۲۴ ساعت

26 آوریل
بدون دیدگاه

صد حیف

نذیر احمد « مشفق »

نذیر احمد « مشفق »

صد حیف

نذیر احمد « مشفق »

شهر زندام – هالند

تاریخ نشر پنجشنبه هفتم ثور ۱۳۹۱ – ۲۶ اپریل  ۲۰۱۲

صدحیف که در کشور ماسایه ء جنگ است

گرجنگ نبودی چی کشمیر قشنگ است

موشک چو دوهل  میدهد   آواز  پیامی

درکوچه  ما شام صحر ساز توفنگ است

ما  قبر کنانیم   نه  معمار   ونه  دهقان

گرچند  که  در شانه ما بیل وکلنگ است

نیست جاه  مرا  بر همه  عالم  خدا یا

جزء قبر پسندد  دیگر جاه همه تنگ است

ما روی  بفراریم که  محفوظ   بمانیم

گویند که دل نیست این یک پاره سنگ است

در خانه  ما  بیوه  زن  طفل   بگریان

دردیگ که غذا نیست کجاه جشن وشرنگ است

چون گله گریزان که چوپان زگرک است

چون  دار فتادن  کجاه   ماییه   ننگ است

با آیت و حدیث  روا  داشت  به مایان

قاتل  بجلو  چشم  من   ایستاده  خدنگ است

در هرطرفی  مینگرم افسوس  وندامت

دشمن به تمسخور گوید این اشک جفنگ است

با نوک قلم درد خود را اظهار کرد مشفق

چون آهوی  بسمل  بجلو چشم پلنگ است

نذیر احمد « مشفق »

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما