۲۴ ساعت

15 نوامبر
بدون دیدگاه

نقش زیر دیوار

خانم صالحه وهاب واصل

خانم صالحه وهاب واصل

صالحه وهاب واصل

۲۸ – ۶ – ۲۰۱۱

هالند

نقش زیر دیوار

تاریخ نشر سه شنبه ۲۴عقرب ۱۳۹۰ – ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱

زورق دنیای فـــانی شــعلهء نار اســـت و بس

نقش رنگین تصور دام آشـــکار اســــت و بس

ناله کن بر خــویشتن ای بنــــد در جــــال نظـر

هـر کجا خورشید ماند سر شب تار است و بس

از غرور نــاز هستی کی توان بیـــرون شـــدن

گردن عجــزاز سجود نفس پـر بار است و بس

فرصت عیـــــاشی ما جــــرقهء آتش نمــــاسـت

تا رسیدن بر مراد، هر راه کهسار اسـت و بس

دیده وا کن از حـــــریم عیش بیـــرون کن بصر

پرده ها بـــردارکین هنگام دیـــــدار است و بس

«واهبـــــا»رنگ جمالش خط شـــــادابی کشـــید

صورت ما را که نقش زیر دیوار است و بس

صالحه وهاب واصل

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما