۲۴ ساعت

24 سپتامبر
۱ دیدگاه

آب زندگی

 تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 به پاس خاطر پنجسالگی ولادت رسانه ی وزین نشراتی ۲۴ ساعت گسیل است:

مولانا کبیر “فرخاری”

ونکوور کانادا

– ۱۳ –

مولانا کبیر "فرخاری"

مولانا کبیر “فرخاری”

آب زندگی

*****

سرود  بلبل   بیدل  به   شاخسار رسید

به  بام  خانه ی   ما جغد نا  بکار  رسید

به خانه ی شکسته درو بی حصاروقفل وکلید

یتیم بی سرو سامان و انتظار رسید

جنوب کشور ما را گرفته دشمن دون

ز خون  هموطنان  آب  رود  بار  رسید

شرار جنگ بشد رخنه گر به میهن  ما

ز شرق و غرب بم و توپ و انفجار رسید

فسرد خون من و هموطن ستمگر روز

به حرف کج مگرم  صلح بر شعار رسید

ز انعکاس چمن لاله بسته رنگ شفق

ز طرف باغ  و چمن  باد  مشکبار  رسید

رسانه بال ادب پرورش به هرطرف بگشود

سرود نغمه ی پر سوز راج کمار رسید

ز طرف با ادبان وطن به رسم  ادب

درود  گــرم   بدین  سایت  نامــدار  رسید

برای  آنکه  شناسی  خـدای  یکتا  را

وجود  قدرتش این چرخ  کج  مدار  رسید

نمیتوان  به قفس مرغ دل کشید به بند

به  پــای  دل  گره  زلــف  تابــدار  رسید

نسیم صبح که جیبش پر است ز بوی بهار

که مشک تربه بغل ازره ی تتار رسید

به آب زندگی “فرخاری” میرسی به کمال

بگیر باده ی خوش رنگ  کز تخار  رسید

مولانا کبیر “فرخاری”

 

یک پاسخ به “آب زندگی”

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما