۲۴ ساعت

05 ژانویه
۲دیدگاه

شرّ نمّام

تاریخ نشر شنبه ۵ جنوری ۲۰۱۳ هالند

سید همایون شاه (عالمی)

سید همایون شاه (عالمی)

شرّ نمّام

سید همایون شاه (عالمی)

۴ جنوری ۲۰۱۳ م

گینزول – ورجنیا

ایالات متحده امریکا

***

احتیاط از شرّ ِ نمــــــــّام احتیاط

ره بَرَد درپخته و خـــــام احتیاط

نیست کس از شرّ قاصد در امان

هر قدم بنهـــــاده یک دام احتیاط

در تجــــــسس آنقدر پرسد سؤال

شد خبر از مغز بادام احـــــــتیاط

پیش ناکـــــس مـهر بهتر برزبان

میشوی رسوا سرانجام احــــتیاط

غیبتیان را گــــهی همـــره مــشو

می کشد در رنج سرسام احتیاط

اندرون ِدوســـــتان آتش فگـــــند

دوستی را ساخت ناکـــام احتیاط

مننتظر در فرصـــــت ِ پستی بوَد

تا بریزد زهر در جـــــام احتیاط

گپ همی گـــــیرد برای دشمــنی

پاکـــــــدل را کرده بد نام احتیاط

صـــد بگوید تا تو گفتی گر یکی

بر سرت اندازد الــزام احـــــتیاط

خـــــــاموشی باشد چو حفظ آبرو

نیست او را عز و اکرام احــتیاط

هـــــــیچ با نمـــــــام بر بالا مرو

پرت سازد از لب بام احـــــــتیاط

کم ببر در پیش دشمن نام دوسـت

قاصـــــدان گیرند الــــهام احتیاط

هوشداری ای (همایون) در سخن

حـــــــرف را سازند ایهام احتیاط

سید همایون شاه (عالمی)

 

۲ پاسخ به “شرّ نمّام”

  1. حرف (جوهر )رابگوشِ خودبگیر
    کی شودرامت ،دل آرام احتیاط
    جوهر

  2. Homayoun گفت:

    Aqayee Jawhar Tashakur Az lutf-e Tan

    Homayoun

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما