۲۴ ساعت

06 ژانویه
بدون دیدگاه

قا فله ء اشک

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

از عزیزه عنایت

 

 

 

 

 

** قا فله ء اشک **

تاریخ نشر جمعه ۱۶ جدی ۱۳۹۰ ششم جنوری ۲۰۱۲

دیشب به هوای رخت ای یار گریـستم

چون شمع گدازیدم و تکرا ر گریسـتـم

بر اوج فلک نا له ء مــن غلغله  افگـند

فارغ نشد این دل که دوصد بارگریستم

دیشب که تو چون مه بنظر آمده بود ی

تا صبحدم از اول شـــب زار گریستـــم

از دیده ربــود ست تمنای تـــــو خوا بم

از بسکه ز دوری تو بسیــــار گریستــم

گفتم که فلک  یــار من از من  مربا یــد

از وهم چنین وسوسه  خونبارگریستــــم

از اشکم (عزیزه ) برهش قا فله بستــــم

بنشسته به را هش پـــی دیدار گر یستــم

عزیزه عنایت

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما