۲۴ ساعت

29 آوریل
بدون دیدگاه

ربا عیاتی راجع به کودتای هفت ثور سال ۱۳۵۷

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

ربا عیاتی راجع به کودتای هفت ثور سال ۱۳۵۷

فاجعـــۀ خونبار هفت ثور ۱۳۵۷

محمد عزیز( عزیزی)

۲۸ – ۴ – ۲۰۱۲ لندن

تاریخ نشر یکشنبه دهم ثور ۱۳۹۱ – ۲۹ اپریل  ۲۰۱۲

آغاز شام تیرۀ خونبـار هفــت ثـور

بر مملکت زمــردم بد کار هفت ثـور

بس خونها که هر طرفی ریختند، آن

گرکان  هاروحشی وکفتار هفت ثــور

 

 

ساعت۰۶ : ۰۲ شنبه ۲۸ – ۴ – ۲۰۱۲

**************

رهبر خلاق هفتم ثور

—————–

ثوری که جز شیـــار زمین او هنـــر نداشت

عقل وخرد وفکر وشعوری به سر نـــداشت

با این صفات رهــــبر خــــلاق حزب شـــد

چــــون حزب ، ثور دیگری ازاو بتر نداشت

ساعت ۲۰ : ۱۸ – ۲۸ – ۴ – ۲۰۱۲

*************

کودتای ثور وبیخدایان وحشی

———–

آن کــودتا که کشور مــارا خــراب کرد

در هفت ثور ،چشم خلایق پر آب کرد

زان آتشیکه خلقی مزدور بر فروخت

با دست خـویش ملت مـارا کبــاب کرد

شنبه ساعت ۳۰ : ۰۲ – ۱۸ – ۴ – ۲۰۱۲

************

دفتر ودیوان جنایات کودتای ثور سال ۱۳۵۷

———–

از هفت ثور هر چه شود گفته در جهان

آن کشت وخون ملت ما کی شود عیــان؟

صدها کتاب ودفتر ودیوان ضرورت است

تا شمۀ از آن بتـــوان گفت در بیـــــان

شنبه ساعت ۲۰ : ۱۲ – ۲۸ – ۴ – ۲۰۱۲
***************

دست آورد ثور( گاو) به کشور افغانستان

————–

از هفت، ثور پرسی ،به مـردم چکار کرد؟

گویم که کـُشت وخون بسی بیشمـــار کـــرد

دیگر چه بود حاصل آن کـــــودتــا به ملک ؟

یک گله گاو ؟! خــــــاک وطن را شیـار کــرد

شنبه ساعت ۲ : ۱۱ – ۲۸ – ۴ – ۲۰۱۲

**************

حاصل کودتای ثور

———————-

دانی چه بود حاصل آن کــــودتای ثــور ؟

کشتار خلق ،محبس وزندان ظلم وجـَور

بعــد از هجوم تیمور وچنگیز ویا هـلاک

افغـان ندید فاجعـه ای را چنین ،بـه دَور

شنبه ساعت ۲۵ : ۱۵ – ۲۸ – ۴ – ۲۰۱۲

*************

حاصل کشت غلامان ثور روس

—————-

  ثــور جـُـز شیار خانـۀ مردم هنر نداشت

 غیر ِ زدن بشــــاخ ولگد  اودگــر نداشت

تخـــم پلیــد ثور باین مـــــزرعِ وطـــــن

جــز کـُشت وخون نسل بشر او ثمر نداشت

شنبه ساعت ۵۰ : ۱۱ – ۲۸ – ۴ – ۲۰۱۲

پــایـــــان

***************

محمد عزیز( عزیزی)

نهم ثور سال ۱۳۹۱ مطابق به ۲۹ جمادی الثانی  سال ۱۴۳۳

مطابق به : ۲۸ – ۴ – ۲۰۱۲ میلادی

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما