۲۴ ساعت

زن جسور وقهر مان افغان در امور تجارت

زن جسور وقهر مان افغان در امور تجارت

جراید هالندی وبلجیمی ضمن ستایش از زنان افغان

محترمه زرغونه ولی زاده را به حیث خانم جسور

وفعال افغان معرفی نموده اند.

فرستنده گزارش: عایشه

تاریخ نشر جمعه  ۲۹ ثور ۱۳۹۱ – ۱۸ می ۲۰۱۲

  روزنامه معروف و مشهورهالندی ( فولکس نیدر لیند ) ونشریه بین المللی ( جیند ر کانسر انتر نشنل ) خانم  زر غونه ولی زاده ریس شر کت ترانسپورتی ( تکتاز ) وعضو هیت مدیره اتاق تجارت وعضو هیت رهبری زنان تجارت پیشه افغا نستان را به حیث زن جسور وفعال افغان در امور تجارت نا میده اند . این در حالی است که روزنامه معروف و مشهوردیگر اروپایی بنام ( فیملی دیخنیتی )  که در شهر ( انتویرپن) کشور بلجیم نشر میشود ضمن تمجدید وستایش ا ز فعالیت های  زرغونه ولی زاده درافغا نستان عکس این خانم فعال وپیشتاز افغان را  د ر پهلوی زنان مشهور جهانما نند :

 (انگ یانگ سوکی ) خانم مبارزومشهور کشور برما ودیگر زنان مشهور ومعروف جهان به چاپ رساینده است که این  واقعا با عث افتخار زنان افغان  وافتخار همه مردم افغا نستان  میبا شد.

در مقاله و تبصره های این روزنامه ها  گفته شده است که خانم زر غو نه  ولی زاده در حالی که یک خانم است مگر ثابت کرده که در شرایط دشوار ومغلق افغا نستان  نسبت به مرد ها  بشتر کار کرده  می تواند ودر کار خویش با وصف مشکلات گو نان در افغا نستان موفقیعت های شایانی را کسب نموده  چنانچه یک شر کت ترانسپورتی را که اساسا یک مرد باید امورانرا پیش ببرد ، ولی وی به زحمت زیاد و ابتکارشخصی خود  به  صورت موفقانه امور انرا پیش می برد. ویک نمو نه والگوی خوبی  برای زنان دیگر افغان به حساب  می اید . این در حالی است که وزارت امور خارجه ها لند هم قبلا ضمن ستایش از زنان افغان  از محترمه زرغونه ولی زاده به صفت خانم پیشتاز وفعال افغا نستان یاد اوری نموده است.

  به اساس گذارش دیگری به ارتباط  این خانم فعال ومبتکر افغان  رساله و کتابی تحت عنوان :

 ( ستاره درخشان زنان افغان درامور تجارت ) چاپ شده  است. 

ضمنا  به خاطر خد مات وتلاش های  بشر دوستانه  محتر مه زر غونه ولی زاده  در جهت انتقال اموال  ومواد طرف ضرورت اولیه مردم افغا نستان در شرایط بسیار دشوار اخیرا چند ین تقد یر نامه ونشان عالی از طرف نهاد های مختلف  بین المللی فرهنگی وکلتوری دراروپا  برای مو صوفه غیابا اهدا گردیده است. باید اضافه کرد که خانم زرغونه ولی زاده نه تنها در امور تجارت بلکه در امورمربوط به زنان افغا نستان نیز فعال میبا شند.

 فرستنده گزارش: عایشه

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما