۲۴ ساعت

24 ژوئن
بدون دیدگاه

مذهب عشق

خانم صالحه وهاب واصل

خانم صالحه وهاب واصل

مذهب عشق

صالحه وهاب واصل

۲۷ – ۱۱ – ۲۰۱۱

هالند

تاریخ نشر یکشنبه چهارم سرطان ۱۳۹۱ – ۲۴جون ۲۰۱۲

قسم بــه شب که من از بـــــودنـت نمی دانـم

ولی که رگ رگ جانم ز تــــوست میــــدانم

قسم به ماه که زیبا تـــر از تــــو نیست کسی

تو روح گـــــرم بهـــــاری و من زمســــتانم 

تـو آســـمانی کـــــه ایســتـــاده ثـــابت وآرام

من آن غـریـــو پر از شورِمــوج تو فـــــانم

تـوپـــاکتــــر زنســــیم ملیـــح عشـــق خــــدا

من آرزوی هــــوس پــــاره هـــای شیطـــانم

قسم به عشق که هر جلوه ات حدیث خداست

تـو خـــط اول و من نقطــــه یی ز پـــایـــانـم

بگو به ریشـهء جـــانم چسان نشستی که تــــو

به خـــانه صاحبی  و من دو روزه مهمـــانم

زمانــــه می کُشــــدم «واهبا» اگـر گـــویم

که من بـه مـــذهب عشــــق رخش مســــلمانم

صالحه وهاب واصل

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما