این برای افغان‌ها دست آورد بزرگی است که زن و مرد و پیر و جوان به طور گسترده صف بستند تا در تعیین سرنوشت خود با وجود تهدیدهای خشونت‌آمیز نقش داشته باشند.”

  سازمان ملل: علاقه افغان‌ها به انتخابات
  دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، با تبریک برگزاری انتخابات، گفته افغان‌ها در انتخابات، “گروه گروه به مراکز رای‌دهی در سراسر کشور هجوم بردند”.
  یوناما با انتشار خبرنامه‌ای به نقل از یان کوبیش، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان گفته افغان‌ها با مشارکت وسیع در انتخابات، زمینه روند انتقال مسالمت آمیز قدرت را برای اولین بار مساعد کردند.

  آندرس فو راسموسن، دبیرکل ناتو، گفته که میلیون‌ها افغان در سراسر کشور با علاقمندی و اشتیاق به پای صندوق‌های رای رفتند. او گفته که همه آرا شمرده خواهد شد و هر رای، رای به دموکراسی است.
  آقای راسموسن گفته: “من به میلیون‌ها زن و مرد افغان که در سراسر کشور در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی رای دادند، تبریک می‌گویم. به راستی می‌توان گفت این انتخاباتی بود که به رهبری افغان‌ها برگزار شد و تامین امنیت آن نیز به عهده افغان‌ها بود.”

  پاکستان: افغان‌ها شجاعت به خرج دادند
  دولت پاکستان هم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان را به افغان‌ها تبریک گفته است.
  در بیانیه‌ای که در ویبسایت وزارت امور خارجه پاکستان منتشر شده، آمده است: “ما به مردم برادر افغانستان برای مرحله مهم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تبریک می‌گوییم. میلیون‌ها افغان‌ در برابر تهدیدهای امنیتی و وضعیت بد هوا، برای تمثیل دمواکرسی شتافتند که رئیس جمهوری آینده خود را انتخاب کنند.” بی بی سی

  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی افغانستان، برای خیلی ها بی سابقه خوانده شده است.
  گفته می شود که این انتخابات بالاتر و فراتر از انتظار های مردم برگزار شد
  از این انتخابات سه درس آموخته شد:

  دموکراسی در افغانستان به سوی نهادینه شدن میرود
  . در مورد طالبان شورشی به صورت اغراق آمیز صحبت می شود
  نیروهای امنیتی افغانستان توانایی تامین امنیت را دارد
  (رادیو آزادی)

  مشارکت زنان و مردان در امور کشوری آلام مردم افغانستان راتقلیل بخشیده و نویدآور آیندۀ خوشبخت و مرفه آنها خواهد بود.

  شیما غفوری
  برگزیده از سایت انسجام

  حضور گسترده زنان در انتخابات دو پیامد روشن داشت:

  یکی اینکه زن افغان میخواهد دوشادوش مردان در تغییر و تحول کشور سهیم باشد؛و دیگر هیچ پروسه سیاسی افغانستان بدون مشارکت زنان راه به موفقیت نمی گشاید.
  عاصیه دادشانی

  پروسۀ رأی دهی در انتخابات سال ۱۳۹۳ به حیث یک پدیدۀ باورناکردنی آبرو، شرف و حیثیت ملت افغانستان را اعاده نمود. در این مرحله “انگشت ها” در مقابل مشت ها بلند شد و ثابت نمود که هرگاه زنان و مردان افغان به صورت یک پارچه و مصمم عمل نمایند، هیچ دشمنی نمیتواند سر نوشت مردم افغانستان را بار دیگر به بازی بگیرد.
  شیما غفوری
  برگزیده از سایت نعیمی

  زنان با شجاعت افغان با وجودبیم افګنی ها ترور و وحشت از سوی دشمنان کشور‎( طالبان) بازهم درعقب مراکز رای دهی صف آرایی کردند و به کاندید مورد نظر شان رای دادند، و مشت سنګینی را نثار چنه ی دشمنان کردند.
  صالحه اسحق زی خالقی

  زنان بایدخودشان از حقوق خود دفاع کنند نه اینکه منتظر باشند کتا مردان به آنان حقوق نا چیز بدهند.

  عنایت الله ترین عزیزی

  ما روشهای آگاهی دهی وروشنگری را پیش کش مینمایم، هرگاه بتوانیم یک فیصد زنان را بدان معتقد سازیم، پاره یی از مسوؤلیتهای مانرا اداء نموده ایم.

  ناهید علومی

  عامل اساسی تمامی مشکلات پایین بودن آگاهی فردی و خرد اجتماعی در زنان و مردان می باشد و بس. و این مشکل فراگیر بوده و همه جامعه را با سطوح فرهنگی مختلف شامل می شود.
  مصطفی تیموری

  برای رهایی وآزادی کامل زنان ازقید مناسبات فرتوت نیاز است تا زنان خود با آگاهی وارد کار زار حمایت از تساوی حقوق شوند، اما اگر زنان به جای ارتقای آگاهی شان در پس پرده بازی های قومی، زبانی وجنسیتی خود را پنهان کنند، نه درعرصه بهبود وضعیت مفید واقع خواهند ونه خود به آرمان شان خواهند رسید.
  ناهید علومی

  در نظام اسلامی زن نصف آدم است
  کریم پوپل

  تا زمانیکه زنان با هم متحد نشوند .جراات و دانش و اقتصاد خود را قوی نکنند خود را از تحت تسلط رسوم و عنعنات تاریخ تیر شده چه بنام اسلام چه بنام شرعیت افغانی چه بنام های دیگر و غیره نجات ندهند .و از یک حکومت ازاد و طرفدار حقوق مساوی مردان با زنان حمایت نکنند مشکلات شان حل نمی شوند

  عنایت الله ترین عزیزی

  متحد شدن زنان با همدیگر و برداشت گامهای آهنین شان علیه نابرابری ها، ظلم، استبداد، بیسوادی …و..و… سیلی محکمی ااست بر روی زن ستیزان.
  فتانه مقتدر

  تنها همبستګی ومبارزه پیگیر زنان علیه ستم واستبداد زنجیر اسارت را خواهد شکست.

  سیده طلوع

  تامین حقوق وازادی زنان فقط در چار چوب نظام های عا دلانه ، اقتصادی اجتماعیی ممکن ومیسر است
  سیده طلوع

  به وضاحت در جامعه سنتی افغانی بخصوص در داخل افغانستان میتوان دید که زنان افغان ما با وجود که بسیار قدرت وتوانایی واستعداد های خارق العاده دارند مگر متاسفانه ایشان چون در محدوده ذهنی قرار دارند هیچ وقت نتوانستند از بحر وسیع علم ودانش آگاهی پیدا کنند صرف بعد از تولد خاطر دختربودن خود محکوم به زجر کشیدن میشود این نو نهالان بدون اینکه بدانند کی استند وچه توانایی های نهفته در درون شان پنهان است وقانع در چوکات همین دایره کوچک مگر تاریک زنده گی میمانند وآنقدرخاموش وبی خبر که حتی بعضی شان دور از خود آگاهی از این همه استعداد های خود بدون تبارز در عمل تا دم مرگ در این تاریکی جهل میمانند (بهترین راه بیرون رفت از ججهل است)

  ظریفه فردیانا

  عوامل عمده عدم تساوی حقوق زنان بامردان ویا حداقل مراعات کردن بعضی از حقوق شان در افغانستان قرار ذیل میباشند :
  عدم اگاهی اکثر زنان از حقوق شان .
  بیکاری و بی سوادی اکثر زنان .
  حمایت نکردن حکومت ها از حقوق زنان .
  نداشتن یک قانون اساسی مدرن به حمایت از حقوق زنان.
  بی علاقه گی اکثر مردان به حقوق زنان به دلایل مذهبی .عنعنوی.بی سوادی و جهالت.
  حمایت اکثر زنان و مردان از رسم ورواج های تاریخ تیر شده.
  حمایت اکثر زنان و مردان از جنبه های منفی مذهب.
  بی علاقه گی اکثر مردم به خصوصیات مدرن آزادی.
  تحت تسلط قرار داشتن زنان از نظری اقتصادی به مردان به دلایل بیکاری .بیسوادی .فقر بی قانونی مرد سالاری و عدم اگاهی و مذهبی بودن.
  .نمایشی بودن سازمان زنان .حقوق بشر.و دیگر مدافعین تقلبی خارجی و داخلی حقوق زنان.
  – نداشتن زنان با جراات وبا مطالعه کافی برای دفاع از حقوق خود بصورت عملی . و از همه مهم تر اینکه تا زمانیکه زنان به مثل مردان به خود مذهب و شرعیت جور نکنند و به نفع خود فتوای ندهند اصلا مشکلات زنان از نظر مذهبی .اقتصادی.سیاسی .اجتماعی و فرهنگی و غیره حل نمیشوند.
  عنایت الله ترین عزیزی

  درجات ترقی یک کشور ، در حیات اجتماعی منوط به احترام به زنان میباشد.

  سیده طلوع

  تحصیل وتعلیم ومشارکت سیاسی زنان با هم رابطهء ارگانیک دارد، از نگاه من سواد تنها خواندن ونوشتن نیست، بلکه درک از قضایا، درک از واقعیت های جامعه، درک از پیچیده گیهای سیاست، زمان، مکان وجهان است.
  ناهید علومی

  روز هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان است، یعنی همبستگی در مقابل ستم و تبعیض خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که از جانب خود زنان پیشنهاد گردیده است، تا حال نفس میکشد و نظر به شرایط جوامع مختلف به اشکال و با محتوی گونه گون تجلیل میگردد. ما از آقایان که طرفدار آزادی و دموکراسی هستند این توقع را نداریم که به این دستاورد کهنسال زنان دست بَرند. خواست ما از آنها این است که در این روز زنان را پشتیبانی نمایند تا با هم یکجا در مورد اهداف دور و نزدیک تفکر نموده و هر سال در هشت مارچ یک هدف معین را در پیش گرفته وبرای تحقق آن کار کرده وجامعه را در راه تساوی حقوق افراد و عدالت اجتماعی بسیج نمایند.
  سایت ۲۴ ساعت
  پوهندوی شیما غفوری

  مقام زن
  وقتی او یک دخترهست درِجنت را برای پدربازمی کند
  وقتی او یک همسر هست او دین رابرای شوهرپوره میکند
  وقتی او یک مادر هست جنت زیرپایش می باشد
  اگرتنهاست سایه اش باش
  اگرمیخواهد گریه کند شانه اش باش
  اگرخوشحال نیست خنده اش باش
  اگرشما را احتیاج دارد کنارش باش
  اگرتحمل دوریت را ندارد همیشه پیش اش باش
  ستانکزی

  زن این موجود زیبا با جسم لطیفش باید چنان مورد حمایت جامعه قرارگیرد که بتواند با تربیه سالم فرزندان خود، بزرگمردان و بزرگزنان با افتخار به همان جامعه تقدیم کند .

  شمس صمدی

  به علاوه زیبایی و لطافت، محاسن دیگری چون فداکاری، از خود گذری، رونق دادن به زندگی، تربیه سالم فرزندان و دهها حسن نیکوی دیګررا باید در وجود زن و اولتر از همه در وجود همسر خود جستجو کرد شمس صمدی

  در بین پشتونها خشونت [لت و کوب] علیه زنان شرم پنداشته میشد، و آن مردی که متوسل به این کار میشد، اعتبارش را درجامعه و ماحول ازدست میداد. بازهم درین مورد ” استوارت الفنستون” چی حکایه میکند “اگرچه شرعیت اسلام برای مردان اجازه میدهد تا زنان را تنبیه نمایند، ولی در بین پشتونها ازین اختیار کار گرفتن عامل بی اعتباری مردان در جامعه تلقی میگردد”
  نجیب الله بارکزی

  سید جمال الدین افغان نظر خویش را در مورد زندگی زنان افغان چنین بیان نموده است ” زنان افغان در شهرها ستر میکنند و در قری و صحرا روی برهنه میگردند، و با مردان آمیزش دارند، در محافل خوشی بصورت دایره رقص میکنند که اتن نامیده میشود” ( تتمه البیان التاریخ الافغان- ص-۱۴۷ ترجمۀ دری- سید جمال الدین افغان)

  احمد شاه بابا سال….؟به زنان کاردان حق دخالت در امور مملکتى را داد ، القابى تعیین کرد و مخصوصاً در امور مربوط به زنان و وارسى از حقوق زنان حق صدور فرامین را نیزبه آنها تفویض کرد ، به این منظور به زنانیکه مؤظف به کارى مى ساخت مهرى نیز برایشان نقر میکرد تا فرامین آن ها اعتبار و وزن بیشترى کسب نماید
  محقق معصومه عصمتى وردگ از کتاب بنام (( نقش و موقف زنان افغانستان ))
  تتبع از نجیب الله بارکزی

  در حدود دوصد سال قبل زنان پشتون دوشادوش مردان بیرون از منزل کار میکردند، و در مقابل کار شان مزد بدست می آوردند. ” استوارت الفنستون” در باره چنین می نویسد: در مناطق قبائلی دور افتادۀ پشتونها، زنها با مردان بیرون از منزل شانه به شانه کار میکردند ولی در هیچ یک از مناطق آنجا[افغانستان] مزد زنان در مقابل کار شان، چنانکه در هندوستان مروج بود، کم نمیشد. <> (افغانان- احوال زنان- ص ۱۸۳)
  نجیب الله بارکزی

  ” استوارت الفنستون” در مورد آزادی های زنان در بین پشتونها، یافته هایش را چنین می نویسد ” زنان پشتون با چادر ها در بازار ها گشت و گذار میکنند، در باغ های گردهم جمع می شوند، اگرچه در حجاب هم هستند ولی مانند زنان هندوستان محصور نیستند. بصورت عموم وضعیت زنان افغان به مقایسه با همسایگان افغانستان بد نیست.” ( افغانان-احوال زنان-ص۱۸۴)
  نجیب الله بارکزی

  امروزه وقتی فمنیست ‌ها تأکید می‌ کنند که «امر شخصی، امر سیاسی است» دقیقاً می‌خواهند بگویند که بدون توجه به نهاد خانواده نمی‌توان به آزادی دست یافت. اصلاح نهاد خانواده و دموکراتیک ‌سازی آن برای بانوان اهمیت سیاسی دارد.بنابراین، بانوان افغانستان اگر می‌خواهند به آزادی دست یابند، باید بر نامزدان ریاست جمهوری فشار وارد کنند که برنامه‌های جامع و معقولی در عرصه دیموکراتیک ‌سازی خانواده داشته باشند. متأسفانه نهاد خانواده در سرزمین ‌ما نهاد برده‌ داری و محل زیست نابرابران است. در خانواده‌های افغانستان، همه چیز، نه بر اساسِ گفت و گو و اقناع ‌گری، بل بر بنیاد اعمال خشونت و صدور دستور صورت می‌گیرد.
  عبدالشهید ثاقب
  پورتال افغان جرمن

  زن فرشته ایست که فامیل را زیر بال خود می پوشاند
  زن طریق خرچ کردن را نسبت به مرد ها بهتر می دانند
  یکی از برتری های زن فرزند آوردن است که مرد ها از این کارعا جز اند
  زن ها مرد ها را رهنمای می کنند
  اگر مرد نباشد زن کار مرد ها را اجرا می کند اما مرد بدون زن بی دست و پا می شود
  اگر زن نباشد مرد ها خود را گم می کنند
  زن مانند یک گل است که بویش دنیا را معطر می سازد
  خداوند زن را آفرید تا دنیا را زیبا تر سازد
  صالحه یوسفی
  پورتال افغان جرمن

  هنگامی که روح در تو دمیده می شود …
  در شکم یک زن هستی…
  هنگامی که گریه میکنی
  در آغوش یک زن هستی…
  هنگامی که عاشق می شوی
  در قلب یک زن هستی…

  زن امانت است…نه برای اهانت
  معصومه کوهستانی

  روز جهانی‌ زن را به تمام زن‌های جهان مخصوصا زن‌های افغان که مظلوم‌ترین زن‌های دنیاست از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم
  به زنی که هم مادر است هم خواهر هم همسر هم عزیز است هم دوست هم غم شریک وهم هجران شریک وهم شریک زندگی و مهم تر از همه یک انسان است. زنی که هر روز شلاق می خورد زنی که به خود آتش میزند و صدایش شنیده نمی شود باید بگویم که هیچ انسان مستحق درد کشیدن نیست انسان برای شکنجه شدن به دنیا نیامده انسان برای شاد بودن و ازاد بودن به دنیا آمده به امید روز که دگر خشونت علیه هیچ زنی‌ نشود و هم بداند که بدون زن زندگی‌ ناممکن است.
  آصف اکبری

  ما زنان باید بیاموزیم تا در قدم اول ارزش خویش را بدانیم. به خود احترام قایل شویم و باور داشته باشیم که ما قابلیت آنرا داریم تا بهترین انتخاب های خویش را در زندگی با استعدادهایمان بدست آوریم، ، و نگذاریم که، گفته ها، انتظارات، و افکار دیگران این اطمینان خاطر مانرا ضعیف بسازد.

  زرغونه عبیدی
  از پورتال افغان جرمن

  گروپ کاری کمپاین از شما خوانندۀ عزیز تمنا مینماید تا افکار خویش را در مورد زن در قالب مقوله های مؤجز به این آدرس به ما بفرستید:
  grupekarikampain@outlook.de
  علاوتاً پورتال افغان جرمن، سایت های آسمایی، ۲۴ ساعت و نعیمی لطف نموده و دریچۀ نظر سنجی را در مورد کمپاین باز نموده اند. شما میتوانید مقوله های تانرا در این سایت ها هم به نشر برسانید. بعداً نظریات شما توسط گروپ کاری کمپاین به سایر رسانه ها و برای تمام هموطنان عزیز ما پخش خواهد گردید.
  همچنان دوستان دیگری با جدیت تمام در صفحات فیس بوک شخصی شان و در سایت های فیس بوکی از جمله ” بانو”، “کانون مباحثاتی آسمایی” ،”تابش نو” و “کانون هماهنگی زنان” این کمپاین را فعالانه تعقیب مینمایند. ما همچنان منتظر نظریات شما در فیس بوک میباشیم.
  قسمتی از اندیشه های هموطنان در اینجا بازتاب خواهد یافت که در آینده هم شما را در جریان این نظریات خواهیم گذاشت. البته تمام نظریات رسیده به نوبت به دسترس شما قرار خواهد گرفت.
  با اردت وحرمت
  صالحه اسحق زی خالقی

 75. شیما غفوری گفت:

  گروپ کاری کمپاین

  اندیشه های شما در مورد زنان

  با عرض سلام و حرمت خدمت شما عزیزان !
  اینک باز هم یک تعداد زیادی از مقوله های ارزنده و پُر محتوی خواهران و برادران هموطن و بزرگان جهان که به صورت یک مجموعۀ دوازده صفحه یی ترتیب و تنظیم گردیده به دسترس شما عزیزان گذاشته میشود و تمنا میکنیم الی هشتم جون ۲۰۱۴ تا هر آن اندازۀ که امکانات جمع آوری مقوله های جدید تری را دارید برای جمع بندی نهایی به سایت های ذیربط و یا به ایمیل آدرس فرستاده، ما را ممنون سازد (Saleha_ww@hotmail.com).
  —————————————————————————-

  اگر به گذشته ای نهضت زنان کشور و به تلاش زنان و دختران وطن در راه کسب علم و دانش درطی چند دهۀ اخیر نگاه مختصر اندازیم، درمی یابیم که این شمع فروزان با وجود نشیب و فراز های فراوان مرهون فدا کاری یک زن قهرمان کشور است که با شهامت و شجاعت زاید الوصف دریچۀ علم و دانش را دریک محین نامساعد و مملو از تاریکی های عنعنوی بار اول در تاریخ کشوربه روی زنان افغان گشود. این زن را به حق میتوان بانی نهضت زن در کشور و مادر معنوی همه زنان کشور دانست که از آنوقت تا امروز به مکتب رفته و دانش آموخته اند و نیز از فیض دانش راه خود را در سهمگیری فعال اجتماعی بیرون از منزل باز کرده اند. این زن نامدارکسی دیگرنیست جز ملکه ثریا.
  عبدالله کاظم

  تعدُد زوجات دراسلام جواز است وحکم نیست.جواز مطلقیت ندارد وتابع شرایط واحوال است و هنگامی که شرایط واحوال بدل شود جواز خود به خود از میان می رود وبنابراین سازمان های زنان با خاطرِ آسوده میتوانند بر ضدِ تعدد زوجات تبلیغ ومشکلات اقتصادی، اجتماعی وروانیی آن را تشریح کنند.
  اسحق نگار گر

  آنان که زنان را به نقص عقل محکوم می کنند باید بدانند که نُخُست هیچ مردی که کامل العقل باشد وجود ندارد وماهمه ناقص العقل استیم ودوم اینکه عقل درجریان زندگی از نقصان به سوی کمال می رود ولی به کمال مطلق نمی رسد زیراکه تجربۀ زندگی معروض به تغییر است ودوم مهارت های عملی با جنسیت کاری ندارد وزن ومرد هر کس به قدر زحمتِ خود آنرا می آموزد.
  اسحق نگار گر
  .
  تجربه نشان داده است که مردان جوان نسبت به دخترانِ جوان بیشتر درگیر عیاشی ها و رفیق بازی ها می شوند وبرای درس خواندن وقتِ کمتر دراختیار دارند وبنابراین درغالبِ پوهنتون ها ودانشگاه های جهان نتایج درسی دختران بسیار بهتر از جوان پسران است.
  اسحق نگار گر

  زنان از نیمۀ دوم قرن بیستم مجالِ تبارز دادن استعداد ها وقابلیت های خودرا یافته اند وبنابراین درموردِ زنان
  ااین هنوز اولِ دمِ سحر است++ باش تا صبح دولتش بدمد درصورتِ مساعدت شرایط زنان می توانند تمام قابلیت های خودرا انکشاف بدهند وبرای جهانِ ما خدمت های قابل توجه بنمایند اما به شرط اینکه یک فیمینیسم نارسا وساده لوحانه که بر غالب جنبش های زنانه مسلط شده است زن را دربرابرِ مرد قرار ندهد وجریان طبیعی ازدواج وزاد وولد را به همجنس گرایی های زنانه ومردانه بدل ننماید.
  اسحق نگار گر

  در کدام اسلام گفته شده که به یک طفل خورد سال دختر یا پسر تجاوز شود و بعداً محکمه؟
  شکریه بارکزی

  حذف موارد متجاوز را برأت بدهد اختلاف ازطرح قانون منع خشونت علیه زن ممکن است سبب افزایش خشونت دربرابر زنان در کشور شود و دست آوردهای چند سالۀ زنان را درکشور از بین ببرد.

  ذیفنون صافی

  قانون منع خشونت علیه زن به حیث یکی از راه های کاهش خشونت علیه زنان، ضروری و قابل اهمیت بوده که باید هرچه زودتر این قانون از سوی پارلمان کشور نافذ و به منصۀ اجرا گذاشته شود.
  اعظم سیستانی

  ما همه قوانین را در دین خود داریم، پس نیاز به قانون دوم نیست؛ اسلام خود مانع خشونت است چه در
  حصه زن و یا مرد، چون نیاز نیست و قانون ما زنده است، لذا ما مخالف این قانون هستیم و برخی ماده های این
  قانون درتضاد با اسلام است
  سعیده حفیظ

  دختری که به حد بلوغ نرسیده باشد و برخلاف عرف معمول اگر پدر و مادر او را به نکاح کسی در آورده باشند، پس از اینکه به سن بلوغ رسید، فاعل مختار است که این نکاح را قبول یا رد نماید و علاوه بر این بعد از قبول عقد، اگر شوهرش به او تعدی یا بد رفتاری نماید و متحمل مخارج او نشود، مشارالیه میتواند به محکمه عارض شود که شوهر من یا نفقه و کسوۀ مرا بدهد یا مرا طلاق بدهد
  عبدالرحمن خان

  برای زنی دارای تحصیل و کاردر شهر، هرگاه با چنین سرنوشتی گرفتار شود، احتمال دسترسی او به محاکم و
  گرفتن طلاق و بیغم شدن از شر شوهر ظالم چندان مشکل نیست و اما برای یک زن دهاتی، آنهم کسیکه نه سواد
  دارد و نه پول لازم وخانواده پدرش نیز بسیار دورتراز او در شهر دیگرمقیم باشد و زن اجازه رفتن به خانه پدر را
  نداشته باشد، چطور میتواند خود را از زیر بار ظلم و تعدی شوهر و فامیل شوهر برهاند؟ امکان گرفتن وکیل و
  اقامه دعوا برای طلاق که حق قانونی و دینی او است، نیز برای او میسر نیست، ناگزیر یا دست به انتحار بزند )به
  و یا خود سوزی( و یا اینکه راه فرار را در پیش گیرد. » مرگ موش « شکل انداختن از بام، نوشیدن زهر و غیره
  عبد الله کاظم

  آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است، دولت به احترام و به اساس ماده ۳۲ و ۴۲ قانون اساسی که
  حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است و خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت
  تأسیس و ایجاد سرپناه برای همچو حالات بوسیله دولت و تحت نظارت آن یک راه حل معقول و ،» قرار دارد
  است. » حفظ کرامت انسانی « لازمی و یک ضرورت مبرم اجتماعی است
  عبد الله کاظم

  سن ازدواج : ازدواجبا دوشیزگان زمان قانونیست از نگاه دین اسلام که نه تنها به بلوغ »جسمانی» نائل آمده باشند بلکه بلوغ« فکری « شان هم تکمیل شده باشد.
  هاجره ذیجانی

  بلوغ فکری و جسمانی زنرا در اسلام اساس آباد سازی زندگی خانواده قرار میدهند، درحقیقت آگاه یا ناآگاه بودن زن نه فقط به حیث » جسمی که وسیله اقناع غریزه شهوانی مرد را پایان می آورد مهم است بلکه چون زن در کانون فامیل و خانواده به حیث نظم دهنده زندگی و نیز به حیث مادر برای فرزندان خود از موقعیت بسیار مهم و حساس برخوردار است، لهذا بلوغ فکری و روانی زن مهمتر و حتمی تر شمرده میشود.
  هاجره ذیجانی

  در صورت عدم بلاغت فکری زنان عنان زندگی در همان آغاز از دست بسیاری زنان جوان و بی تجربه بیرون میرود و بجای لذت از این دورۀ والای حیات انسانی، برعکس به افسردگی و ناراحتی منتهی میگردد. مسلم است که رسیدن به بلوغ هنگام ازدواج، زن را کمک میکند تا راه زندگی خود را با تعقل و درایت لازم در یابد و به تدریج فکری و عقلی
  موقف خود را در بین خانواده شوهرعاقلانه تثبیت کند.
  اعظم سیستانی

  مادر شدن مرحلۀ دیگریست که نیاز به بلوغ فکری زن دارد و همچنان موضوع جلب رضائیت شوهر در عرصه های مختلف باز هم ایجاب میکند که زن در آستانه شروع زندگی مشترک از نظر فکری دریک مرحلۀ رشد لازمی قرار داشته باشد.
  اعظم سیستانی

  در فرهنگی که مرد اصل و زن کم اصل، مرد درجه یک و زن درجه دوم باشد، در فرهنگی که حق زن جرم و جرم مرد حق شمرده میشود و زن پیوسته و با بی پروایی کامل قربانی نام، لته و شمله میگردد. هم چنان زمانیکه زن را با سگ، شتر، کلاشینکوف … مبادله میکند و زمانیکه زن در بدل جنایت برادر و پدر مبادله میگردد نه تنها احترام به زن، احترام به مادر… مفهوم خویش را از دست می دهد، بلکی از انسان بودن زن نیز انکار می شود.
  دستگیر روشنیالی

  اگر ما با واقعیت مواردی که بعضی ازما زنان، با طرز تفکر و برخورد ناشی از ان با هم جنسان ما، ارزش جنس خویش را کم کرده و موقف اجتماعی خویش و فرزند دختر مانرا در خانه و در اجتماع ضعیف میسازیم، منصفانه نزد قاضی وجدان خویش برویم، متوجه خواهیم گردید که دراین چنین موارد بزرگترین صدمۀ روانی را زن به همجنسش وارد نموده و مینمایند.
  زرغونه عبیدی

  ما مبارزین داعیۀ زن در ضمن روشنگری مردان و زنان باید برای ایجاد شرایط بهتر رشد و نمو، تعلیم وتربیۀ همسان دختر ها و پسر ها، حق تحصیل، حق کار، چانس مساویانه مشارکت در امور مختلفۀ حیات، حق تعین سرنوشت، حق اختیار نمودن شوهر با رضایت خود دختر، حمایت از زنان در مقابل خشونت شوهران شان، موجویت حفظ الصحه و مراقبت از زنان حامله و شیر ده، مهیا بودن امکانات کار در بیرون از خانه با موجودیت طفل، حساب شدن زمان بچه داری در تقاعد، و غیره سهولت ها و امکانات که زندگی اکثر زنها را به خوشبختی سوق بدهد، مبارزه و پیکار نمائیم.
  شیما غفوری

  بعد از گذشت بیست و چند سال، آنهایی که زیادترین تأسف را برای دختر بودن نوزاد های من میخوردند، حالا طوری دیگری می اندیشند و میگویند که دختر خوب است، تربیه دختر آسان تر است. دختر دلسوز پدر و مادر میباشد
  شیما غفوری

  تربیۀ دختران نزد ما چه معنی دارد؟
  آیا منحیث دختران چه آرزو داشتیم و یا می توانستیم داشته باشیم و به حیث مادران چه کرده می توانیم؟
  اولتر و مهمتر از همه ما به اعتماد و مهربانی به همدیگر ضرورت داریم. به یقین این اصل در مورد همه نوع بشر صدق می کند لیکن ما زن ها که در شرایط بس ناگوار محیطی بزرگ می شویم، نیازمند ابراز محبت سرشار دیگران هستیم تا بیاموزیم خود را هم دوست داشته باشیم.”
  ادرین رچ متولد ۱۹۳۹ Adrienne Rich

  مشارکت زنان در ادارۀ امور عالم ضرور است، چه زنان به طبیعت طرفدار صلح هستند و صلح بنیادگذار آینده‏ ای بشریت خواهد بود.
  بهائی

  رابطۀ زن با صلح از نظر بیولوژیک: حاکی از آن است که زنان از نظر فطری و حیاتی کمتر از مردان به خشونت و تعدی تمایل دارند
  هاجره ذیجانی

  رابطۀ زن با صلح از نظر ذاتی: بر طبق این نظریه، زنان ذاتاً بیش از مردان نسبت به افراد دیگر مهربان و دلسوز و اهل یاری و یاوری هستند. ملاحظۀ رفتار اطفال دلالت بر این میکند که دخترها غالباً با گدی های خود نقش مادر یا پرستار را بازی میکنند، در حالی که پسرها از بازی خشن اباء ندارند
  هاجره ذیجانی

  رابطۀ زن با صلح بر این مطلب تأکید میکند که در گذشتهۀ ایام، در همه‏ بخش‏های زندگی و فعالیت، نیروی جسمانی یعنی زور، اهمیت داشت و چون مردان در خلقت زورمندتر از زنان هستند، از جنگ پرهیز نداشتند، در حالی که گرایش زنان بیشتر به صلح و مسالمت بوده است.
  هاجره ذیجانی

  رابطۀ زن با صلح این است که میان موقعیت جنس زن و جنس مرد تفاوت قائل میشود و میگوید‏، همین که زنان کودکان را به دنیا می‏آورند، مانع از آن است که بتوانند مدت طولانی از خانه بیرون بمانند و در نتیجه طبعاً دفاع از خانه و خانواده به عهدۀ مردان، که چنین محدودیت را ندارند، محول می‏شود.
  هاجره ذیچانی

  از نظر تأثیر فرهنگ و یادگیری گفته می‏شود که از آغاز زندگی، پسران در دسترس خود اسباب بازی جنگی و مانند آن را داشته‏ اند، در حالی که دختران هم از آغاز به سوی نقش‏ها و ارزش‏های متفاوتی هدایت شده‏اند، از قبیل نقش همسری، نقش پرستاری، میل زیبایی و جذابیت که در نتیجه طبیعت آنان را به سوی صلح می‏کشاند.
  هاجره

  بنام خداوند متعال پیوند دهنده دلها/ به نظر من در هر ناحیه دفتری ایجاد شود برای مشوره و حل اختلافهای خانوادگی و این دفاتر متشکل از چند حقوقدان باشد که صلاحیت حکم و محکومیت ناقضان حقوق انسانی چه زن و چه مرد را بررسی کند و برای متخلف جزای معین را اعمال کند. در ضمن یک کارگاه آموزشی هم داشته باشد تا افراد و حق و حقوق خود را به درستی بشناسند و به همدیگر خود ظلم و جفا رواندارند.
  یونس

  خداقدرتش رادروجودزن نمایش داد وبشررا ازوجود مادر برون آورد ٬ یعنی مادر یازن خدای ثانی است .
  بصیر پاکزاد

  زنان افغان تا زمانی از اسارت بیرون می آیند که از پشتبانی دولت برخور دار باشند. وهم دولتی باشد که حاکمیت آن در سراسر کشور وجود داشته باشد. در قدمه دوم وحشت جنگ ختم شود. وحشت جنگ داخلی باعث گردیده که تندروان در جامعه حاکمیت داشته اهل مکتب در دفتر بازار کوچه بی ارزش محاسبه میشود. فقد علم ومکتب سپر زنان مسلمان شده میتواند. نه دین ونه مذهب.
  کریم پوپل

  در برهه های تاریخ زن ،وارزش ومقام اجتماعی آن همه برای بدست آوردن ارزش مساویانه حق زن مبارزه در برابر مردسالاریست همانطور در مبارزه از بند وزنجیر های بیرحم وتاریک اندیش سلطه عنعنه ورواج را از هم پاره وآزادی را چون هایدی تامارا وکلارازتکین حس کرد اندشه گران اندیشه چشمه های مسیر یک سو زیر چترنور خورشید بوسعت یک دریا چون امواج خروشان در مبارزه عدالت ، مساوات وهمگرائی به پیش بسوی پیروزی میرزمیم
  محمد کبیر فلسفه

  زنان این وطن مردان مردند== به روز جنگ ناهید نبردند== ولی دردا که ازبی دردی ما== گرفتار هزاران رنج و دردند
  محمد

  جوامع پیشرفتۀ بشری استوار برتجربیات علمی و عملی، زنان ومردان را دو روی یک سکه درجامعه میدانند. همانطوریکه مردان نیاز به پشتیبانی زنان در کلیه امور اجتماعی دارند و آنها بدون همکاری زنان زندگی اجتماعی برایشان مشکل میشود، به همان پیمانه زنان نیز همکاری و پشتیبانی مردان را در همۀ امور زندگانی اجتماعی ضرورت دارند و آنهاها را درادای وجیبۀ انسانی شان ملزم میدانند.
  شیما غفوری

  رسانه های کنونی در باز تولید تبعیض نقش موثری دارند. زنان در نقش های که برای آنها در فلم، تئاتر، موسیقی، کارتونی به اشکال مختلف هنر رسمی و جنسیتی درجه بندی شده که در باز تولید نابرابری و تبعیض جنسیتی نقش دارند. همه روزه در جهان صد ها هزار اثر هنری تولید می شود که بازتولید تبعیض را تداوم می بخشد.
  تفسیرروایت های مذهبی در جامعه و زن ستیزی واگیر و گسترش اندیشه های کهن در امر باز تولید تبعیض جنسیتی سهم برجسته ایفا می کنند.
  شیما غفوری

  زنان پر افتخار سر زمین ملا لی ها دست بدست هم بدهید واز حق مسا لم خود دفاع نماید ویک پار چگی شما باعث بدست اوردن حق شماکه نیمه ار پیکر جامعه را تشکیل مید هیدمیشود
  غزل حیدری

  سه مطالبه عمده زنان به طور کلی چیست؟ به نظر من بزرگ‌ترین مطالبه زنان بازتعریف احکام و دستورهای دینی است. زنان می‌خواهند هویت و جایگاه خود را در بطن دین بازیابند. باید با تأویل بنیادگرایانه و زن‌ستیزانه از دین مبارزه کرد. خواست دیگر زنان پاکسازی قدرت سیاسی از گروه‌ها و حلقه‌هایی است که صرفا به فکر منافع و صنف خود هستند. این گروه‌ها که اکنون قدرت سیاسی را در دست گرفته‌اند، یکی از عوامل بزرگ گسترش مردسالاری و پدرسالاری در جامعه هستند.
  صدیق برمک

  بر زنان آگاه است تا چراغ خرافه زدایی را با دست های بلند خویش در ده ده، قریه قریه، شهر شهر و حتا خانه به خانه ببرند تا این اهریمن را به دست نابودی بسپارند.
  به باور من به ترین راه دست به دست هم دادن زنان در همه جا ـ داخل و خارج ـ می باشد. بدون یک جا شدن و به راه انداختن سیلاب نیرومند همبستگی، تک قطره ها می خشکند و اهریمن مردسالاری، مانند هزاره های پیشین به فرمانروایی بی رقیب ادامه می دهد.
  در این راستا تنها و تنها زن بازنده است و بس
  صدیق رهپو.

  اگر تغییر ذهنیت مرد در قبال شناختاش از خود و از زن و مهمتر از آن، تغییر ذهنیت زن نسبت به خود او هدف باشد، شاید بتوان در درازمدت به فرهنگ واقعاً برابریآفرین میان زن و مرد دست یافت.
  کامبیز رفیع

  به باور من، درس های تلخ تاریخی نشان می دهد که تا آن گاهی که مساله یی به نام حق زن، در اعماق جامعه و به وسیلهٔ خود زنان راه باز ننماید و نهادینه نگردد، ما شاهد این فراز و نشیب ها خواهیم بود.
  این کار جز به وسیله گسترش آگاهی ـ‌ به وسیلهٔ خود زن ـ در خط روشنگری صورت گرفته نمی تواند.
  به باور من این به خود زنان مربوط است ـ نباید دیده به راه مردان باشند ـ تا از کوچک ترین امکان و روزنه یی برای بالا بردن سطح آگاهی زن، بهره بگیرند.
  صدیق رهپو

  به باورِ من گریز از این گره افگنی ها و دشواری ها دربارۀ زن که همان مادرِ امروز و فردا است، کاریست بس پیچیده و ناهموار. این پیچیدَگی ها را نمی توان در مدتِ زمانی کوتاه و سنجیده حل کرد چون سال های پی در پی ریشه تنیده و قامت افراشته اند. و اکنون به گشن درختِ بدبختی های زن در جامعه دیگرگون شده است. این بارِ گران و سنگینِ نابسانی های زن، شاید دو یا سه چند زمانی را کار داشته باشد که آباد شده اند و اکنون اپیدیمی وار نفس می کشد. شاید یکی از رهیافت از این دشواری ها، خانه تکانی ” اندیشه خودی ” باشد. اگر هر مرد از خانۀ تکانی خود آغازد و هر زن آن را تشویق کند، من با دلِ پُر می توانم بگویم که آینده ای درخشان خواهد داشت و فضاسازی برای یک فریادِ همگانی زن آماده خواهد شد.
  نور نوری

  تلاش ها، موفقیت ها و دست آورد های زنان فعال افغان بخصوص در افغانستان، باید همواره با افتخار و قدردانی، در پهلوی ذکر مشکلات و ممانعت ها در راه پیشرفت شان تذکر داده شوند.
  پشتیبانی آن برادرا ن افغان که زنان افغان را درفعالیت های شان تشویق و همرایی مینمایند نیز باید ارج گذاشته شود تا به اصطلاح خشک و تر یکجا سوختانده نشود.
  زرغونه عبیدی

  روز زن را برای همه زنان و دختران وطن عزیز ام تبریک و تهنیت عرض میکنم. امید روزی برسد که زنان افغان در کنار مردان از تمام حقوق مساوی برخوردار شوند. متاسفانه دیموکراسی فریبنده غربی و مدافعان جعلی حقوق بشر با تحمیل بزرگترین ناقضین حقوق بشر از جمله ناقضین حقوق زن بر گرده های ملت ما این امید را به خیال مبدل کرده است.
  ارمان امانى

  از روانشاد پدرم، از بزرگوار مادرم و از دانشمند یگانه برادر بزرگم در اوان نوجوانی آموختم تا هرگز خود را در توانایی عمل و اندیشه ام ناتوان ندانم و زندگی خود را تسلیم تقدیر اجبارننماییم. پدران و برادران افغانم! در اعادۀ حق مسلم خواهران تان با ایشان همسنگر شوید. با عرض حرمت
  زرغونه عبیدی

  در استانه هشتم مارچ دو موضوع بحث برانگیز ست،
  در قدم نخست بایست تلاش همگانی همه بانوان افغان و نهاد های مدنی در داخل و خارج کشور را معطوف گردانیم، به پروسه سریع سازی رهایی انعده بانوان ما که در زندان های کشور با کودکان بیگناه شان به حالت اسفبار بسر میبردند. همسویی خویش را در هر جهش به سمت مساوات زن و مرد و حقوق برابر با شما اظهار مینمایم.
  حبیبه کوهستانی

  ای زنان افغان که شما نماینده گی ار ملا لی ورابعه میکنید بیدار شوید از خواب غفلت وعلیه تمام نابرابرها ایستاده شوید وبه شما وزن بودنشما افتخارمیکنم دست بدست هم بدهید وحق خود را از انها ییکه ما را به جشم جقارت می بینند بگیرم تاکی کشتهشویم تا کی بینی ولب ما بریده شود تاکی تیشه ظالم بر فرق ما کوبیده شود بس است بیدار شوید خصوصا درین زمانکه معامله گیرها بر سر قدرت روان است همه به هم دستبد هیم ویک کسی را انتخاب کنیم که از حقوق ما دفاع کند ودستش به خون کسی الوده نباشد.
  غزل حیدری

  مادر خوشبخت مادری است که در زندگی دختر اش آرزو های بر آورده نشدۀ زندگی خودش تکرار نگردد.
  قریشه عبیدی

  به نظر من مرد زمانی به کمال مطلوب دست میابد و به سرمنزل سعادت و نیکبختی میرسد که: تربیت ببیند، علم ادب بیاموزد، تحصیل کند، در درک و شناخت خودش و رموز زندگی آگاهی حاصل کند، تجربه باندوزد،تا بالاخره محکم، آزموده وپخته گردد. مسلمأ که رفتار وکردارش در مقابل زن و افرادی یکه در مخاطبش قرار دارند تعغیر مثبت مینماید. به سعادت توفیق دست میابد. زمانیکه مرد را در این سطح بیابیم معلوم دار که مشکلات زندگی به آسانی حل خواهد شد. همچو مردی میتواند مزاعات و احترام زن خود را بنماید.
  آشا

  د ښځو کورنی نیمګړتیاوې:
  افغانی ښځې د کورنی او قومی فشار لاندې دی ، نجونو ته د زده کړی حق نه ورکول کیږی او په کوچنیوالی کې ودیږی .
  یلدا صافی محبی

  زن سرچشمه خوشی و شادی و سازندگی است.مردی که به زن خود مهرورزد.به خدا و زندگی و به زیبایی مهرورزیده است.
  صالحه وهاب واصل

  بالا تر از تن زن دل و جان و روانش را دریابید، بر آن ارج گذارید و احترامش کنید.
  صالحه وهاب واصل

  دختران ۲ دسته اند : دسته اول آنهایی که زیبا هستند و فورا ازدواج میکنند و دسته دیگر آنهایی که به دانشگاه میروند …….
  شاو

  زن از این متأثر نمیشود که به او توجه کنید، بلکه تأثر او از این است که به او توجه کنید و بعد از او دور شوید تواین

  با زنان همانطور که با کودکان سر و کار دارید رفتار کنید ولی همانطور که با ملکه صحبت میکنید با او سخن بگویید ……(
  وایلد

  کار زن افراط و تفریط است، اگه دوست بدارد از شدت محبت بی زار میشود و وای به حال زمانی که دشمنی پیدا کند….
  ولتر

  از دستپخت زن تعریف کن تا در کنار اجاق خود را قربانی کند …..
  دیل کارنگی

  زن چون کراوات است، هم مرد را زیبا نگه میدارد هم حلقوم او را می فشارد …
  ویکتورهوگو

  بوسه مرد علامت عشق و بوسه زن علامت تسلیم اوست…..
  بال زاگ

  در زندگی یک زن ۲ روز ارزش دارد : روزی که با مردی آشنا میشود و روزی که او را به خاک می سپارد
  ویکتور هوگو

  زنان پیشتاز در دین بودند ( اولین زنی که قبل از همه مردان به پیامبر اسلام ایمان آورد و با جان و مال از او حمایت کرد حضرت خدیجه(ص)بود
  صالحه هاب واصل

  آفرینش زن و مرد از یک گوهر است و همه زنان و مردان مبدأ فاعلی واحد داشته، چه اینکه مبدأ فاعلی همه آنها خدای یگانه و یکتاست و هیچ مزیتی برای مرد نسبت به زن در اصل آفرینش نیست
  صالحه وهاب واصل

  نگرش اسلام به زن و تنظیم حقوق او و اینکه حیثیت او جنبه حق الله دارد نه حق الناس و هتک حرمت او برای احدی روا نیست و همگان موظف به پاسداری از مقام زن اند و این امر در خلال احکام دینی مشهود است.
  صالحه وهاب واصل

  اینکه زن زودتر گریه می کند به خاطر آن است که دستگاه پذیرش او عاطفی تر است و مهم ترین راه تقرب به خدا راه ذکر است که انعطاف پذیری مقدمه اوست
  صالحه وهاب واصل

  مهم ترین سرمایه زن انعطاف پذیری، مناجات با خداست. اگر این معارف عرضه بشود و زنها بفهمند و به آنها عمل کنند آنگاه می دانند که این ذخیره الهی به نام گریه را کجا مصرف کنند
  صالحه وهاب واصل

  زنها در بخش قلب، دل و گرایش و جذبه موفق تر از مردانند . لذا مناجات در زنها بیشتر از مردها اثر می کندو موعظه درزن بیش از مرد اثر می کند .
  صالحه وهاب واصل

  زن مظهر رأفت حق است
  صالحه وهاب واصل

  پیامبر اسلام (ص) می فرماید : گرامی نمی دارد زنان را جز انسان بزرگوار و توهین نمی کند به آنان مگر آدم پست
  صالحه وهاب واصل

  حضرت علی (ع) می فرماید : زن ریحانه است این گل را نباید رها کرد این گل فقط باید به دست باغبان باشد ، جمال برای زنان سرمایه است و زکات جمال همان عفاف است
  هاجره ذیجانی

  زن با خودداری و خویشتن داریهای ظریفانه خود نه تنها شخصیت خود را حفظ می کند بلکه به مرد نیز شخصیت می دهد
  نورس ادیب

  زن مربی جامعه است .از دامن زن مرد به معراج می رود
  صالحه وهاب واصل

  به درستی که خدای متعال بر زنان و دختران مهربانتر از مردان است
  نورس ادیب

  زیباترین خوی زن ، نجابت اوست
  ارد بزرگ

  در دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل
  مالرب

  تمدن چیست ؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است
  امرسون

  با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد
  بردون

  خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند
  رابندرنات تاگور

  زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است
  گویته

  زنانیکه می خواهند مرد باشند ، زنانی هستند که نمی دانند زن هستند
  الکساندر دوما

  برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و…
  مار آنا

  چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش
  ویلیم شکسپیر

  زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی*توانند خود را زیبا جلوه دهند
  برناردشاو

  هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده است
  شیلر

  زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل می گذارد که زنش او را تربیت کند
  مارک تواین

  هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند ، چون همیشه آنرا مربوط به خود میداند
  جونسون

  مردانیکه بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی میکنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن میتازند
  اردبزرگ

  اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند اردبزرگ

  به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است ،به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است
  میشله

  زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد .
  الفونس دوده

  دختر، فرزندی است مهربان، مونس، مددکار، مبارک و مربی. حضرت علی (ع)
  نورس شهسوار

  بیشترین خوبی در وجود زنان است. امام صادق (ع)
  هاجره ذیجانی

  دو چیز را دوست دارم و نمیخواهم آنی از آن منفک شوم. زن و عطر را. رسول اکرم (ص)
  صالحه وهاب واصل

  مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان !
  رومن رولان

  مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند.
  کونته ورسیه

  زن مخلوقی است که عمیق تر میبیند و مرد مخلوقی است که دورتر را میبیند. عالم برای مرد یک قلب است و قلب برای زن عالمی است.
  گرابه

  زنها هرگز نمیگویند ترا دوست دارم ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری بدان که در قلب آنها جای گرفته ای.
  روشفوکو

  منشأ هر کار بزرگی زن است، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود.
  لامارتین

  مشارکت زنان و مردان در امور کشوری آلام مردم افغانستان راتقلیل بخشیده و نویدآور آیندۀ خوشبخت و مرفه آنها خواهد بود.
  شیما غفوری

  زنان با شجاعت افغان با وجودبیم افګنی ها ترور و وحشت از سوی دشمنان کشور‎( طالبان) بازهم درعقب مراکز رای دهی صف آرایی کردند و به کاندید مورد نظر شان رای دادند، و مشت سنګینی را نثار چنه ی دشمنان کردند.
  صالحه اسحق زی خالقی

  زنان بایدخودشان از حقوق خود دفاع کنند نه اینکه منتظر باشند کتا مردان به آنان حقوق نا چیز بدهند.
  عنایت الله ترین عزیزی

  عامل اساسی تمامی مشکلات پایین بودن آگاهی فردی و خرد اجتماعی در زنان و مردان می باشد و بس. و این مشکل فراگیر بوده و همه جامعه را با سطوح فرهنگی مختلف شامل می شود.
  مصطفی تیموری

  برای رهایی وآزادی کامل زنان ازقید مناسبات فرتوت نیاز است تا زنان خود با آگاهی وارد کار زار حمایت از تساوی حقوق شوند، اما اگر زنان به جای ارتقای آگاهی شان در پس پرده بازی های قومی، زبانی وجنسیتی خود را پنهان کنند، نه درعرصه بهبود وضعیت مفید واقع خواهند ونه خود به آرمان شان خواهند رسید.
  ناهید صدیق علومی

  به وضاحت در جامعه سنتی افغانی بخصوص در داخل افغانستان میتوان دید که زنان افغان ما با وجود که بسیار قدرت وتوانایی واستعداد های خارق العاده دارند مگر متاسفانه ایشان چون در محدوده ذهنی قرار دارند هیچ وقت نتوانستند از بحر وسیع علم ودانش آگاهی پیدا کنند صرف بعد از تولد خاطر دختربودن خود محکوم به زجر کشیدن میشود این نو نهالان بدون اینکه بدانند کی استند وچه توانایی های نهفته در درون شان پنهان است وقانع در چوکات همین دایره کوچک مگر تاریک زنده گی میمانند وآنقدرخاموش وبی خبر که حتی بعضی شان دور از خود آگاهی از این همه استعداد های خود بدون تبارز در عمل تا دم مرگ در این تاریکی جهل میمانند (بهترین راه بیرون رفت از ججهل است
  ظریفه فردیانا

  ” استوارت الفنستون” در مورد آزادی های زنان در بین پشتونها، یافته هایش را چنین می نویسد ” زنان پشتون با چادر ها در بازار ها گشت و گذار میکنند، در باغ های گردهم جمع می شوند، اگرچه در حجاب هم هستند ولی مانند زنان هندوستان محصور نیستند. بصورت عموم وضعیت زنان افغان به مقایسه با همسایگان افغانستان بد نیست.”
  نجیب الله بارکزی

  مروزه وقتی فمنیست ‌ها تأکید می‌ کنند که «امر شخصی، امر سیاسی است» دقیقاً می‌خواهند بگویند که بدون توجه به نهاد خانواده نمی‌توان به آزادی دست یافت. اصلاح نهاد خانواده و دموکراتیک ‌سازی آن برای بانوان اهمیت سیاسی دارد.بنابراین، بانوان افغانستان اگر می‌خواهند به آزادی دست یابند، باید بر نامزدان ریاست جمهوری فشار وارد کنند که برنامه‌های جامع و معقولی در عرصه دیموکراتیک ‌سازی خانواده داشته باشند. متأسفانه نهاد خانواده در سرزمین ‌ما نهاد برده‌ داری و محل زیست نابرابران است. در خانواده‌های افغانستان، همه چیز، نه بر اساسِ گفت و گو و اقناع ‌گری، بل بر بنیاد اعمال خشونت و صدور دستور صورت می‌گیرد.
  عبدالشهید ثاقب

  زن فرشته ایست که فامیل را زیر بال خود می پوشاند
  زن طریق خرچ کردن را نسبت به مرد ها بهتر می دانند
  یکی از برتری های زن فرزند آوردن است که مرد ها از این کارعا جز اند
  زن ها مرد ها را رهنمای می کنند
  اگر مرد نباشد زن کار مرد ها را اجرا می کند اما مرد بدون زن بی دست و پا می شود
  صالحه یوسفی

  زن امانت است…نه برای اهانت
  معصومه کوهستانی

  صالحه وهاب واصل

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما