۲۴ ساعت

24 ژانویه
بدون دیدگاه

جواب به واکنش رئیس تربیه معلم بغلان

جواب به واکنش رئیس تربیه معلم بغلان

(موسسه عالی تربیه معلم ولایت بغلان)

نشر شده در ۱۸ میزان  سال ۱۳۹۰

افسانه صباح

تاریخ نشر سه شنبه  چهارم  دلو۱۳۹۰ –  ۲۴  جنوری ۲۰۱۲

به نسبت نداشتن دسترسی به انترنت نتوانستم سری به سایت  وزین ۲۴ ساعت بزنم. اما، امروز یک دوست نازنینم مطلب محمد ناصر فرهمند رئیس تربیه معلم بغلان را که به جواب مطلب (خشونت علیه بانوان در موسسه عالی تربیه معلم بغلان) که چندی قبل نوشته بودم را به من فرستاد که از ایشان تشکری میکنم. هرچند دیر شده  است امید است برای خواننده گان محترم این سایت درد سر آفرین نباشد.

جناب رئیس تربیه معلم خیلی جای تاسف است که گفته اید: که حقیقت را کتمان میکنم و در جای دیگر گفته اید که من جوانان را بر خلاف نظام اسلام تشویق میکنم و نظراتم را پوچ و بی معنی خوانده اید.

جناب رییس! حقایق را که من انعکاس داده بودم، من خودم آنرا شاهد بودم. همه محصلان اناث از این ناحیه در رنج بودند. 

جناب رئیس!

اینکه گفته اید و حال به پاسخم نوشته و افتخار ورزیده اید که در حدود ۵۰۰ تن بی نتیجه های امتحان کانکور بخش اناث را جذب نموده اید. باید بگویم که این کمک و سخاوت شما نبوده است. همه میدانند که جامعه ما مردانه است و زنان از خدمات اجتماعی محروم اند. بنابرین، دختران به نسبت مشکلات اجمتاعی نتوانسته اند که به کورس های آماده گی کانکور بروند  تا همچون پسران نمرات خوب را از آن خود کنند و دیگر اینکه به نسبت مشکلات که فرا راه دختران وجود دارد، دختران نمی توانند همانند دختران دیگر کشور ها دور از خانه هایشان به تحصیل خویش بپردازند روی همین ملحوظ به نهاد های تحصیلی که نزدیک تر اند انتخاب و مراجعه می نمایند. حقیقتاً که سخاوت شما نبوده است و نیست!

مشکلات که بین معلمان این نهاد وجود دارد که در بعضی موارد حتی با برخورد فزیکی بین آنان نیز منجر شده است و ده ها بار محصلان اندرابی و خوستی ( اندراب و خوست ولسوالی های اند که بعد از فروپاشی نظام طالبان به ولایت بغلان به اقتدار رسیده اند) داخل تربیه معلم با هم به شکل گروهی درگیر شده اند حتا شیشه دفتر شما را شکستاندند. برخورد های ناشی از قومگرایی بین معلمان و بین محصلان بروز کرده  و چندین مورد دیگر! که این همه ناشی میشود از ضعف و ناتوانی اداره جناب شما! اما زمانیکه نمی توانید با آنها برخورد قانونی نمایید باز عقده دل تان ازطریق دیگری انتشار میابد و یاهم نظام طالبانیسم را به گونه تعریف و توصیف می نمایید و با همدستان تان سعی می ورزید که نظام طالبانی را در این نهاد حاکم گردانید. بهر صورت، زمانیکه هارون (محصل از اندراب) با تفنگچه اش داخل تربیه معلم میشود در برابر آن عاجز می ماند. جناب رئیس! من کسی هستم که بارها داخل تربیه معلم آمده ام و بار ها با دوستانم نشسته ام و در مورد مشکلات تربیه معلم صحبت نموده ایم.

جناب رئیس خودت بار ها بخاطر دوستانت واسطه شده اید و بالای بعضی معلمان فشار وارد می نمایید تا نمرات بی تکلیف را نصیب دوستان تان نمآید. جناب رئیس پول نامشروعی را که شما و همدستان تان از بدل اعاشه محصلان به دست میاورید نیز برایم روشن است روی همین معضل بود که محصلان ناراض مدیر لیله تان را به دلیل نپرداختن پول های اعاشه شان  به طور گروهی داخل تربیه مورد لت و کوب قرار دادند. و ده ها موارد دیگر است که نمیخواهم اینجا متذکر شوم. اگر فرصت دیگر نصیب شد همه معضلات را به طوری مستند و با بیان مثال ها  آشکارا خواهم گفت. امید است که دیگر چرندیات تان را بس نموده و خاموشی اختیار کنید ورنه تشت رسوایی تان از بام تربیه معلم خواهد افتید!

با احترام

افسانه صباح

 

برای معلومات بیشتر به لینکها مراجعه شود:

موسسه عالی تربیه معلم ولایت بغلان :

https://www.24sahat.com/content/view/3302/56/

نویسنده: ناصر فرهمند رییس تربیه معلم بغلان

خشونت علیه بانوان در موسسه عالی تربیه معلم بغلان

https://www.24sahat.com/content/view/3267/56/

نوسنده: افسانه صباح

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما