۲۴ ساعت

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

حکایت ۱۷۵ 

غم  نا  امیدی  من  مگر آن  نفس  بدانی

که برون روی ز باغی و گلی نچیده باشی

                                             « فغانی »

خانهء وصال

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۷  ثور ۱۳۹۱ –  ششم  می  ۲۰۱۲

     یکی از اعیان قرن سیزدهم هجری کنیزکی حبشی برای وصال شیرازی  ( میرزا شفیع مشهور بمیرزا کوچک و متخلص بوصال شاعر معروف قرن گذشته که در سال ۱۲۶۲هجری قمری در گذشته است ) بخشیده بود وصال قطعهء دلپذیری در توصیف سیمای کنیزک مذکور سروده  و در ضمن آن به سفرهء بی نان و نان خوار فراوان خود اشاره کرده است که اگر چه عکس العمل کنیز در برابر شعر او معلوم نیست ولی خود این قطعه به آن می ارزد که خواننده گان محترم آنرا بجای یک حکایت قبول کنند.قطعه یاد شده اینست:

دوش چون گشت جهان از سپه زنگ سیاه

از  درم  آن  بت   زنگی   بدر   آمد   ناگاه

با رخی غیرت مه ، لیک بهنگام خسوف !

خنده بر لب چو درخشی که جهد ز ابر سیاه

بینیش  چو  الف  ،  اما  بسر   های  دهن

ابرویش همچو یکی مد  که  نهد بر سر آه

همچو نرگس که به نیمی شگفد در دل شب

چشم  افگنده  بصد  شرم  همی  کرد  نگاه

لب چو انگشت  ولی  نیمهء  انگشت  آتش

مو چو سرطان ولی چو شب سرطان کوتاه

چون یکی شب که دو روزش بمیان در گیرند

می خرامید  و زاصف  دو وشاقش همراه

گفتم ای از رخ تو گشته شب من شب قدر

وی   بزلفین   تو  آورده   شب  قدر  پناه

ای تو  با  بخت  من  سوخته  توام زاد ده

زی  برادر  بشب  تیره  که  بنمودت  راه؟

هر زمان بر من و بر کلبه من می نگریست

آه   میزد   که   بدوزخ   شده ام  واغوثاه

خانه ای حجرهء او هفت  و مقیمش هفتاد

سفره ای گردهء او پنج  و بگردش پنجاه

مطبخی  دید  بمانند   یکی   بیضه  سفید

روزنش   لیک  ز دود  دل  اطفال  سیاه

آن یکش گفت که بی آرد بزن نان به تنور

وان دگر گفت که بی دلو بکش  آب از چاه

خواست دستاس ، یکی گفت که بر بام فلک

جست گندم ، دگری گفت که در خرمن ماه

از من وخانهء من شد همه نومید، چو دید

که همه  چیز  ضعیف است  مراحتی الباه

  سلسلۀ این حکایات ادامه دارد

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما