۲۴ ساعت

31 آگوست
بدون دیدگاه

گلوی ماشه به انگشت اگرفشاردهی

تاریخ نشر  جمعه  دهم سنبله ۱۳۹۱ –  ۳۱ آگست ۲۰۱۲ هالند

محمد نعیم ” جوهر “

۷ – ۹ – ۲۰۱۱

آلمان

محمد نعیم " جوهر "

محمد نعیم ” جوهر “

گلوی ماشه به انگشت اگرفشاردهی
********
زجورِیارندارد دمی قرارانگشـــــــت
ازین سبب شده امروزبیقرارانگشت
برو،زدفتر ودیوانِ این زمانه بخــــوان
هزارقیصۀ بنویشتۀهزارانگشـــــــت
زانوری وسنائ وسعدی وحافــــــظ
کشیده ازدلِ شاهنامه زُلفِ یارانگشـت
کلامِ رودکی وبیدل وسلیم وکلیـــــــم
نویشته دردلِ تاریخِ روزگارانگشت
نه پاوسرنه کمر،کی قدِرساتانـــــد
که بازوبسته کندصدگِره تارانگشت
بزوروبازوی انگشت،به چشمِ کم منگر
که زهررابکشدازدهانِ مارانگشـــــــت
زرازوحکمتِ انگشتها مشو غافــــــــل
به زنده ماندنِ توداده،اعتبارانگشـــــت
زبسکه فرقِ سرم تیشه وتبربشکست
که بینِ ماواجل مانده بود،چهارانگشـت
گلوی ماشه به انگشت اگرفشاردهی
به گردنِ تورساند تنابِ دارانگشــــــت
نمودِدستِ من این پنجه های رنگین است
ندیده ام به کسی پنجۀ چنار انگشـــــــت
فدای( جوهرِ) ذاتت شوم خدا یابـــــــــاز
که دادۀ تومرادست درکنارانگشـــــــــت
محمدنعیم جوهر
 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما