۲۴ ساعت

23 آوریل
بدون دیدگاه

نگاهی به کنفرانس مبارزات اروپایی

نگاهی به کنفرانس مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان!

سیداکرام الدین ” طاهری”

 تاریخ نشر دوشنبه چهارم ثور ۱۳۹۱ –  ۲۳  اپریل  ۲۰۱۲

سیداکرام الدین "طاهری"

سیداکرام الدین "طاهری"

بتاریخ ۲۰ اپریل در شهر لندن کشور شاهی انگلستان کنفرانس زیر عنوان کار به سمت توانمند سازی زنان افغانستان از طرف سازمان مبارزات اروپایی حقوق بشر برای افغانستان برگزار گردیده بود که بر علاوه  اشتراک نهاد های افغانستان مقیم اروپا ، نهاد های زیاد حقوق بشری از کشور شاهی انگلستان نیز اشتراک داشتند. من هم یکی از جمله دعوت شده گان این کنفرانس بودم که میخواهم نکته نظرات چند را جهت آگاهی بیشتر در مورد فعالیت ها و تاثیرات کنفرانس بنویسم.

برنامه اصلی کنفرانس ( کار به سمت توانمند سازی زنان افغانستان) را تشکیل میداد به همین جهت بانوان زیاد از کشورهای مختلف در آن اشتراک نموده و در مورد سخنرانیهای داشتند. در ضمن سخنرانیها بحث های آزاد هم در نظر گرفته شده بود که خیلی آموزنده بود. چون دوستان اشتراک کننده  موقع پیدا میکردند تا دیدگاه ها و رهنمودهای شانرا جهت هر چه بیشتر تاثیرگذاری مبارزات در مورد ، ارایه بدارند. به هر حال من این را وظیفه خود دانسته تا برداشت خود را از کنفرانس نوشته و با دوستان مشترک سازم.

قراریکه در بالا یادآوری گردید برنامه اصلی کنفرانس را کار به سمت توانمند سازی زنان افغانستان تشکیل میداد ، اکثرن سخنرانیها و بیان دیدگاه ها هم در همان مورد میچرخید. البته از مشکلات زنان در داخل و خارج کشور از هرجهت مورد بررسی قرار گرفت. از جملۀ سخنرانان  که زیاد در مورد صحبت کرد و از کارکرد های نهاد مربوطه اش در قبال مشکلات سر راه  زنان پناهنده افغانستانی در انگلستان و بعضی کشورهای اروپایی یادآور شد بانو کلر ریمر نماینده شورای اروپا در مورد پناهندگان و تبعیدیان و مدیر تیم پروژه ها و مناقصه  بود که واقعن کارکرد نهاد شان درخور ستایش است. در ضمن سخنرانیهای توسط بانوان افغانستانی در مورد صورت گرفت و مشکلات و چالش های که بانوان در افغانستان دارند را برجسته ساختند و راه حل های هم مطرح نمودند. نمیخواهم در جزییات بروم ، چون وقتگیر است و گزارش مفصل توسط برگزار کننده گان کنفرانس نوشته خواهد شد. صرفن برداشت خود را مینویسم. 

کنفرانس عالی و موفق بود چون همه در ضمن اینکه در مورد چیز های را یادآور میشدند و دیدگاه های را ارایه میکردند که چه باید شود؛ تا بانوان از چالش های که در افغانستان دامنگیرشان هستند ، خلاصی یابند. البته سخنرانها موارد مختلف را یادآور میشدند که ازجمله میتوان موارد ذیل یاد کرد :

– مرد سالاری در افغانستان

– نبود پشتیانی دولت ها از حقوق بانوان در طول تاریخ افغانستان

–  بی سوادی

– نبود آگاهی درست زنان از حقوق شان

– استفاده ابزاری از نام بانوان توسط حکومتداران

– جنگ ها

– حاکم بودن فرهنگ قبیله یی در کشور

سخنرانان در همین موارد صحبت هایی نمودند و یاد آور شدند که از تاریخ پیدایش کشور بنام افغانستان تا به حال اصلن در مورد حقوق بانوان هیچ توجه صورت نگرفته و سیاست مداران افغانستان تنها از نام آنها استفاده ابزاری جهت پیشبرد برنامه هایشان نموده اند زمانیکه به مقصود خود رسیدند آنرا  را به باد فراموشی سپرده اند. شوربختانه هیچ دولت در افغانستان جهت نهادینه ساختن حقوق بشری و شهروندی نه تنها کاری نکرده اند بلکه تا حد توان سد واقع شدند. مشکلات دیگر که مورد بحث قرار گرفته بود سطح سواد در بین بانوان افغانستان بود که این هم چالش بزرگ پیشروی زنان افغانستان را تشکیل میدهد. چون فرهنگ قبیله یی که درکشور حاکم بوده است ، اکثر بانوان را نگذاشته تا از نعمت سواد بهره مند شوند. شوربختانه به جز از شهرهای بزرگ، در شهرستانها و روستاهای دور کشور ضمن اینکه به دختران اجازه آموزش داده نمیشود بلکه آن را بعضیها به خانواده خود شرم میدانند.ازهمین جهت است ما میبینیم فیصدی بی سوادی در بین زنان افغانستان بسیار زیاد است که خود سبب میشود بانوان از خواندن و نوشتن بهره نبرده و از حق و حقوق خود چه از نگاه اسلامی و یا چه از نظر بشری بی خبر باقی بمانند. به طور نمونه سخنرانان از دوران تاریک امارت طالبان یادآوری کردند که اصلن به بانوان اجازه بیرون رفتن از خانه داده نمیشد که این خود در تضاد با رهنمود های دین مبین اسلام قرار دارد. وقتی به قرآن و حدیث رجوع شود درمیآبیم که آموزش و پرورش نه تنها بالای مردان اجباری گردیده است بلکه بالای بانوان هم اجباری میباشد. ولی چند سال امارت سیاه طالبان این همه حق را از زنان کشور گرفته بود و دروازه های نهاد های آموزشی را به روی زنان بسته بودند.

صحبت های هم در مورد جنگ ها در داخل کشور صورت گرفت که همه متضرر گردیدند و به ویژه بانوان. دقیقن که جنگ نه تنها باعث ویرانی کشور میشود بلکه همه زیرساخت های ( فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی )یک کشور را از بین میبرد. چون در دوران جنگ همه توجه به آن صورت میگیرد.

راه های برون رفت:  پیشنهاد های نیک و قابل توجه هم برای برون رفت از مشکلات انجام پذیرفت که از آن جمله بر بالا بردن سطح آگاهی بانوان در داخل کشور تاکید شد و تشویق بانوان به آموزش و پرورش و آگاهی دهی به خانواده ها در ارتباط به اهمیت آموزش و پرورش از دید اسلام وحقوق  بشری و ایجاد ظرفیت در بین بانوان و تلاش برای نهادینه ساختن حقوق شهروندی تا همه به یک چشم دیده شوند. در بین صحبت ها و سخنرانیها پیشنهاد های هم صورت گرفت تا ما ( مردان و زنان) در کوشش مطالعه دین خود باشیم تا بر اساس آن ما بتوانیم حقوق یکدیگر را درست فهمیده و در تطبیق آن عمل نماییم. موارد زیاد سازنده وارزش مند دیگر هم صحبت گردید.

نتیجه گیری: کنفرانس از نگاه محتوایی خیلی سازنده بود. چون همه اشخاص آزادانه دیدگاه های خود را مطرح میساختند و انتقاد هاو رهنمود های شانرا با حاضرین مشترک میساختند. در ضمن میتوان از تاثیرگذاری کنفرانس یادآوری نمود بخاطر که نهاد های زیاد در کنفرانس وجود داشتند که همه در عرصه های مختلف حقوق بشری کار و فعالیت دارند. چون من هم یکی از سخنرانان کنفرانس به زبان فارسی بودم خواستم حقوق بانوان را در یک نگاه کوتاه از دید اسلام بررسی نمایم و از کارکرد های سیاه  طالبان در دوران قدرت شان که در تضاد کامل با حقوق که اسلام به بانوان داده است یادآوری نمایم. در آخر پیشنهاد نمودم تا چنین کنفرانس ها ادامه یابد تا ما بتوانیم به یک راه حل درست و منطقی برسیم و زمان برسد که همه از حقوق یکسان برخوردار باشند.
 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما