۲۴ ساعت

24 جولای
بدون دیدگاه

فوایدِ نماز

محمد نعیم " جوهر "

محمد نعیم ” جوهر “

فوایدِ نماز

محمد نعیم ” جوهر “

۱۰ – ۱۱ – ۲۰۱۱

آلمان

تاریخ نشر سه شنبه سوم اسد ۱۳۹۱ – ۲۴ جولای ۲۰۱۲
بردلِ تاریک صدها رنگ اثرداردنماز
روشنائ دوعالم سر به سر داردنماز
گرسرِسجده به دربارِ خدایت خم کنی
مُژدۀ مُشکل کُشایهابه بردارد نماز
از بلای نفس میسازد تُرا فارغ مُدام
صدهزاراسرارِ دیگررا خبردارد نماز
گربخوانی پنج وقت دایم نمازِخویشرا
روزِ محشر بر توالهامِ دیگرداردنماز
میشوی صادق به دنیابیشترازفیضِ او
عدل وانصاف وصداقت درنظرداردنماز
گر نمازِ خویشرا باصدقِ دل اجراکنی
میوۀ شرین و نخلِ پُر ثمردارد نماز
گرفریبدنفس دلراازرهی نیرنگ باز
بردلِ شیطانِ ظالم نیشتردارد نماز
دردورنجِ سینه ات رامیدهدتسکین همیش
هر کُجا نورِ ز انوارِ دیگر دارد نماز
راست میسازدبه دنیا طرزِ رفتارِتُرا
جوهرِ)آیینه و صدرنگ هُنرداردنماز)
محمد نعیم ” جوهر “
 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما