۲۴ ساعت

26 فوریه
۲دیدگاه

تاراج باغ

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۶  فبروری  ۲۰۱۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

تاراج باغ

رسول پویان

****

آزار قـوم و کشـتن انسـان دگـر بـس اسـت

ویرانگری به ملک خراسان دگر بس است

گلـغنچه‏ هــای عـاطـفـه فـریـاد مـی‏کـشـنـد

تاراج بـاغ و دامن بسـتان دگـر بس است

ذبـح کبـوتـران حـــرم نیـسـت در کتـاب

جور و جفا به بلبل دستان دگر بس است

آتـش زدی بـه مکـتب و دانشـسـرای مـا

بازی به جان  طفل دبستان دگر بس است

عـرش خــدا بـه لـرزه در افـتاده هـشـدار

آتش زدن به مسجد و قرآن دگر بس است

در شـهـر انتحـاری و در روسـتـا تفـنگ

ترس مدام و حال پریشان دگر بس است

کهسار و دشـت و جنگل انبوه از تـو بـاد

وحشیگری به شهروخیابان دگر بس است

تنهـا نـه جـور و ظلـم بـه آدم بـود خـطا

رم دادن غـزال بیـابـان دگـر بـس اسـت

بیگانه ای ز عـاطـفه و رحـم از نخـست

لیکن جفا به خواهرگریان دگر بس است

از آه سـینـه ســـوز یتیـمـان بـکـن حـیا

سیلاب اشک پرشـرر دیدگان بس است

دزدیــده ای ز کاســـۀ مــردم نــوالـه را

لیکن فروش همت دهقان دگر بس است

در گـوش کـر خلـق جهان داد سـر کنید

سنگین‏دلی به مردم نالان دگر بس است

بهـر نجـات خـیـل پـریـان ز چـنگ دیـو

همبستگی به مادر شیطان دگر بس است

وجـدان مـن به مفتی اعـظم خطاب کـن

با نام دین فریب مسلمان دگر بس است

جنگ یهـود و کـین نصارا سـراب بود

نازش بتاج وتخت سلیمان دگربس است

سـرمایـه سـوخـت ریشـه و بنیاد اعتقـاد

مکروریا به ساحت ایمان دگر بس است

جنگ و فساد و فتنه‏گری سوخت کشورم

دامن زدن به آتش بحـران دگر بس است

رسول پویان

 

۲ پاسخ به “تاراج باغ”

 1. admin گفت:

  جناب پویان عزیز به سلامت ، سروده زیبا و عالیست . خدا کند که این ظالم های خدا نا ترس شعر تان را بخوانند و به این و حشیگری ها و چور و چپاول ها خاتمه بدهند. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 2. داکتر اسدالله حیدری گفت:

  آقای پویان، شعرشما عالی بوده ولی طوریکه گویند: نرود میخ آهنین در سنگ.متأسفانه این خائنان وجنایت کاران خلاف آن عمل کرده و میگویند:
  تازورداریم، به چورو چپاول دوام دهیم
  تا کرزی است وسـایر دزدان، دوام دهیم
  مارا نصیــحت تـو نیـایــد به هـیچ کار
  با امرنهی “حامد”وشیطـان، دوام دهیم
  موفق باشید، داکتر حیدری
  ۲۶،۲،۲۰۱۴،سدنی

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما