۲۴ ساعت

26 سپتامبر
بدون دیدگاه

پیام تبریکی

تاریخ نشر چهارشنبه۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

پیام تبریکی

محترم نذیر احمد مشفق

محترم نذیر احمد مشفق

چون رسید فصل نوین بیست وچهار

اهل  دانش  باز  دارند  افتخار

بیست وچهار سایت قلوب مردم است

در جهان  بیننده  دارد بیشمار

هرقلمدار یک که دردش شد فزون

حمدمش یابد در این سایت انتظار

هرکسی ازدرد خویش درگفتگوست

درد ورنج  جور ظالم وفرار

آفرین برلطف وزحمات شما

این چمن را باغبان سازد بهار

بر  دیدار  عزیز  اهل  دل

مشفقانه  باز بین  ازین  دیار

از آنجایکه بنده خود را موظف میدانم که بپاس قدردانی وشایستگی های پنج سال زحمت وتلاش مداویم  وپیگیر سایت ساعت۲۴ که یکی از سایت های مطرح  در راستای رُشد وانکشاف فرهنگ ومرکزیت مدبرانه ی برای داشته های فرهنگی سیاسی اجتماعی که این خود گویای تلاش وزحمات بیدریغ حضرتعالیست بجناب برادر بزرگوار آقای مهدی جان بشیر هروی تبریک گفته و از خداوند منان برای حضرتعالی صحتمندی وتوان خدمتگذاری  را درراستای رشد وغنامندی فرهنگی برای مردم ستمدیده افغانستان آرزو دارم وبنده وظیفه خویش میدانم که از هیج نوع همیاری وهمکاری در سایت ۲۴ ساعت را  دریغ ننموده  یکبار دیگر برای همه عزیزان قلم بدست شروع سال نوین فرهنگی سایت ۲۴ساعت  را برای مدیرمسًول سایت وهمه همکاران قلمی شان از صمیم قلب تبریک عرض میکنم .

{ارادت مند تان نذیر احمد مشفق}

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما