۲۴ ساعت

10 سپتامبر
بدون دیدگاه

طواف

تاریخ نشر دوشنبه ۲۰سنبله  ۱۳۹۱  –  دهم  سپتامبر ۲۰۱۲هالند

شعرـ از یونس عثمانی

محمد یونس عثمانی

محمد یونس عثمانی

طواف

*****
قافلهٔ بی درای زمان به آن سوی بادیه رفته بود
گرز یل شام دیهیم سلطان روزراشکسته بود
الههٔ آتش پرستان شب
درمعبد شفق آتش افروخته بود
خنجرالماس ماه
آخرین اشعهٔ زرین آفتاب را
زگردن آسمان بریده بود
تک تپهٔ کهنسال
که تمام روززدست آفتاب تبرخورده بود
بدن افگار اش رادرکرباس تاریکی پیچیده بود
شکم قبرستان پیر زاجسادانسان پندیده بود
او برسرمزارکسی چون جسدبی تابوت افتاده بود
لبان ترکیده اش برپیشانی درشت آن چسپیده بود
آغوش اش برتودهٔ خاک عریان گسترده بود
سینه اش برسینهٔ آن فشرده بود
دامن اش پرازستاره بودـ
قطره های اشک که زدیده ریخته بود
هرآن که درآن جابود یکبارمرده بود
وازعذاب مرگ دیگررهیده بود
مگراودرآنروزصد بار مرده بود
صد بار چاشنی مرگ را چشیده بود
او مرده ترین مرده درآن قبرستان بود

یونس عثمانی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما