۲۴ ساعت

19 سپتامبر
بدون دیدگاه

بـال شـهـبـاز

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۹سنبله  ۱۳۹۱ – ۱۹سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

 ودود ” فضـلی

ودود ” فضـلی

بـال شـهـبـاز

****

فکــرپــروازی نـمـایـــم کــو پــرِ پـــروازی ام

مـیــل صـیـادی کـنـــم کــوشـهـپـرشـهـبـازی ام

 

عـشق فرهـادی بجـویـم هـمتـم بـرتـیـشه نـیست

قـُـربِ محـمـودی بخـواهــد صـورت ایـازی ام

 

قصـردلهـا را چــه ویــرانـی نـمـودم ازقـصـور

مظهـرسـیـرت کـجـا و رخـنــه ای دمسـازی ام

 

رنـگ ریــزم مـیـکـنــم رنـگـیـن دیـــوارسـیــاه

حـمــدالـلـــه گــرم شـــــد بــازار ازتــنــازی ام

 

هـمـت عــاشــق بـتــازد تـوســن والای عـشــق

کـوسـرِپـُرشــورعـشـق و جـلــوه و انــدازی ام

 

راکـبِ تـازی نگـشـتـم چـشــم امـیـدم بــه غـیـر

هـمره ای صـیـاد گـشـتــم درشکـارش تـازی ام

 

درس الـفــت را نخــوانــدم در دبـسـتـان عـمـل

لـیک بـر دسـتـم شهـادت نـامــه ای غـمـازی ام

 

سـرفــرازی پـیـش اربـاب هـنــرمـشکـل بُـــوَد

هـم چـو”فضلی”نـیست تأثـیرِدف وشهـنـازی ام

 ودود ” فضـلی”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما