۲۴ ساعت

20 آوریل
بدون دیدگاه

وطنم

نذیر احمد « مشفق »

نذیر احمد « مشفق »

وطنم

نذیر احمد « مشفق »

شهر زندام – هالند

تاریخ نشر جمعه  اول ثور ۱۳۹۱ – ۲۰ اپریل  ۲۰۱۲

توهمیش مایه فخری وسزاوار وطنم

بیتو اوریان  بؤد  جسم   ظعیفه  بدنم

دشت ودامانتو یگ باره پریشان گشتن

نیست  تا چعچه  زند بر چراگاه ختنم

بتما شاه  گه  تو  کس   نباشد  امروز

شادیم  اشک   بؤد  بس لباسم  کفنم

وطنم ایی  و طنم ایی  وطنم

سرمقرور  جوانت  بسپار داند  بدار

چشم را کور نموداند که نباشد بیدار

در تعصیل ببستند که نبا شد هشیار

نکند تشخیص و تفکیک نداند کردار

روح افگار همین مردم را کرد بیمار

کرد  نابود  بسالها   برویش  دیدار

درد واندو به همین مردم نازی چمنم

وطنم ایی  و طنم  ایی و طنم

وطنم را بچنین خاری وخفت کی ماند

مردمانرا چو دراین رنج وتوهین کی خواند

مادر و طفل  را در غم  اندو  کی شاند

چوچه را از بقل  مادر ولانه  کی  راند

نیست یگ گل بگلذار صفائ سمنم

وطنم  ایی  وطنم ایی  وطنم

کی  باشد که بتو درس زعبرت  بدهم

لعنت ها گویم وهم پستی فطرت بدهم

تاریخ باز کنم وجدان  کسرت  بدهم

بر اولاد   وطن  حق  عداوت بدهم

اندو از چهری زردش ز رخسارفکنم

وطنم  ایی  وطنم ایی  وطنم

باری ایی دوست همین است زما این دشمن

که فروختند   شرف عزت وناموس وطن

حرف  اسلام   بگفتن    و  داداند     کفن

دام   تذویر و رییاء    بود   لباسی   ببدن

گربگویم که چقدر خوب که من بت شکنم

وطنم   ایی   وطنم   ایی  وطنم

تو جواب  طفل و جوان را چیگفتی  مزدور

تخم   ننگ  کاشتی  خود   نمودی   مجبور

نجوابی برکس داری تو ایی پیر شرور

هامیان   قتل   ویران    وطندار   صبور

مشفقا  درد   بجانی   خستی  زار  طنم

وطنم    ایی وطنم    ایی  وطنم

نذیر احمد « مشفق » 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما