۲۴ ساعت

24 ژوئن
بدون دیدگاه

شهـرمـه !

عزیزه عنایت

عزیزه عنایت

شهـرمـه  !

عزیزه عنایت

۱۷ – ۶ – ۲۰۱۲

هالند

تاریخ نشر یکشنبه چهارم سرطان  ۱۳۹۱ – ۲۴ جون ۲۰۱۲

امشب  صدای پای تو در گو ش میرسد

آهسته و متیــن چــه خــا موش میـر سد

در خـلـوتی سکـوت شبـی پـر ستـاره ام

ازشهرمـه, ســوار زریـن پوش میــرسد 

ازهر ستـاره شـور و نـوای طرب رسد

صوت شیریـن نغمهء درگــوش میرسـد

بنگــر بـرای دیـدن رویش زهــررهــی

بـاد صبا,فشانده گل و گل بدوش میرسد

ای دل ببــال, کــه امشــب زبعــد عـمـر

محبوب خوش قبای قـدح نـوش میرســد

بـا جــلوهء فــروغ حسن گر گذر کنـــد

هرجا که عاشق است چه مدهوش میرسد

زآن دور,دور(عــزیــزه) بــگـــوش دل

آهنگ د لنــوازخوشی ازسروش میرسد

عزیزه عنایت

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما