۲۴ ساعت

23 ژانویه
بدون دیدگاه

گپ بیجاست هنوز

استاد شیراحمد یاور کنگورچی

استاد شیراحمد یاور کنگورچی

گپ بیجاست هنوز

استاد شیراحمد یاور کنگورچی

۲۰ – ۷ – ۱۳۹۰ هجری خورشیدی

افغانستان

تاریخ نشر یکشنبه  دوم دلو۱۳۹۰ –  ۲۲  جنوری ۲۰۱۲

صلح و جنگی که دران غلغله بر پاست هنوز
خون بهـــایی که دران خون دل ماست هنوز

چل و نیــرنگ و فریب در همه جا عام شده
حیله و مـــکر به هر گوشــهء دنیاست هنوز

خوب بد فرقـــی ندارد درین قومــــی پریش
جاهل و اهل خــــرد در تـــه و بالاست هنوز

راستی رخت سفــر بستـــه ازین کهنه دیار
کاذب و اهل ریـــــــــا در زبـــــر ماست هنوز

قطرهء اشــــک من انــدر صدف سینه نماند
گوهــــــر دیدهء من در بُن دریــــاست هنوز

مــردم حیـــــــــران و وطن پایگهی بیــوطنان
از کی نالیم که از ماست که بر ماست هنوز

آنچی که قدر ندارد سخن نغـــــــز و نکوست
پنـــد کنـگورچی ما هــم گپ بیجاست هنوز

————–
فرستنده: احمد محمود امپراطور از افغانستان

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما