۲۴ ساعت

16 آگوست
بدون دیدگاه

طنز

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۶ اسد ۱۳۹۱ –  ۱۶ آگست ۲۰۱۲ هالند

طنز

*******
محمد نعیم (جوهر)

۱۵ – ۸ – ۲۰۱۲

آلمان

محمد نعیم " جوهر "

محمد نعیم ” جوهر “

جانم به خداپُشتِ درِخاله برآمد

تبخال زترس برلبِ قنغاله برآمد

نازم که ازآن پنجرۀ بستۀ شورا

فریادِ دلِ دخترِ نُه ساله برآمد

 درلاتریِ سلبِ صلاحیت شده گانم

تقدیرِمِدال وبز وبُزغاله برآمد

 بازآن سندِ دزدی وغارتگری امروز

ازجیبِ چپِ نوکرِپارساله برآمد

اُفتاده کنون لرزه دراندامِ فلانی

تاشُکشُکه ازدوروبری ناله برآمد

غیرازچتِ آسمانِ کبودودلِ دریا

برهرچه که دیدم همه قباله برآمد

 ازابرِسیاه همرهی الماسک وطوفان

برفرقِ سرم سربسرک ژاله برآمد

رسواشده درشهرِ سخی نوکرِایران

اززیرِپلو پاچۀ گوساله برآمد

ازخانۀشیخ که همی گفت حرام است

امروزشرابِ دوهزارساله برآمد

ازخونِ شهیدانِ وطن باززهرسو

چون داغِ دلِ( جوهرِ)مالاله  برآمد

محمد نعیم (جوهر)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما