۲۴ ساعت

18 آگوست
بدون دیدگاه

عیداست بیـا

تاریخ نشر شنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۱ –  ۱۸ آگست ۲۰۱۲ هالند

به استقبالِ غزلِ عیدانۀنرگس جان« سروری» سروده شده

عیداست بیـا

****
محمد نعیم ” جوهر “

۱۷ – ۸ – ۲۰۱۲

آلمان

محمد نعیم " جوهر "

محمد نعیم ” جوهر “


عیداست بیاکه عزمِ مردانه کنیم

یادِوطن وگلشن وکاشانه کنیـــم

عیداست بیاکه مؤنس ویارشویم

تاکَی دل وجان فدای بیگانه کنــیم

عیداست بیاکه درگلستانِ وطـن

یادِزهمان« نرگسِ» جانانه کنیـم

عیداست بیاکه بازباصلح وصفا

آباددیارومیهن وخانه کنــــــیم

عیداست بیاکه همرهی نالــۀ دل

مُرغانِ چمن راهمه دیوانه کنیم

عیداست بیاکه قلبِ صدپارۀخویــش

برشمعِ مزارِ خُفته،پروانه کنیــم

عیداست بیاکه قاصدم نیست خبر

لبریزِشراب،جام وپیمانه کنیــم

عیداست بیاکه دل به گیسوی نـــگار

تاجان به تن است به بندوزولانه کنـیم

عیداست بیاکه بازبا نُقل ونبــات

شرین لبِ خودزلعلِ دُردانه کنیم

عیداست بیاکه همچو (جوهر) آخـر

ترکِ گل وباغ ویارِبیگانه کنیــــم

محمد نعیم ” جوهر “

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما