۲۴ ساعت

17 سپتامبر
بدون دیدگاه

مشکل است

تاریخ نشر دوشنبه ۲۷سنبله  ۱۳۹۱  – ۱۷سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

محمد نعیم ” جوهر “

۸ / ۹ / ۲۰۱۲

آلمان

محمد نعیم " جوهر "

محمد نعیم ” جوهر “

مشکل است
****
ازپای دل کشیدنِ،یک خارمشکل اســت
بوسیدنِ لب ودهنِ،مار مشکل اســـــت

**
ازدستِ انتحاری بیگانه گانِ مــــــــــا
دیدارِ مرگ ومیرِ،وطندارمشکل است

**
روی گُلِ گُلاب ندیدن به عُمرِخویــش
بربُلبُلانِ زارِ،گرفتار مشکل اســــت

**
جان وجهان اگرطلبی،ترکِ عشق کــــن
رسوا شدن به کوچه وبازارمشکل است

**
ترکِ تو بهاروچمن،کارِساده نیســــت
دل کندن ازدیارِ،دل آزارمشکل اسـت

**
آن یارِ بیوفای دل آزارِ خویشـــــــــرا
بیرون نمودن ازدرِ،اغیارمشکل است

**
تاوقت وساعتش نشَودپوره درجهــــان
جانرا به حق سپردنِ،بیمارمشکل است

**
بردردِ (جوهرِ) تودوا نیست درجهان
ازپای اوکشیدنِ،هرخارمشکل است

**

محمد نعیم ” جوهر “

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما