۲۴ ساعت

19 جولای
بدون دیدگاه

دربِ سـعـیــــــر

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

دربِ سـعـیــــــر

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۹سرطان ۱۳۹۱ – ۱۹ جولای ۲۰۱۲

مُـشــت بـسـتــه آمـــدم مــانـنــد مـهـمــان در جـهـــان

ای دریـغـا مـی نــدانـسـتــم چـــه خــواهـــد مـیـزبــان

 

پـُــر ز دنـیـای گـهــربـــود مـشــت هــای کــوچـکـــم

بــاز شـــد دسـتـان مــن بـرخــاک افـتــاد گــوهـــران

 

دل نـیـاوردم بــدســـت دلـهــا فــتـــاد از دســـت مـــن

نــقـــــد هـسـتــی را  زدســـتِ  بـــاز دادم  رایـگـــان

 

مُـشــت بـســتــه راز مـسـتــور اســـت و آئـیــنِ حــیـا

چـون صـدف وا شــد دهــن چـیـزی نـمانــد دردهــان

 

لایــقِ کـاهــی نـبــودم داد خـــورشــیــدم بــــه دســت

از دل ظــلـمــت پـــذیـــرم روشــنــایــی شــــد زیــان

 

گــرچــه ایـــن تـــدریــس مـــا را کــرد اســتــاد ازل

گــوش بــاز وچــشــم بـیــنـا در لـجـام بــاشـــد زبــان

 

مـن کــه خــود محــروم کـردم ازفــروغ نــورعـشـق

کـلــبِ خــواهــش هــای نـفـسـانــی نـمـودم نــا تــوان

 

پــاکــدامــن شــــد وجـــودم غـــرق گـشـتــم درلـجــن

آمـــدم از راهِ عـصـیــان در صــفِ گـــردن کـشــــان

 

خــود بــه دسـتـم بـازکـردم” فضلی” آن دربِ سـعـیـر

بـــارِهــیــزم جـمــع کـــرده ســاخــتــم آتــش فــشــان

ودود ” فضـلی”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما