۲۴ ساعت

10 دسامبر
بدون دیدگاه

تقبیح جنایات هولناک وتقاضای بررسی آن

پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

تقبیح جنایات هولناک وتقاضای بررسی آن توسط موسسه ملل متحد

تاریخ نشر شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۰ دهم   دسامبر ۲۰۱۱

باانجام جنایات ضد انسانی وضد اسلامی در روزعاشورا مورخ ۱۵ قوس ۱۳۹۰ هجری شمسی صفحه خونین دیگر درتراژیدی خونبار افغانستان گشوده شد .

این جنایات ضد بشری مبین این واقعیت است که مثلث شیطانی پاکستان،رژیم آخوندی ایران ووهابیان سعودی ،افغانستان رابه حیث میدان تصفیه رقابتها ، بطرف جنگهای خانمانسوز ومذهبی میکشانند که با سیاست (تفرقه به انداز و حکومت کن انگریزی ) همخوانی دارند.

این بار بازهم از لانه شرارت پیشه گان بین المللی ( پاکستان ) سازمان دهشت افگن (لشکرجنگوی العالمی ) در راستائی اهداف استخبارات پاکستان (ای ـ اس ـ ای ) در شهرهای کابل ، کندهار ومزارشریف دهشت آفریدند وهموطنان پاکنهاد وبیگناه ما را به خاک وخون کشانیده ومجموع ملت افغانستان راسوگوار ساختند.

متاسفانه فقدان حاکمیت ملی، بحران مشروعیت ونبود یک اقتدارملی با صلاحیت ومتکی برقوای مسلح مجهزونیرومند باعث میگردد که مردم آزاده یی افغانستان نه توانند با این پلان نهائی شوم دشمنان تاریخی شان مقابله نمایند.

از آن جائیکه این جنایات هولناک عواقب نهایت خطرناک برای هست وبود افغانستان که شالوده ئی آن بروفاق ملی ووحدت تمام مردم اعم ازاقوام باهم برادر وبرابر، پیروان مذاهب مختلف استوار میباشد، بوجود میآورد.

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا با نگرانی عمیق بمردم و وجدان جامعه بین المللی مراجعه ودرمطابقت با نورمهای قبول شده جهانی و احکام منشورملل متحد وتجربه جهانی درقضایایی مماثل پیشنهاد مینماید که :

ــ تحقیق وبررسی این جنایات هولناک زیرنظرموسسه ملل متحد صورت گیرد.

ــ اکنون دیگر اظهرمن الشمس است که پاکستان نه تنها مرکزشرارت پیشه گان بین المللی است بلکه دولت آن کشور حامی آنان میباشد ( چنانچه اظهارات پرابهام وزیر داخله پاکستان دررابطه وهمچنان تذکرات خانم کلنتن وزیرخارجه امریکا درسفراخیرش به پاکستان که در مورد فعالیتهای سازمانهای تروریستی درخاک آن کشور) بسیارضرور و به موقع است تا موسسه ملل متحد پاکستان را حامی تروریزم، طرازبندی واعلام نماید و کشورهای عضوملل متحد، منجمله اتحادیه اروپا در زمینه تدابیر مقتضی رامرئی نمایند.

تحقق این مامول که درمطابقت با منافع علیای افغانستان قراردارد زمانی ممکن خواهد بود تا افغانان با درک وباور درهرکجائی که قراردارند صرف نظرازتعلقات قومی ،مذهبی وسیاسی به دفاع از این خواست بر حق، به مثابه داعیه ملی مشترک قرار بگیرند.

امیدواریم سازمانهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی ،جوامع مدنی ،نشرات ورسانه های جمعی افغانی درین راستا پیشگام باشند وصدای اعتراض مردم مستضعف وسوگوارشان را بگوش جهانیان برسانند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا درحالیکه بخاطرشهادت هموطنان عزیز وبیگناه عمیقاً سوگواراست به خانواده های شریف وعزادار تسلیت میگوید واز هموطنان گرامی تقاضا دارد که درمقابله با دسایس شیطانی دشمنان آسایش وامنیت مردم با هوشیاری و دور اندیشی مقابله نمایند و به یگانه وسیله نجات که عبارت از تکمیل دایره وفاق واتحاد ملی است متوسل باشند.

بااحترام

پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون

رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما