۲۴ ساعت

14 نوامبر
بدون دیدگاه

شور سفر

نذیر ظفر

نذیر ظفر

نو شته نذ یر ظفر

شور سفر

تاریخ نشر دوشنبه – ۲۳عقرب ۱۳۹۰ – چهاردهم نوامبر ۲۰۱۱

در سفر آن همگی شور شر از یادم رفت

شوکت زنده گی و شاءنفر از یادم رفت

ژور نا لیست بدم متن و خبر یادم بود

شد فراموش سواد و خبر از یادم رفت

همچو مر غای که گر فتار عقاب است مدام

ماندم از سیر چو پرواز و پر از یادم رفت

بند در کار و غر یبی چو شدم خرده مگیر

منصب و دانش و علم و هنر از یادم رفت

شب به امید شفق داغ نشستم به دعا

التجا نزد خدا در سحر از یادم رفت

سورهء واقعه را خواندم و آرام شدم

بیم و تشو یش و جزای سقر از یادم رفت

تلخ کامی که ز ایام جفا جو دیدم

مزهء بورو شهد و شکر از یادم رفت

با تو ای مو نس دلهل همه بود خرم وشاد

به لبم خنده ای مست ظفر از یادم رفت

نذ یر ظفر

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما