۲۴ ساعت

03 مارس
بدون دیدگاه

مرغ آزاد

محمد اسحاق "ثنا"

محمد اسحاق "ثنا"

مرغ آزاد

محمد اسحق ” ثنا “

ونکوور – کانادا

دوم مارچ ۲۰۱۲

تاریخ نشر  شنبه  سیزدهم حوت ۱۳۹۰ –  سوم  مارچ ۲۰۱۲

آه  آسوده    نیم   تا   که   بر  آرم  نفسی

نه بکس است  امیدی  و نه هم  داد رسی

کاروان رفته به راهی و سفر دور ودراز

نه  ز منزل  خبری  و نه صدا و جرسی

دزد در میهن ما کرد کمین در شب و روز

نیست  پرسد  ازو  شحنه  بود یا  عسسی

مرغ  افتاده  به  زندان  قفس  داند و بس

مرغ  آزاده   چه   داند   ز  رنجِ   قفسی

آرزو  داشتم  یک  روز  رسد  روز بهی

لیک این فکر غلط بود ،خراب و هوسی

دردی خود با در و دیوار از آن می گویم

که کسی نیست دهد گوش به  فریاد کسی

همتی   بدرقهِ  راهِ   « ثناء»  کن یا رب

نکشد  منت  احسان  ز هر  خار و خسی

محمد اسحق ” ثنا “

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما