۲۴ ساعت

01 اکتبر
۱ دیدگاه

کُلبۀ ویرانکِ ما

تاریخ نشر دوشنبه اول اکتوبر ۲۰۱۲ هالند

 محمد نعیم ” جوهر “

۸ / ۶ / ۲۰۱۲

آلمان

محمد نعیم " جوهر "

محمد نعیم ” جوهر “

کُلبۀ ویرانکِ ما

******

جوی خون میرودازدیدۀ گریانکِ ما

کس نداردخبرازسینۀ بریانکِ مــا

شاه وصدراعظم ووالی وقوماندانم هنوز

میخورند  خونِ رگی  مردمِ افغانکِ مــا

بر در و بام وسر و صورتِ هرهموطنم

مرمی وراکت وهاوان شده بارانکِ ما

باهمه لشکرِناتوودوصدقدرتِ غیر

دمی آرام نگشت کُلبۀ ویرانکِ ما

همه ازبهرِ  طمع آمده درکشورِ ما

دل ربوده زجهان لعلِ بدخشانکِ ما

نه برم دستِ گدائ بجهان بارِدیگر

گرتوسیرآب کنی دشت وبیابانکِ ما

همچو رستم بگذاری سرِخودرا بدرش

گرخوری انجیروبادامِ سمنگانکِ ما

میشودبارِدیگر کُلبۀ تارم روشن

گررسداشعۀ خورشیدبه دالانکِ ما

********
برسرِ تاجِ هنرهازده کِلکش رقمی

شعرِ«کهزاد»شنوبرسرِهرخوانکِ ما

********
بهرِاین(جوهرِ)بی یارودیارت ایدل

جائ بهتر نبُود گوشۀ زندانکِ مـا

محمد نعیم ” جوهر “

 

یک پاسخ به “کُلبۀ ویرانکِ ما”

  1. شهلا ولیزاده گفت:

    طعمء شرین دارد و هم شور. شرین با ان سبک زیبایش و شور از برملا کردن واقعیتها.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما