۲۴ ساعت

08 آوریل
بدون دیدگاه

قصیده ای نصیحتگرانه

قصیده ای نصیحتگرانه  به کوچه گردان سایتهای انترنتی

  محمد عزیز( عزیزی)

  ۷ – ۴ – ۲۰۱۲

تاریخ نشر یکشنبه ۲۰ حمل ۱۳۹۱ –  هشتم اپریل  ۲۰۱۲

برادران وخواهران  محترم !
السلام وعلیکم ورحمه الله وبرکاته

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

 از چندی بدینطرف  یک تن از کمونیستهای افراطی  رژیمهای قبلی  بصورت پیهم مقالات ونوشته جات گندیده  وعفنی را که از سایتهای  کمونیستهای ایرانی  ومجوسیهای ساسانی ایران  که بر علیــه دین مقدس  اسلام (  حضرت ذات باریتعالی  –  جناب پیامبراسلام (ص) – قرآنکریم و… ) وشعایر دینی ( مانند نماز – روزه حج  و….سایر عبادات اسلامی )  نوشته اند ؛ آنها را   کپی  کرده وقسما با افرازات خود مخلوط کرده  واکثرا آن  نوشته ها را  در سایتهای  کمونیستهای  افغانی وایرانی دوباره  به نشر میرساند  وبعضا دیده شده   نوشته های این آدم گنده دهن ، وبد زبان ،  در سایتهای برادران مومن مان نیز  بصورت دزدکی  اقبال نشر پید میکند وبعد از اینکه با اعتراض خواهران وبرادران مسلمانان  افغانی  خود مان  مواجه میشود از روی صفحات سایتهای اسلامی نیز  برداشته میشود.


البته بجواب اتهامات ودروغها وافتراءات این الکولیست بد مست واین  خیره سر بی ادب  تعدادی  زیادی از برادران قلم بدست  مسلمان مطالبی را درسایتهای صدای افغان – خاوران – کوفی – صبح امید – هرات آن لاین -سر نوشت – و….دیگر سایتها افغانی  نوشته اند ومدتها بود که دیگر جرئت نمی کرد تا نوشته های خود را به سایتهای مسلمانان بفرستد .

لیکن بعد از مدت تقریبا دوسال بدینطرف،  ده روز قبل مجددا نوشتۀ بسیار موهن  وتهوع آوری دیگری  را بر علیه  تمام ادیان وخاصتا ادیان سماوی  وبالاخص دین مقدس  اسلام  وشعایر دینی  نوشته  واز طریق سایت کوفی به نشر رسانده بود که بعد ازینکه  نوشته   توسط بعضی خوانندگان قرائت شده بود وبا اعتراض مواجه شده بود  عاجل از روی صفحه  کوفی برداشته شد .

 البته قابل ذکر است که در ارتباط با نوشتۀ این ملحد بی خدا  برادر گرامی مان جناب اقای پیرزاده  مطالب مبسوطی نوشته  اند که در سایت جام غور نشر ومورد استقبال قرار گرفت  که بنده هم  تبصره ای بر این نوشتۀ  وزین آقای پیرزاده نوشته بودم .

متاسفانه  یک نفر آدم مجهول الهویه ایکه حتی از نوشتن اسم مستعار خود هم خود داری کرده بود  بدون ارتباط با موضوع نوشتۀ جناب پیرزاده صاحب  ، عــباراتی را که در شان خودش وهمراهان فکری  آن میباشد ، با کمال بی ادبی  وزیر پا کردن همه موازین اخلاقی  وانسانی مرا مخاطب ساخته است .
البته  من چون با این آدم شناخت نداشته وآدرس وایملی از آن بدسترسم نیست  تا برایش توصیه نامۀ اخلاقی می نوشتم ؛ بناءاً بصورت عاجل  قصیده ای را که فقط جنبه نصیحت گرانه دارد برای این آدم و بعضی دیگر ازینگونه مریضان فکری واخلاقی   که گاها بعوض تبصره ویا انتقاد از نوشته های من ویا دیگران   افرازاتی را بیرون میاندازند ، نوشتم . وامیدوارم تا این نصیحت نامه اثر گذار باشد  واین فرد بخود بیاید وسر در گریبان فروبرد وبر مغز وفکر  وقلم ودست خود کنترل حاصل کند . وچیزی بنویسد که شرمساری دنیا وآخرت را برای آن سبب نشود .


والسلام وعلیکم ورحمه الله وبرکاته
ارادتمند تان  : عزیزی 

————

قصیده ای نصیحتگرانه بکوچه گردان سایتهای انترنتی
  —————-

کاش  ازاهل علم دین باشی

یاکه با فهم ونکته بین باشی

یا بـــه تــــوحید  آشنا بــــودی

دور از سب ولعن وکین باشی

ازفساد وفجور وفسق وفساد

خود مبرا زآن واین  باشی

یا  بروز جــزا ترا باور

با حساب وکتاب یقین باشی

یا که اهل سواد  وعقل وشعور

هم به اهــل ادب قرین باشی

گر تو بودی زآنچه  بشمردم

کی چنان بوده ویا چنین باشی

گر هدایت  شوی صلاح یابی

هم صف جمله  اهل دین باشی

گر  رۀ  شرک وجهل  بـُگزینی

یا به الحـــــاد هـــم نشین باشی

از جهنـــم بترس  روز جــزا

تو ،به دوزخ به تحترین باشی

چند مصرع برای تو گـفــتم

گر تو هشیار ونیک بین باشی

هر مسلمان برادر وخواهــر

گر تو هستی! بمن چنین باشی

گر تو بادین ستیزه می داری ؟

دشمن جمله مـــومنین باشــی

بحث ما بحث دشمن اسلام

تو چرا زین میان غمین باشی

ریگ در کفش پای تو گر نیست؟

پس چرا، بجنگ وکین باشی!

گر مشخص کنی رهت بهتــر

   مومن ویا که غیر دین باشی

    هست آزاد  مــــذهب وکیشت

 تو به کار خودت رهین باشی

 گر تعدی کنی  مسلمان را

لاجرم  انتظار زین باشی

من بطور نصیحتی گفتــم

گر تو از جمع سامعین باشی

خویشتن را سبک مدار زیاد

با وقار وبســــی وزین باشی

بهتر است  در کنــار انسانهــا

  تو بخود  حرمت آفرین باشی

نقد هر کس مجازباشد ولیک

دور ازکار کذب  وکین باشی

چشم بگشا درست وخرده بگیر

خوب وبد را تو ذره بین باشی

گر قضاوت کنی به عدل همیش

پیش مردم تو  نورعین باشی

گر کنی نقــــد وانتقــاد مرا

باز هم دوست  دلنشین باشی

من پذیرای نقــــد  میباشــم

از چه رو خفته در کمین باشی؟

سرخروی  برای تو خواهــم

داغ خجلت نه بر جبین باشی

دوست باشی وهم برادرمن

 هم امان بوده و امین باشــی

حرمتت را  خودت نگه میدار !

تو« عزیزی» نه کمترین باشی

 

پــایــــان
————
روز شنبه  ساعت۵۰: ۲۲
۱۹ حمل سال ۱۳۹۱ هجری شمسی
مطابق به :۱۴ جمادی الاول سال۱۴۳۳ هجری قمری
برابر  به :۷- ۴ – ۲۰۱۲ میلادی
hmaazizi@yahoo.co.uk

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما